SCP-PL-140

ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-140

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar zajęty przez Kolonię centralną obiektu otoczony jest murem z żelbetonu ze stalowymi wzmocnieniami o wysokości 10 metrów, a także 2 metrach grubości. Wokół muru wykopana została fosa sięgająca do skały macierzystej, która ma za zadanie spowolnienie rozrostu plechy typu A w razie przełamania zabezpieczeń.

Strefa wewnątrz przechowalni monitorowana jest poprzez drony, po jednym na każdy sektor, wyposażone w rejestratory obrazu, czujniki ruchu i ciepła, a także urządzenie emitujące fale dźwiękowe do skanowania obszaru.

Dawny obszar Roztrzyna, okolicznych wiosek i ich okolic, mają być odizolowane od przestrzeni publicznej, oznaczone jako poligon wojskowy i włączone do Strefy PL-10.

W wypadku uaktywnienia rodni podmiotu należy wysłać 2 oddziały zabezpieczające złożone z 10 członków każdy, wyszkolony do reagowania na niebezpieczeństwo autonomicznych instancji SCP-PL-140.

W razie przełamania zabezpieczeń i ucieczki autonomicznej jednostki obiektu poza zabezpieczony obszar należy zmobilizować wszelkie oddziały tropiące i zabezpieczające w okolicy, i jak najszybsze zneutralizowanie celu i/lub wytworzonych przez niego struktur, lub uli.

Wszelkie próby rozrostu plechy na powierzchni muru mają zostać przerwane lub spowolnione przy użyciu ognia. Obecnie nie jest zalecane używanie mieszaniny C-1401.

Europa i Azja poddane są stałemu monitoringowi w celu wykrycia możliwej aktywności obiektu poza zabezpieczonym obszarem. Obecnie rozważane również jest monitorowanie Afryki.

W wypadku potwierdzenia kontaktu z dowolną strukturą SCP-PL-140 poza obszarem przechowawczym należy zawiadomić dyrektora najbliższej placówki i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Jeśli zostanie zaobserwowana autonomiczna instancja podmiotu, należy zawiadomić oddziały tropiące w trybie natychmiastowym.

W razie potwierdzenia scenariusza A-122 należy odizolować teren od przestrzeni publicznej, a ewentualna ludność cywilna powinna zostać ewakuowana z zagrożonego obszaru. Na miejsce należy wysłać MFO Upsilon-12 "Kwarcowy Kastet" bądź inne siły zbrojne po wcześniejszym przygotowaniu, jeśli szybka relokacja MFO jest niemożliwa.

Dostęp do informacji udziela się pracownikom poziomu upoważnienia 4 lub wyższego po wcześniejszej konsultacji z szefem projektu bądź ochronny.

Opis: SCP-PL-140 to niezidentyfikowany organizm inwazyjny, który w przeciwieństwie do pozostałych organizmów znajdywanych na Ziemi, zdaje się funkcjonować na bazie krzemu.

Obecnie całość biomasy podmiotu, jaka pozostała po zabezpieczeniu, skoncentrowana jest w obszarze desygnowanym jako Kolonia centralna. W przeszłości biomasa była również skoncentrowana w ulach3, a także w plesze. W świetle najnowszych wydarzeń sprecyzowanie zasięgu Kolonii centralnej jest na ten moment niemożliwe (patrz Incydent SCP-PL-140-800).

Dokładna budowa komórkowa, wewnętrznych tkanek struktur i innych wytworzonych tworów nie została dokładnie poznana w wyniku procesu zwanego "Kwarcowieniem", w którym to tkanki podmiotu ulegają przemianie w kwarc (lub inne krzemiany) i wymieszaną biomasę (szczegóły poniżej).

Obiekt jest zdolny do tworzenia złożonych struktur i tkanek, które mogą pełnić różne funkcje w Kolonii lub w ulach (szczegóły na temat rodzajów w Główne stacjonarne struktury SCP-PL-140). Większość struktur była zgromadzona w stacjonarnych elementach Kolonii lub uli. Obecnie jedynie kilka struktur zdołało się zachować na obszarze zachowanej Kolonii centralnej.

Podmiot potrafi również rodzić ze swoich tkanek autonomiczne formy, inaczej Marionetki, które cechują się różnymi cechami fizycznymi w zależności od ich roli w systemie żywym podmiotu (szczegóły w Charakterystyka marionetek). Z obserwacji polowych wynika, że formy te przyjmują wielkości nie mniejsze od wielkości człowieka i nie większe od słonia. Należy tu jednak zaznaczyć, że według zeznań jednego światka, podmiot mógł wytworzyć twór rozmiaru bloku komunalnego (szczegóły w Incydent SCP-PL-140-134-a).

Obiekt SCP-PL-140 potrafi w krótkim czasie przejąć duże połacie terenu. Przejmowanie obszaru przez obiekt wiąże się z wymarciem flory, fauny, grzybów i mikroorganizmów, a nawet zanikaniem wirusów i elementów białkowych takich jak priony. Rozszerzanie się wypływu podmiotu zazwyczaj dzieje się za jednoczesną pomocą plechy typu A i B, aczkolwiek mogą one wykonywać tę funkcję oddzielnie od siebie.

Stwierdzono również zdolność rozprzestrzeniania się wpływu podmiotu poprzez marionetki, które uznawane są za sprawców pojawienia i rozprzestrzenienia się SCP-PL-140 w obszarze [UTAJNIONO], a także [UTAJNIONO] i [UTAJNIONO].

Ze względu na zachowanie i funkcjonowanie podmiotu podejrzewane jest, iż Kolonia znajdująca się pod kontrolą Fundacji, a także inne ule, które zostały poddane terminacji w operacji "Morfeusz" w ramach działań Beta-23-b, mogą być jednym organizmem wielokomórkowym, a nie wieloma wspólnie żyjącymi organizmami kolonialnymi.

Zabezpieczenie: Podmiot został odkryty przez Fundację 20/03/1974 w wyniku doniesień mieszkańców miasta PRL-owskiego Roztrzyn i okolicznych wiosek o "demonach z lasu". Obiekt wówczas zajmował teren ok. 400 ha Kolonią centralną i ok. 900 ha za pomocą plechy i pomniejszych uli.

W wyniku trudności zabezpieczenia podmiotu, 30/03/1974 roku, wdrożono Projekt "Behemoth"4, którego celem było spowolnienie lub zatrzymanie rozrastania się obiektu.

Rozrost podmiotu, został początkowo spowolniony, a następnie całkowicie powstrzymany, po wynalezieniu mieszaniny C-140 przez [UTAJNIONO], a także doktora Motłova. W wyniku efektywności mieszaniny, a także niemożliwości szybkiej adaptacji obiektu, Fundacja zdołała w krótkim czasie ograniczyć zasięg podmiotu. W wyniku końcowych starć z marionetkami dnia 10/05/1974, Fundacja zgodziła się na ustalony przez obiekt perymetr, zostawiając obszar 4400 ha pod kontrolą Kolonii. Obiekt został oficjalnie uznany za zabezpieczony 25/04/2004, po potwierdzeniu terminacji ostatnich uli i marionetek na terenie Polski, [UTAJNIONO] i [UTAJNIONO].

W wyniku walk i próby zabezpieczenia podmiotu obszar w okolicy centralnej kolonii o rozmiarze 10 000 ha, został całkowicie spalony i wyjałowiony pozostawiając jedynie Kolonię centralną. Łącznie szacuje się, że w wyniku zabezpieczenia, gleby użytkowe o łącznym rozmiarze nawet do ponad 11 500 ha straciły swoje możliwości użytkowe i są obecnie poddane próbie rekultywacji.

Roztrzyn i okoliczne wioski oraz [UTAJNIONO] zostały zniszczone w wyniku zabezpieczania podmiotu, pozostawiając jedynie ruiny w pobliżu kolonii i byłych uli. Obecnie na terenie miasta Roztrzyn znajdują się baraki.

Dodatki
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported