SCP-PL-147
ocena: +11+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-147

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy jak najszybciej wydobyć spod ziemi i przetransportować do placówki przechowawczej możliwie z dala od jakiejkolwiek infrastruktury komunikacyjnej i osad ludzkich.
Wskazane zniszczenie obiektu.

Dostęp do obiektu mają tylko pracownicy o upoważnieniu poziomu 3. i wyższym.

Obiekt znajduje się na nieużytku rolnym o powierzchni około 40 hektarów [ha]. Ze względu na brak możliwości przetransportowania obiektu bez nasilenia się jego właściwości anomalnych, spoczywa on w miejscu jego znalezienia, około 2 metrów [m] pod ziemią.

Celem zapobieżenia jakiejkolwiek interakcji z obiektem przez osoby niepożądane, całe pole otoczono metalowym ogrodzeniem (siatka z drutu stalowego ⌀2 mm) o wysokości 2,5 metra [m] i objęto całodobowym monitoringiem. Zarówno pole, jak i przyległy do niego budynek gospodarstwa rolnego zostały zakupione przez Fundację i figurują w lokalnych rejestrach jako teren wojskowy.

Dodatkowo, by usprawiedliwić anomalne działanie obiektu, którego nie da się zataić przed osobami postronnymi, bezpośrednio nad obiektem wzniesiono atrapę masztu radiowego o wysokości 17 metrów [m].

W budynku gospodarstwa rolnego, położonego w odległości około 400 metrów [m] od SCP-PL-147, funkcjonuje posterunek Fundacji, w którym powinien znajdować się personel liczący odpowiednio: przynajmniej pięciu [5] pracowników naukowych i dziesięciu [10] pracowników ochrony. Wszyscy pracownicy mają obowiązek noszenia umundurowania wojskowego. Co 24 godziny 12 godzin [h] należy dokonywać pomiarów zasięgu anomalnego działania obiektu, przy pomocy dedykowanego urządzenia Tuber-147 (skonstruowane przez filię niemiecką).

Nie wykazano żadnego bezpośredniego wpływu SCP-PL-147 na organizmy żywe, w tym na człowieka, jednakże, ze względu na jego anomalne właściwości, w promieniu pięciu czternastu metrów [m] od obiektu, nie mogą przebywać osoby z wszczepionymi urządzeniami typu rozruszniki serca itp.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia w jakiekolwiek inwazyjne dla obiektu interakcje z SCP-PL-147; dotyczy to także pracowników Fundacji. Nie mogą mieć miejsca żadne próby przenoszenia, uszkodzenia, czy całkowitego niszczenia obiektu. Pobieranie próbek SCP-PL-147 [USUNIĘTO] jest zakazane do odwołania.

Wszelkie próby naruszenia w/w Czynności Przechowawczych należy powstrzymać wszystkimi dostępnymi środkami.

Trwają prace mające na celu opracowanie systemu ograniczającego działanie anomalne SCP-PL-147.

Opis: SCP-PL-147 to nieznany gatunek grzyba, morfologicznie przypominający truflę czarnozarodnikową Tuber melanosporum, jednak o znacznie większych rozmiarach, wynoszących około 1,1 metra [m] długości i 1 metra [m] średnicy. Nie wydziela również charakterystycznego dla tych grzybów zapachu. Znaleziono go na nieużytku rolnym nieopodal wsi █████, w województwie opolskim.

Anomalne działanie obiektu polega na zakłócaniu funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz sygnałów tegoż pochodzenia. Zasięg tego zjawiska na dzień 27 X 2018 r. wynosi około 700 metrów w promieniu od SCP-PL-147. Szczegółowy opis nasilenia w zależności od odległości zawarto w tabeli:

Anomalne działanie SCP-PL-147 nasila się, ilekroć obiekt poddaje się interakcjom mogącym zagrozić jego egzystencji. Należą do nich: pobieranie próbek większych niż 1 cm3, dokonywanie mechanicznych i chemicznych uszkodzeń, wystawianie na ekstremalne temperatury (nie dotyczy warunków atmosferycznych), wykopywanie i przenoszenie obiektu.

Obecny zasięg działania anomalnego SCP-PL-147 jest zwiększony około dziesięciokrotnie, w stosunku do odnotowanego przy pierwszym kontakcie z obiektem. Jest to następstwem działań podjętych przez Fundację, celem zbadania i zabezpieczenia obiektu, największe nasilenie odnotowano po incydencie z 3 marca 2018 roku (nazywanym dalej Incydentem SCP-PL-147-A). Działania te w chronologicznej kolejności podaje poniższa tabela, obejmująca chronologię od pierwszego kontaktu z SCP-PL-147 do Incydentu SCP-PL-147-A:

Istniała hipoteza sugerująca powiązanie SCP-PL-147 z SCP-PL-123, ponieważ początkowo twierdzono, że powstał on w wyniku mutacji. Poza tym, anomalne oddziaływanie obiektu na urządzenia elektryczne jest podobne do tego, które przejawiał SCP-PL-123-1A. Konsultacja z SP Adamem Jonesem oraz potwierdzona badaniami odrębność obiektu jako nowego gatunku wykluczyła jednak tę możliwość.

Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported