SCP-PL-142
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-142

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot musi być przechowywany w okrągłym pomieszczeniu o średnicy 10 metrów, wewnątrz którego panuje próżnia. Na środku ma znajdować się zestaw urządzeń wyposażonych w magnesy neodymowe. Urządzenia należy ustawić w taki sposób by wytwarzały pole magnetyczne utrzymujące obiekt z dala od ścian pomieszczenia. Dostęp do instancji ma personel z 3 lub wyższym poziomem upoważnienia Zakazuje się dostępu do obiektu z wyjątkiem eksperymentów zatwierdzonych przez doktora Przemysława Gorzelskiego1.

Opis: SCP-PL-142 to kula nieznanej substancji o średnicy 10 centymetrów, która wciąż zmienia barwę. Podmiot otaczają 2 pierścienie świecące jaskrawozieloną poświatą. Jeśli w promieniu 5 metrów od obiektu znajdzie się istota ludzka zacznie widzieć we wnętrzu podmiotu niewyraźne, losowe obrazy (zazwyczaj przedstawiają krajobrazy bądź ludzi wykonujących nieokreślone czynności). Mimo warunków próżni panujących w przechowalni to osoby, które podeszły na podaną wcześniej odległość zaczną słyszeć losowe dźwięki. Wszyscy doświadczający jednocześnie anomalii dźwiękowych słyszą ten sam dźwięk w określonym przedziale czasu, ale obraz widziany w instancji jest dla każdego obserwatora różny nawet mimo spoglądania na podmiot pod tym samym kątem.

Kiedy jakiś przedmiot zetknie się z powierzchnią podmiotu nieznana siła zacznie go wciągać do środka. Energia zużywana do wciągania przedmiotów jest minimalna, w razie gdy coś zablokuje możliwość wciągnięcia rzeczy zacznie się ona rozciągać. Podjęcie próby wyciągnięcia częściowo włożonego przedmiotu zakończy się niepowodzeniem, będzie się rozciągał w nieskończoność2. Ponadto zarejestrowana, iż w naszym świecie oraz rzeczywistościach PL-133-01 oraz PL-133-03 na losowych lokalizacjach położonych do 500 kilometrów od [EDYTOWANO] pojawiają się kopie przedmiotów wciągniętych przez obiekt. Mimo jednakowego kształtu kopie te są wykonane z innych materiałów.

Obiekt posiada 2 pierścienie leżące na jednej płaszczyźnie. Składają się w całości z dziwnej materii (Wszystkie cząstki składają się z kwarków dziwnych), która potrafi przekształcać kwarki innych cząsteczek w kwarki dziwne, a potem wchłaniać je do struktury pierścienia. Pierścień wewnętrzny obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Na początku miał 13 centymetrów średnicy, ale po osiągnięciu masy krytycznej wzrosła do 34 centymetrów. Pierścień zewnętrzny kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W chwili stworzenia miał średnicę 21 centymetrów, aktualnie posiada średnicę 55 centymetrów. Między pierścieniami znajduje się 0,5 milimetra przerwy. Wykryto, że w tej szczelinie powstają nieznane bozony tworzące pole oddziaływań otaczające całą instancję3.

Pozyskanie obiektu: Obiekt został stworzony dnia 21.01.20██r. w trakcie jednego z eksperymentów SCP-PL-133. Po zderzeniu podmiotów doszło do [USUNIĘTO], następnie do pomieszczenia wprowadzono członka personelu klasy D w celu ustalenia właściwości instancji. Podczas próby nawiązania kontaktu fizycznego z podmiotem członek personelu klasy D został wciągnięty do jednego z pierścieni obiektu. Natychmiastowo odcięto pomieszczenie, następnie rozpoczęto pracę nad sposobem bezpiecznego transportu podmiotu.


Dodatek PL-142-01: Dnia 17.03.20██r. zarejestrowano dziwną aktywność obiektu polegającą na wytwarzaniu ponadprzeciętnej ilości światła widzialnego. Wysłano do sprawdzenia tego członka personelu klasy D. Po bliższym podejściu kamera w hełmie testera zauważono, iż wewnątrz obiektu znajduje się wyraźny obraz stojącego człowieka. W mikrofonie hełmu zaczęła się rejestrować wypowiedź w języku łacińskim której źródłem na pewno nie był tester. Nadawca przekazu poinformował, że powtórzy przekaz dokładnie za 7 dni.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported