SCP-PL-139


ocena: +19+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-139

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Czerwony

site48.jpg

Zdjęcie satelitarne Ośrodka PL-48

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w podziemiach, czyli sektorach G, H, I, J, K, L, M oraz nieukończonych sektorach O, P, R, S powstającego Ośrodka PL-48, budowa do czasu ograniczenia działań obiektu została wstrzymana. Obiekt jest aktualnie wypalany z Sektora I przez MFO Omnikron-19 "Palacze". Sektor A aktualnie służy jako polowe centrum dowodzenia, nadzór nad obiektem sprawuje Ośrodek PL-49, z którego to miały być przetransportowane obiekty do Ośrodka PL-48, którego ukończenie było planowane na rok 2018. Budynki cywilne w pobliżu Ośrodka zostały wykupione przez Fundacje, mieszkania zostały rozdane personelowi Fundacji. Badania nad obiektem i procedurę 139-NM nadzoruje doktor Jagodziński Na wskutek śmierci doktora Jagodzińskiego badania nad obiektem i przeprowadzanie procedury 139-NM będzie nadzorował doktor Ryszard Kot. Sam Ośrodek PL-48 podlega tymczasowo pod dyrektor Ośrodka PL-49, Amelię Aris.

korytarz.jpg

Korytarz Sektora H przed wyłomem

Opis:

Dodatki:

| SCP-PL-139 | Wiedźmy »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported