SCP-PL-141
ocena: +17+x
ppprTed.png

SCP-PL-141 po zabezpieczeniu na imprezie orientalnej.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-141

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot znajduje się aktualnie w Strefie PL-1, w pomieszczeniu o wymiarach 5 [m] × 10 [m] × 4 [m]. Przechowalnia wykonana jest ze stali ferrytyczno-austenitycznej. SCP-PL-141 umieszczony jest w środku pomieszczenia, w brodziku z wodą sięgającą 30 [cm] w górę obiektu.

Co tydzień konserwatorzy muszą dokonać rutynowej kontroli przechowalni. Dostępu do przechowalni udziela się wyłącznie mężczyznom z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego.

Strażnicy również muszą być płci męskiej i posiadać upoważnienie poziomu 3. lub wyższego, by mogli zostać przydzieleni do ochrony tego podmiotu. Eksperymenty muszą zostać zatwierdzone przez kierownika badań nad obiektem.

Każdy kontakt z podmiotem musi zostać zabezpieczony przez strażnika mającego broń wodną W141/R. Naukowcom zaleca się odbycie szkolenia z bronią wodną krótką W141/P oraz posiadanie jej podczas każdej interakcji z obiektem.

Opis: SCP-PL-141 to dwumetrowa rzeźba wykonana z nieznanego stopu. Obiekt jest pełny i waży ok. 200 [kg].

Podmiot jest świadomym i aktywnym wrogiem płci żeńskiej i dzieci do 12. roku życia. Jest w stanie poruszać się z niebywałą prędkością 50 [km/h], co wraz z jego masą oznacza możliwość uzyskania dewastacyjnego pędu. SCP-PL-141 nie będzie w stanie się poruszyć, jeżeli jakakolwiek część jego "ciała" wejdzie w kontakt z wodą.

Obiekt nie potrafi mówić, ale w momencie, kiedy widzi kobietę lub dziecko, zaczyna warczeć głębokim, niskim głosem. Spora część wierzchnia obiektu pokryta jest wzorami typowymi dla kultury chińskiej. Na plecach podmiotu wyryte są słowa przedstawione w Translacji-141/A. Twarz podmiotu jest nieruchoma.

Podmiot został znaleziony we Wrocławiu, w prywatnej kolekcji [ZMIENIONO], która została udostępniona do wglądu publiczności podczas jednej z imprez orientalnych, organizowanych na terenie miasta. Obiekt po wprowadzeniu na podium natychmiast "ożył" i pojedynczym uderzeniem zabił trzy kobiety oraz jedno dziecko, ponadto stratował w skutku ubocznym czternastu mężczyzn. SCP-PL-141 został tymczasowo zneutralizowany dopiero, kiedy zaczął padać deszcz. Wszyscy żyjący uczestnicy imprezy [ZMIENIONO] skonsumowali preparaty amnezyjne typu B7 i niniejszym nie są świadomi przeżytej tragedii.

Obiekt ignoruje mężczyzn i skrzywdzić może ich jedynie, jeżeli stoją w drodze do najbliższej kobiety lub dziecka. Jeżeli obiekt stwierdzi, że istnieje zagrożenie wodą, z którym nie jest w stanie sobie poradzić, przestanie atakować. Innymi słowy, przedłoży swoje bezpieczeństwo nad chęć zabijania kobiet i dzieci.

Stop, z którego stworzony został SCP-PL-141, jest niezniszczalny względem środków, jakie Fundacja jest skora wykorzystać.

Eksperyment T141/2007111801:

Do pomieszczenia wprowadzona została testerka D141/A (24l.) oraz tester D141/B (31l.).

Cel eksperymentu: Sprawdzenie, czy połączenie dotykowe pomiędzy przedstawicielami obu płci stanowi ochronę dla kobiet w zasięgu obiektu.

Przebieg eksperymentu:

D141/A: Wszystko w porządku?

D141/B: Oczywiście, że tak. Muszą trzymać się kontraktu, nie? Co to do kur…

D141/B wskazuje na obiekt stojący w brodziku.

Naukowiec: Jak się umawialiśmy, proszę was o podejście do obiektu oraz złapanie się za ręce.

D141/A: Czy… czy to jest bezpieczne?

Naukowiec: O ile będą państwo współpracować, tak.

Testerzy podchodzą na odległość jednego metra od brodzika. Następnie łapią się za ręce.

Naukowiec: Przypominam, że dopóki nie zostaniecie poinstruowani, nie wolno wam zerwać kontaktu dotykowego.

D141/B: Dobrze.

Skierowanie działka wodnego na podmiot. Przełączenie w stand-by. Uruchomienie ścieku w brodziku. Z wnętrza obiektu wydobywa się wycie. Głośność rośnie z sekundy na sekundę. Obiekty się cofają.

Naukowiec: Proszę się uspokoić i pamiętać o tym, że bezpieczeństwo zapewnia wam kontakt dotykowy między sobą.

Podmiot zaczyna drgać. Testerzy ulegają przerażeniu; połączenie dotykowe zostaje przerwane.

D141/A zaczyna uderzać w drzwi; hiperwentyluje się. D141/B zastygł w bezruchu i obserwuje obiekt.

D141/A: (krzyk) Błaga…

D141/A została zmiażdżona o ścianę. SCP-PL-141 zaczyna krążyć wokół pokoju, nie zwraca uwagi na D141/B.

D141/B skulił się w kącie. Przewidujemy wejście w stan katatoniczny. Preparat Amnezyjny B6 przygotowany.

Rezultat eksperymentu: Nieudany. Testerzy nie utrzymali kontaktu dotykowego do końca.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported