SCP-PL-136
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-136

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Poziom zagrożenia: Biały ○

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-136 przechowywany jest w Technicznym Ośrodku PL-37. Oprócz podstawowych czynności zabezpieczających przed niepowołanym dostępem do obiektu artefakt zabezpieczony jest wewnątrz gabloty ze szkła pancernego przed ewentualnym, możliwym uszkodzeniem.

Korzystanie z obiektu jest możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu formularza (Dokument 136-DF). Wypożyczenie SCP-PL-136 przez inną placówkę Fundacji może nastąpić po uprzednim zezwoleniu dyrektora Ośrodka PL-37.

Całkowicie zabrania się korzystania z trybu ciemnoczerwonego, jeżeli działanie to nie dotyczy eksperymentu zatwierdzonego przez kierownika projektu, dyrektora technicznego i dyrektora Ośrodka PL-37. Urządzenie O136-G12 pozbawione jest możliwości uruchomienia rzeczonego trybu, jego uruchomienie na własną rękę grozi konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Opis: SCP-PL-136 to urządzenie o aparycji ludzkiej gałki ocznej naturalnego rozmiaru. Obiekt pokryty jest w całości białym materiałem o fakturze przypominającej wyrób ceramiczny, bez widocznych śladów łączeń. Materiał wykazuje odporność na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne.1 Pomimo składowego podobieństwa do ceramiki, materiał przewodzi prąd elektryczny. Wykonanie dokładniejszych badań materiału zostało zaniechane z powodu możliwości poważnego uszkodzenia obiektu. Analiza promieniowaniem rentgenowskim ukazała obecność wewnątrz urządzenia licznych miniaturowych, skomplikowanych układów mechanicznych, komponenty elektroniczne oraz pojedynczą jednostkę zasilającą niezrozumiałej konstrukcji.

Pierwotnie obiekt był częściowo pokryty brunatną substancją o silnie metalicznym zapachu, usuniętą z artefaktu po pozyskaniu i zabezpieczoną. Analiza wykazała, iż owa substancja jest w rzeczywistości krwią osoby płci męskiej w nieokreślonym wieku, najprawdopodobniej cierpiącego na ciężką hemochromatozę2 — wykazana ilość żelaza w pobranej próbce krwi przekracza próg maksymalny o ponad 300%.

SCP-PL-136 posiada swój odpowiednik źrenicy i tęczówki, którymi jest kolejno komponent elektroniczny przypominający miniaturowy obiektyw kamery oraz pierścień z diod elektroluminescencyjnych. Przeciwległa strona zawiera wystające, wykonane z miedzi cienkie druty biegnące do środka urządzenia i podłączone z wewnętrzną elektroniką. Pierwotnie znajdowały się w stanie wskazującym na siłowe usunięcie od innego elementu, obecnie zostały poddane renowacji; analiza techniczna wykazała możliwość podłączenia do złącza komponentowego YPbPr. Urządzenie jest w pełni funkcjonalne, a jego aktywacja następuje automatycznie po odpowiednim podłączeniu do złącza. 

SCP-PL-136 jest zdolny do rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym w każdym spektrum długości fali elektromagnetycznej. Nie wiadomo, w jaki sposób urządzenie realizuje ten proces, jednakże efekt wyjściowy jest możliwy do obserwacji pod postacią standardowego obrazu, którego jakość i poszczególne cechy są zależne od spektrum obecnie rejestrowanego przez SCP-PL-136. Obraz wyjściowy jest odwrócony względem obserwowanego o 180 stopni, co musi być korygowane celem zapewnienia swobody pracy z obiektem.

Obiekt posiada własne tryby pracy, w jakich rejestruje określone spektrum fali EM, reprezentowane przez odpowiednie kolory świecenia diod umieszczonych w komponencie tęczówki. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami następuje dzięki przyłożeniu do obiektu napięcia stałego o wartości 115 [V] i określonym natężeniu od 0,3 [A] do 2,1 [A]. Przyłożenie napięcia na okres dłuższy niż sekunda powoduje natychmiastowe wyłączenie obiektu, którego pomyślne uruchomienie może nastąpić jedynie po upływie 11 minut — jest to zapewne rodzaj zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia.


Dodatek #136-1

Załącznik #1

Załącznik #2


Dodatek #136-2

Okoliczności pozyskania obiektu.

Artefakt odnaleziono w ramach akcji przeprowadzonej podczas zabezpieczania miejsca wystąpienia Zjawiska Nadnaturalnego na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Anomalne zdarzenie polegało na wystąpieniu licznych uderzeń pioruna w stosunkowo krótkim czasie i w pobliżu określonego miejsca. Wysłany oddział zwiadowczy odnalazł połać wypalonej przez pioruny gleby, pod którą znaleziono częściowo zeszklony piach.

Akcja zabezpieczająca teren poskutkowała odnalezieniem byłych, nieukończonych zabudowań militarnych, najprawdopodobniej konstrukcji niemieckiej z czasów II wojny światowej. Fragment ocalałego tunelu wyposażonego w trakt wąskotorowy zawierał niemal doszczętnie zniszczony wrak pojazdu szynowego o konstrukcji niemożliwej do ustalenia, z uwagi na istniejące krytyczne uszkodzenia. Personel został zaatakowany przez humanoidalną istotę, która wyłoniwszy się z wraku, poczęła wytwarzać silne pole elektrostatyczne wokół siebie. Unieszkodliwienie pozwoliło na odkrycie, iż w rzeczywistości był to mocno uszkodzony automat humanoidalny, składający się w głównej części z metalu uległego korozji oraz materiału tekstylnego. Obiekt nosił silne ślady oddziaływania sporej siły miejscowej i temperatury pozwalającej na częściowe stopienie fragmentów blachy.

Zgliszcza pojazdu wraz z automatem przetransportowano do najbliższej placówki Fundacji, a następnie do Ośrodka 37. Z powodu uszkodzeń i degradacji elementów składowych nie udało się ustalić dokładnego wyglądu i działania odnalezionych obiektów. Wewnątrz automatu odkryto zabudowany przez elementy elektroniczne maszyny ceramiczny obiekt o jednolitej budowie, noszący ślady pęknięć. Usunięcie z wnętrza maszyny spowodowało dalsze uszkodzenie i zniszczenie obiektu, wewnątrz którego znaleziono artefakt później określony mianem SCP-PL-136.

Pojazd został poddany zezłomowaniu, natomiast szczątki automatu ze względu na niemożność naprawy zostały zmagazynowane.


Poniższa sekcja dostępna jest wyłącznie dla personelu z uprawnieniami 136-4

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported