SCP-PL-146
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-146

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelkie działki/nieruchomości, gdzie odnotowano obecność SCP-PL-146, należy natychmiast zabezpieczyć i przekazać pod jurysdykcję Fundacji. Jak dotąd obecność podmiotu wykryto w 41 miejscach w Warszawie. W chwili obecnej procedurą kieruje agent Robert ████████. Ze względu na naturę podmiotu niemożliwe jest jego pełne zabezpieczenie. Z tego powodu, jak również niskiej wartości badawczej i wysokich szans dekonspiracji, rozpatrywany jest wniosek o terminację podmiotu.

Opis: SCP-PL-146 to samiec salamandry plamistej (Salamandra salamandra) o długości ciała wynoszącej 12 cm. Nie stwierdzono różnic morfologicznych pomiędzy podmiotem, a nieanomalnymi przedstawicielami gatunku. Wyjątkiem jest aparat mowy SCP-PL-146, jednak właściwości anomalne obiektu uniemożliwiają przeprowadzenie stosownych badań.

Podmiot jest świadomy i inteligentny. Obiekt jest zdolny do komunikacji werbalnej w czterech językach: hebrajskim, jidysz, polskim i niemieckim. Stworzenie utrzymuje, iż zostało stworzone przez osobę znaną jako Jakub Goldbaum, nazywaną przez SCP-PL-146 "Mistrzem Jakubem". Istota przedstawia się imieniem Set oraz identyfikuje się z kulturą Żydów ortodoksyjnych i, jak twierdzi, prowadzi tryb życia typowy dla wyznawców judaizmu, kultywując wszelkie obyczaje żydowskie. Ponadto obiekt zawsze nosi na głowie małą jarmułkę.

SCP-PL-146 zdaje się być całkiem odporny na działanie wysokich temperatur. Podmiot jest zdolny do materializacji i dematerializacji w dowolnym momencie i lokalizacji, co jak dotąd uniemożliwia pełne zabezpieczenie podmiotu. Ponadto obiekt może inicjować zapłon materiałów łatwopalnych poprzez kontakt fizyczny ze swoim językiem. Doprowadziło to do █ pożarów. Podmiot najczęściej stosuje tę zdolność w celu obrony przed potencjalnym zagrożeniem takim jak agenci Fundacji próbujący schwytać stworzenie.

SCP-PL-146 zazwyczaj manifestuje swoją obecność w warszawskich kamienicach. Podmiot najczęściej ogląda mieszkanie, w którym się pojawił, wypowiadając w niektórych miejscach formułę:

"Gadu gadu, stary dziadu.
Weź kaganek, wyjdź na ganek.
Cerkiew płonie, meczet tonie.
Synagogi szczują Błonie.
A w kościele wiatr huleje.
Już tam gotuj swe oleje."

Stworzenie wyjawiło jednemu z agentów polowych, Maciejowi Obuchowiczowi, iż formuła ta ma przebudzić Mistrza Jakuba, którego ciało i umysł ma być zaklęte w murach jednej z warszawskich kamienic. Zgodnie z zeznaniami SCP-PL-146, Mistrz Jakub w sytuacji zagrożenia polecił Setowi ucieczkę i ukrycie się, powierzając mu jednocześnie magiczną formułę, za której pomocą salamandra ma umożliwić mu powrót do świata materialnego.

Nota biograficzna: Jakub Goldbaum (ur. 7 września 1898 r.; zm. 17 stycznia 1945 r.) - mężczyzna narodowości żydowskiej, urodzony w Warszawie. Wychowany w wierze judaistycznej, praktykujący do końca życia. Razem z małżonką, Esterą Goldbaum, mieli syna Gabriela, chłopiec jednak zmarł latem roku 1935 na przewlekłą chorobę płuc. Najprawdopodobniej w roku 1936 Goldbaum podjął się stworzenia SCP-PL-146, opierając się o tetragrammikę. Wraz z małżonką zmarł z powodu skrajnego wygłodzenia w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Numer obozowy J. Goldbauma to █████. Ciała odnaleziono i pochowano w [USUNIĘTO]. Dokonana ekshumacja i oględziny potwierdziły tożsamość Goldbaumów.

Uwagi: Dnia 14.08.████ r. starszy agent polowy, Maciej Obuchowicz złożył wniosek o przyznanie pozwolenia na przekazanie SCP-PL-146 informacji na temat losu Jakuba Goldbauma. Wniosek przyjęto.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported