SCP-PL-150

ocena: +14+x
bucior.png

Zabezpieczona instancja SCP-PL-150.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-150

Klasa podmiotu: Maksur.Obiekt jest podzielony na kilka mniejszych anomalii, które muszą być trzymane od siebie z daleka.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-PL-150 mają być przechowywane w szafkach na obiekty Bezpieczne typu IV, każda instancja w jednej z czterech osobnych placówek oddzielonych od siebie o co najmniej 100 kilometrów..Obecnie Ośrodek PL-03, Ośrodek PL-154, Strefa PL-07 i Strefa PL-12.

Co tydzień upoważniony niskopoziomowy członek Wydziału Antymemetyki ma udać się do terminalu mnestycznego Gh/6-17 w Ośrodku PL-03 i rozpocząć Procedurę PL-150-Lāmedh. Wszystkie informacje odzyskane na temat SCP-PL-150 w ramach Procedury PL-150-Lāmedh należy spisać i natychmiastowo po zakończeniu Procedury wysłać do dyrekcji Ośrodka PL-03, która prześle je dalej do dyrekcji Wydziału Antymemetyki.

Osoba przydzielona do Procedury PL-150-Lāmedh zna jej szczegóły i wie o wszystkich możliwych konsekwencjach zdrowotnych.

Opis: [BŁĄD, BRAK WPROWADZONYCH INFORMACJI]

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Para butów, koszulka, spodnie.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Zły stan.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Oznaki zużycia.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Wszechobecne plamy.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Zaschnięte.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Antymem typu V.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Poziom wysoki.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Antymem silniejszy im odległość jest mniejsza.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Minimalna aktywność w odległości >100km.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Informacje cyklicznie usuwane.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Wymagane podtrzymanie pamięci.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Efekty silniejsze im mniej informacji.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Pozyskanie.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Historia.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Czterech zaginionych.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» 17 k, 17 k, 17 m, 18 m.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Pomorskie.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Dwa tygodnie.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Śledztwo porzucone.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Uwaga Fundacji.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Las.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Jezioro.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Pomost.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Mięso.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» Kawałki ubrań.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» 9 lipca.

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD SYSTEMU

» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD SYSTEMU, MOŻLIWE PRZEDAWKOWANIE» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» BŁĄD SYSTEMU, PRZEDAWKOWANIE PEWNE


» Inicjowanie dawki mnestycznej. Rezultaty:
» 1976.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported