SCP-PL-143
ocena: +6+x
SCP-PL-143.jpg

SCP-PL-143 z bliska

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-143

Klasa Podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren przechowawczy został ogrodzony 3-metrowym płotem. Kwatery dla pracowników zostały zbudowane w odległości 500 metrów od obiektu. Ze względu na niemożność stałego zasłonięcia SCP-PL-143, jego zasięg oddziaływania musi być wyraźnie oznaczony w sposób niekrępujący widoczności obiektu. Sam zasięg musi być codziennie sprawdzany pod kątem zmian za pośrednictwem pracownika klasy D. Personel odpowiedzialny za monitorowanie podmiotu jest zobowiązany natychmiast zgłaszać jakiekolwiek zmiany w owym zasięgu. Wszelka obserwacja obiektu powinna odbywać się poprzez lornetki lub zamontowany system monitoringu. O ile sytuacja nie wymaga inaczej, pracownicy zobowiązani są zachować dystans co najmniej 200 metrów od anomalii. Cywilom, którzy wtargną na teren przechowawczy SCP-PL-143 i zostaną wystawieni na jego działanie, należy podać preparaty amnezyjne klasy C.

Opis: SCP-PL-143 to wiśnia pospolita, znajdująca się w nieuczęszczanym lesie, niedaleko miejscowości ██████. Obiekt osadzony jest na polanie i oddalony o 100 metrów od linii drzew. Bezpośrednia obserwacja podmiotu sugeruje, iż znajduje się on w stanie nieprzerwanego rozkwitu. Dokumentacja fotograficzna anomalii jednak temu zaprzecza.

SCP-PL-143-1 to 2-metrowy cienisty humanoid, sylwetką przypominający wychudzonego mężczyznę. Nie posiada twarzy i ma zgarbioną posturę. Pojawia się w losowych odstępach czasu w promieniu 100 metrów od SCP-PL-143, jest niewidoczny na nagraniach. Jego przybyciu towarzyszy pojawienie się gęstej mgły, która jednak w żaden sposób nie ogranicza widoczności wiśni. Osoby obecne wewnątrz mgły zgłaszały zapach spalonego drewna.

Pomimo przeciętnego wyglądu na zdjęciach, zeznania naocznych świadków opisując obiekt, przedstawiają tylko pozytywne cechy, które często zostają wyolbrzymione. Możliwość manipulacji percepcją swoich obserwatorów pozwala obiektowi na wabienie ofiar. Mimo że sam podmiot nie przymusza w żaden sposób do zbliżenia się, urzekający obraz prezentowany przez halucynację skutecznie nakłania okolicznych ludzi do podejścia. Osoby wpatrujące się w SCP-PL-143 w odległości nie większej niż 100 metrów, przechodzą w stan przypominający głęboką hipnozę. Efekt ten zachodzi po upływie od 10 sekund do 5 minut, zależnie od odległości i wymaga nieprzerwanej obserwacji; krótkie zerknięcia, nawet gdy w bezpośredniej bliskości drzewa, nie prowadzą do żadnych następstw. Osoby poddane działaniu SCP-PL-143 zgłaszały jednak nadzwyczajną trudność w odwróceniu wzroku, tłumacząc to "niesamowitym pięknem" drzewa. Stan ten może zostać przerwany wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt fizyczny z innym człowiekiem — próby przebudzenia osób znajdujących się pod wpływem podmiotu przy pomocy innych bodźców nie powiodły się. Jedynymi okolicznościami, które również prowadzą do przerwania oddziaływania obiektu, są śmierć organizmu lub interakcja z SCP-PL-143-1, którego manifestacja tymczasowo uniemożliwia wybudzenie przy pomocy kontaktu fizycznego.

Jeśli przy SCP-PL-143 nie znajduje się nikt będący pod jego wpływem, SCP-PL-143-1 zniknie po uprzednim rozejrzeniu się po okolicy. Byt całkowicie zignoruje osoby, które nie są poddane działaniu podmiotu, nawet w przypadku kontaktu fizycznego. Nie zareaguje on również na żadne inne bodźce (patrz incydent PL-143-1). Jeżeli spostrzeże on cokolwiek blokującego widok wiśni, natychmiast to usunie.

W sytuacji, gdy SCP-PL-143-1 natknie się na osoby zahipnotyzowane przez SCP-PL-143, zacznie on krążyć wokół nich, prawdopodobnie zastanawiając się nad wyborem ofiary. Po upływie od kilkudziesięciu sekund do kilku minut byt chwyci wybraną osobę i zniknie wraz z nią, doprowadzając do natychmiastowego rozproszenia się mgły. Następnie, pozostałe osoby pod wpływem SCP-PL-143 odzyskają przytomność, a oddziaływanie obiektu zaniknie na okres od godziny do 3 dni.

Warte odnotowania jest, iż SCP-PL-143-1 wydaje się niechętny do porywania osób poniżej 20 roku życia. W sytuacjach, gdy tylko takowe były dostępne, byt zwlekał najdłużej i zawsze wybierał tę najstarszą. Natomiast w przypadkach wyłącznej dostępności osób poniżej 15 roku życia, SCP-PL-143-1 kończył swoją manifestację, nie biorąc ze sobą ofiary.

Jak dotąd wszelkie próby odnalezienia osób pochwyconych przez SCP-PL-143-1 zakończyły się niepowodzeniem. W przypadku ofiar mających przy sobie nadajniki GPS, nadawany przez nie sygnał niezmiennie wskazuje na lokalizację SCP-PL-143. Dokładna obserwacja wiśni wykazała również, iż każde udane porwanie skutkuje manifestacją dodatkowego kwiatu. Dotyczy to jednak tylko halucynacji- fizyczna postać drzewa nie ulega zmianie. Z uwagi na incydent PL-143-1, plany zbadania tej właściwości podmiotu zostały zawieszone do odwołania.

Raport z pozyskania SCP-PL-143: Uwagę agenta ████████ ████████████ zwróciła seria lokalnych zaginięć. Wszystkie ofiary (17-latek oraz 3 dorosłych członków grup poszukiwawczych) były widziane po raz ostatni w lesie niedaleko ██████. W sposób szczególny podejrzenia agenta wzbudził fakt, iż zniknięcia te miały miejsce, gdy owi ludzie znajdowali się w co najmniej kilkuosobowych grupach. Świadkowie nie byli jednak w stanie przypomnieć sobie momentu oddalenia się poszukiwanych od reszty. Po dokładnym przeszukaniu lasu agent natrafił na SCP-PL-143 w stanie aktywnym. Agent skontaktował się z pracownikami Fundacji działającymi pod przykrywką w miejscowej policji, w celu tymczasowego zablokowania dostępu do wyżej wspomnianego lasu. Następnie, wraz ze specjalnie oddelegowaną jednostką, dokonał zabezpieczenia obiektu. Fundacja odkupiła od lokalnych właścicieli ziemię w promieniu kilometra od położenia podmiotu, za pośrednictwem podstawionej firmy ████████
Spółka z o.o.

Agent ████████ ████████████ zeznał, iż kluczową rolę w rozpoznaniu i zabezpieczeniu SCP-PL-143 odegrała "Legenda o pustelniku", której treść poznał dzięki 70-letniemu ██████████ ███████. Zapis rozmowy wspomnianej osoby z agentem jest dostępny w dalszej części dokumentu.

Raport z incydentu PL-143-1: Dnia ██ maja, 20██ roku podjęto próbę sprowokowania reakcji SCP-PL-143-1 przy pomocy broni palnej. D-████ wręczono pistolet Walther P99 ''Rad'' (kaliber 9 mm) z poleceniem oddania serii trzech strzałów w tors SCP-PL-143-1. Pierwsze dwa strzały przeszły na wylot, nie pozostawiając śladów i nie powodując żadnej reakcji u bytu. Z kolei ostatni pocisk również przeszedł na wylot, jednak niespodziewanie trafił w SCP-PL-143. W konsekwencji SCP-PL-143-1 zawył z bólu i rzucił się w kierunku D-████, chwytając go i znikając. Oddziaływanie podmiotu nie zanikło jednak, jak ma to zwykle miejsce w przypadku pochwycenia ofiary. Po szkodach spowodowanych przez nabój na wiśni nie było żadnego śladu następnego dnia. Wszelkie eksperymenty wymagające fizycznego naruszenia obiektu, zostały tymczasowo odwołane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported