SCP-PL-138
ocena: +15+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-138

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot powinien znajdować się w oddzielonej sekcji pomieszczenia magazynowego placówki, w której jest przechowywany. Co 12 godzin trzech członków personelu technicznego ubranych w odzież ochronną musi przeprowadzać kontrolę podmiotu oraz zniszczyć wszystkie niepożądane kopie, jakie zostały wytworzone. Każdy członek personelu, który miał kontakt z obiektem musi udać się do skrzydła medycznego w celu przebadania pod kątem zakażenia przez SCP-PL-138B. W razie wykrycia u któregokolwiek członka personelu objawów zarażenia należy jego oraz wszystkich, z którymi miał kontakt przez ostatnie 12 godzin poddać kwarantannie.

1

SCP-PL-138A przed zabezpieczeniem.

Opis: SCP-PL-138 składa się z dwóch obiektów nazywanych SCP-PL-138A oraz SCP-PL-138B. Oba obiekty współistnieją ze sobą w układzie ścisłej symbiozy. SCP-PL-138A to prostopadłościenna belka 10 × 10 o długości 4 metrów wykonana z drewna Sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Waga obiektu zmienia się w zależności od momentu cyklu, w jakim się znajduje i waha się od 22 kilogramów do 44 kilogramów.

Podmiot SCP-PL-138A wykazuje anomalne działanie kambium, które mimo przetworzenia wciąż wytwarza tkanki1. Mimo ciągłego wzrostu tkanek obiekt nie zwiększa objętości, co doprowadza do wzrostu gęstości, a co za tym idzie wagi. Po podwojeniu początkowego ciężaru następuje minimalny wzrost temperatury w granicy 3 stopni Celsjusza w porównaniu do temperatury pomieszczenia. Następnie obiekt pomnoży się na 2 jednakowe twory będące perfekcyjnymi kopiami oryginału. W chwili zakończenia podziału w obu kopiach ponownie zacznie zachodzić rozrost tkanek. W zależności od warunków środowiska, na które składa się temperatura, wilgoć i naświetlenie otoczenia cały cykl potrafi zająć między 9-12 godzin.

SCP-PL-138B to nieznany wirus z rodziny betaflexiviridae znajdujący się wewnątrz komórek tkanki twórczej obiektu. W nieznany sposób byt przetwarza atomy tlenu, węgla oraz wodoru z powietrza w substancje odżywcze potrzebne SCP-PL-138A. Każda komórka zarażona przez instancje wykazuję mutację chromosomów odpowiedzialnych za produkcję białek kontrolujących cykl rozmnażania komórek. Zarażenie podmiotem w chwili, gdy znajduję się wewnątrz głównego obiektu może nastąpić jedynie poprzez bezpośrednie uwolnienie do krwiobiegu. W chwili kiedy człowiek zarazi się byt sam przechodzi mutację dającą mu możliwość przenoszenia się drogą kropelkową. Osoba, u której zostanie potwierdzone zarażenie SCP-PL-138B zostanie uznana za SCP-PL-138C. Aktualnie Fundacja nie posiada środków medycznych zdolnych zatrzymać infekcję wywoływaną przez podmiot, możliwe jest jedynie spowolnienie rozwoju infekcji przez podanie interferonu, który dodatkowo powoduje [USUNIĘTO].

Jedynymi aktualnie znanymi sposobami zniszczenia kopii obiektu jest rozpuszczenie przy użyciu środków chemicznych lub spalenie. Zadanie tworom obrażeń mechanicznych skutkuje jedynie nastąpieniem zjawiska degradacji2 które postępuje w następnych kopiach. Dodatkowo każde rozczłonkowane wywołane przez siły z zewnątrz doprowadzi do skrócenia czas, w jakim dokonuje się cały cykl3.

Pozyskanie obiektu: Nastąpiło ██.██.2███ r. na terenie gminy Ryjewo przez agenta polowego J██████ ██████████ pracującego jako pielęgniarz w rejonowym ośrodku zdrowia. Do rejonowego ośrodka zdrowia dostarczono 5 pracowników miejscowego tartaku, u których pojawiły się niezidentyfikowane deformacje4. Agenci Fundacji pojawili się w ośrodku w ciągu 30 minut, zabezpieczono chorych oraz ich rodziny, wszystkim przebywającym w klinice podano preparat amnezyjny klasy A. U wszystkich osób zabezpieczonych przez Fundację wykryto nieznany wirus powodujący zmiany chromosomów. Tego samego dnia 3 agentów podszywających się pod inspektorów Lasów Państwowych udało się do tartaku, w którym pracowali wszyscy zarażeni. Agenci odkryli, że tartak od tygodnia posiada na składzie drewno o właściwościach anomalnych, zgodnie z dokumentacją oryginalne SCP-PL-138A pochodzą z jednego drzewa. Pracownicy Fundacji przesłuchali właściciela tartaku, następnie podali wszystkim prawnikom tartaku preparat amnezyjny klasy C. Wszystkie osoby zarażone przez SCP-PL-138B poddano terminacji.

Dnia██.██.2███ r. podczas przełamania procedur bezpieczeństwa w pomieszczeniu magazynowym placówki ██ wybuch pożar. Po ugaszeniu ognia stwierdzono, że wszystkie twory zostały zniszczone. Obiekt został uznany za zneutralizowany.

Dodatek PL-138-01: Dnia██.██.2017 r. agent polowy F█████ H█████ pracujący w komendzie głównej policji gminy ███████ odebrał zgłoszenie o podejrzanym zapachu unoszącym się z domu A██████ W█████████. Po dotarciu na teren posesji agent odkrył ślady włamania. W piwnicy agent zlokalizował zwłoki właścicielki domu5 w zaawansowanym stanie rozkładu oraz pojedynczy obiekt uznanych później za SCP-PL-138A. Z przesłuchania bliskich wynikało, że kobieta zajmowała się wytwarzaniem drewnianych rzeźb na zamówienie. Aktualnie Fundacja próbuje wyśledzić wszystkich klientów pani A██████ W█████████, którzy zakupili dzieła wykonane z obiektu.
Dodatek PL-138-02: Dnia██.██.2███ r. 3 miesiące po pozyskaniu przez Fundację SCP-PL-138 do ośrodka zdrowia w gminie Ryjewo przywieziono 10 osób, które zostały scharakteryzowane przez agenta polowego jako SCP-PL-138C. Pracownicy Fundacji przejęli wszystkie obiekty, wszystkich wplątanych w to wydarzenie przebadano pod kątem wystąpienia SCP-PL-138B i zaaplikowano preparat amnezyjny klasy A. Przejęta grupa obiektów składała się z ludzi mieszkających w województwie pomorskim, których zaginięcie zgłoszono w przeciągu ostatnich 2 lat. Z powodu problemów psychiatrycznych udało się przesłuchać tylko jeden z pomiotów6. Z badań psychiatrycznych wynika, że wszystkie podmioty przejęte w tym incydencie przeszły szereg nieznanych terapii, które poważnie wpłynęły na zdrowie psychiczne obiektów. Po zabezpieczeniu obiektów przeprowadzono badania, które wykazały, iż w ciele jednego z pomiotów zachodzą inne procesy niż w przypadku pozostałych SCP-PL-138C, podmiot został określony mianem SCP-PL-138C-01 i aktualnie jest jedynym stabilnym obiektem tej klasy7.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported