SCP-PL-154
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-154

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-154 ma być szczelnie zamknięty w dźwiękoszczelnym pojemniku. Dostępu do obiektu udziela się pracownikom z drugim poziomem upoważnienia. SCP-PL-154 ma być przechowywany w pomieszczeniu zabezpieczonym śluzami oraz korytarzem między nimi; ze względów bezpieczeństwa, w razie utraty właściwości POA1 jego długość wynosi 30 metrów. Przejście oraz właściwa przechowalnia podmiotu mają być w całości pokryte POA-1. Przed przechowalnią znajduje się pomieszczenie przygotowawcze personelu, gdzie usytuowane jest wyposażenie wygłuszające, wykonane przy użyciu POA-2. Konieczna jest bezwzględna wymiana ekwipunku trzy miesiące po jego wyprodukowaniu w wyniku nietrwałości materiału.

Ze względu na skuteczność ochronną w stosowaniu procedur przechowawczych SCP-PL-154, wyposażenie produkowane z POA-2 wciąż będzie użytkowane mimo jego nietrwałości. Wnioski proponujące zmianę ekwipunku zostaną automatycznie odrzucone. W celu ograniczenia kosztów produkcyjnych, podania o wykorzystanie SCP-PL-154 w eksperymentach należy kierować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wyposażenia na użytek personelu. ~ Dr Jan S████, kierownik badań nad SCP-PL-154.

Instancje SCP-PL-154-1 przechowywane są w Zbrojno-Wymiarowym Ośrodku PL-7 utworzonym po Incydencie 154-B. Bytom zabrania się przemieszczania po placówce bez osoby z personelu, zwaną dalej opiekunem, a w razie takiej sytuacji instancję należy schwytać i umieścić w przechowalni. Z jednym opiekunem może przebywać maksymalnie 5 instancji. W razie prób opuszczenia placówki przez 154-1 należy spryskać je mieszaniną wody z solą kuchenną o stężeniu 75%. Ze względów bezpieczeństwa personel Ośrodka 7 powinien odnosić się ze szczególną uwagą w stosunku do obiektów. Zaleca się znajomość alfabetu Morse'a w celu komunikacji z SCP-PL-154-1.

box
Zdjęcie SCP-PL-154 wykonane przez
Agenta Tomasza Wolę w trakcie pozyskania.

Opis: SCP-PL-154 jest szkatułką z drewna brzozowego. SCP-PL-154 jest imitującą drewno szkatułką stworzoną z niespotykanego dotąd metalu;2 zdobienia wykonano przy użyciu niezidentyfikowanych narzędzi i przedstawiają kwiat w okręgu.3 Wewnątrz znajduje się zwykły mechanizm pozytywki uruchamiany w trakcie otwarcia wieka; wytwarza on bliżej nieokreśloną melodię przypominającą utwór Antonín'a Dvořák'a "Humoresques". Natężenie dźwięku wynosi 43 dB i powoduje silne zawroty głowy oraz tymczasową zmianę przesyłu impulsów mózgowych w inne niż dotychczas miejsca organizmu wiele uciążliwych dolegliwości. W przypadku usłyszenia melodii, po okresie 24 godzin, rozpocznie się proces przemiany w instancję SCP-PL-154-1; odbywa się w kilku fazach i jest określany przez zainfekowanych jako bolesny i niezwykle męczący.

Dodatek PL-154-1:

Numer Fazy Przybliżony czas trwania Zachodzący proces
Faza 1 1-2 dni. Zarażeni doświadczają silnych bóli oraz zawrotów głowy. Impulsy mózgowe zostają przekierowane z domyślnych części organizmu w inne; może dojść do zatrzymania akcji serca, czy obumarcia poszczególnych organów.
Faza 2 2-7 dni. Osoby poddane działaniu obiektu zaczną słyszeć ciche stukoty nieznanego pochodzenia. W przypadku obecności w pobliżu instancji SCP-PL-154-1 wyczuwalne są również wibracje otoczenia.
Faza 3 5-12 dni. Krew zainfekowanych przybierze formę oleju silnikowego, nie zmieniając jej funkcji życiowych.
Faza 4 6-24 godz. Utrata zdolności komunikacyjnych przy zachowaniu ograniczonej motoryki organizmu oraz zdolności logicznego myślenia. W skrajnych przypadkach dochodzi do wydalania ciekłych związków metali każdym możliwym ujściem z organizmu.
Faza 5 1-3 godz. Wchłonięcie wszystkich kończyn, łącznie z głową, przez tułów oraz przekształcenie w instancję SCP-154-1. Brak wspomnień odnośnie samej przemiany.
Faza 6 Brak Bezterminowa przemiana w instancję SCP-PL-154-1. Zdolność porozumiewania się wyłącznie za pomocą alfabetu Morse'a. Zachowane zostają poszczególne wspomnienia sprzed przemiany.
Zębatka
Instancja SCP-PL-154-1
uwięziona na złomowisku nad Ośrodkiem PL-7.

SCP-PL-154-1 jest zbiorczym określeniem bytów wyglądu zębatek różnego rozmiaru; dzielą się one na jedno bądź wieloelementowe instancje. Najpopularniejszymi metalami twórczymi są: żelazo, miedź i stal, chociaż możliwe jest zaobserwowanie 154-1 składających się z cyny, włókna węglowego, kamieni szlachetnych, czy szkła. Spekuluje się, iż byty są zdolne do poruszania dzięki manipulacji najbliższego pola elektromagnetycznego, jednak powyższa hipoteza wciąż nie została potwierdzona. Komunikacja podmiotów możliwa jest za pomocą alfabetu Morse'a i odbywa się w nieznany sposób, przypominając uderzenia w obiekt; dźwięk wydaje się rozchodzić z wnętrza instancji. Wspomnienia bytów, na przestrzeni miesięcy, zostają prawie całkowicie wymazane; zanotowano przypadki reminiscencji oraz zachowania poszczególnych wspomnień. Podatne na rdzewienie SCP-154-1 negatywnie reagują na obecność wody oraz soli porównując dotyk z jej mieszaniną do poparzenia; tym samym pozostałe byty stronią od większości cieczy, obawiając się bólu, nawet jeśli go nie doświadczają. SCP-PL-154-1 z reguły są przyjaźnie nastawione wobec personelu, pomagając przy pracy, czy uczestnicząc w różnego rodzaju zabawach. Zranione umyślnie będą starały się unikać krzywdziciela, za wszelką cenę nie pozwalając się dotknąć. Aby odzyskać zaufanie bytów, niezbędna jest naprawa uszkodzonych mechanizmów w obecności bytów. SCP-154-1 zranione zbyt poważnie wykażą się bezpodstawną agresją wobec sprawcy, starając się za wszelką cenę pozbawić go życia, nie zważając na brutalność akcji.

Dodatek PL-154-2:

Eksperymenty przeprowadzone z udziałem SCP-PL-154-1 wykazały:

  • Zdolność sprawnej współpracy między bytami.
  • Zachowanie poszczególnych wspomnień sprzed przemiany; prawie całkowita amnezja po okresie dwóch lat.
  • Niechęć do melodii wytwarzanej przez SCP-PL-154.
  • Nienawiść do osób, które sukcesywnie dokonały uszczerbku na jakiejkolwiek z instancji.
  • Szybkie budowanie więzi z osobami zaznajomionymi w konserwacji maszyn.
  • Umiejętność wyczuwania innych instancji w promieniu 600 km.

Zbiór wybranych eksperymentów oraz przesłuchań z udziałem SCP-PL-154-1:

Incydent PL-154-A: W ciągu pierwszego miesiąca badań nad SCP-PL-154 na anomalne zdolności obiektu nieumyślnie zostało wystawionych ██ pracowników, w tym █ agentów zabezpieczających obiekt. Za pierwotną przyczynę dolegliwości personelu uznany został SCP-PL-███, gdyż wywoływał on podobny efekt; poziom zabezpieczeń obiektu został zwiększony, jednak wciąż dochodziło do występowania efektów oraz pojawiania się nowych zainfekowanych. W celu identyfikacji źródła zarażeń Ośrodek PL-██ objęty został kwarantanną na okres 30 dni. Zarażony wcześniej personel został przemieniony w instancje SCP-PL-154-1 i wspomógł zdrowych pracowników w poprawnym zabezpieczeniu obiektu.

Incydent PL-154-B: Dnia ██/██/████r. o godz. 23:43 w Ośrodku PL-██ doszło do przełamania zabezpieczeń przechowalni SCP-PL-154-1 oraz ucieczki █ z ██ bytów. Śledzenie obiektów doprowadziło agentów do złomowiska w miejscowości Białystok umiejscowionego w zachodniej części miasta. W trakcie przeszukiwania posesji odkryto pod powierzchnią niezidentyfikowaną konstrukcję służącą bytom za kryjówkę. Owa konstrukcja nie została nigdy zanotowana na żadnych planach miasta. Fundacja postanowiła wykupić teren po uprzednim przesłuchaniu pracowników zakładu oraz zaaplikowaniu preparatów amnezyjnych klasy B. Eksploracja wykazała obecność wielopoziomowej budowli łączonej schodami, oraz szybami wind; najdalej wysunięty punkt zlokalizowany jest ██ km poza miastem. Placówka została przekształcona w Ośrodek PL-7. Cztery piętra są dostępne dla personelu; pozostałe są zablokowane przez niespotykanej dotąd wielkości instancje SCP-PL-154-1.

Aktualny status Ośrodka PL-7:

Status ogólnych parametrów: W stanie b-dobrym: Oświetlenie, Klimatyzacja, Kanały Informacyjne. W stanie dobrym: Instalacje Elektryczne, Korytarze, Szyby wind oraz klatki schodowe, Instalacje Wodno-kanalizacyjne. W stanie nieznanym: Bramy Magnetyczne, Struktura Ścian, Generator energetyczny.

Piętro Ilość sal Domyślna rola piętra Aktualny stan piętra
-1 13 Militarne W stanie b-dobrym: Strzelnice, Magazyny Zbrojne, Pomieszczenie Ochrony, Centrala Wodno-kanalizacyjne. W stanie dobrym: Pomieszczenie wejściowe, Sale Treningowe, Pomieszczenia dla Personelu, Toalety.
-2 20 Mieszkalne W stanie b-dobrym: Kwatery Mieszkalne, Stołówki, Pomieszczenia Higieny Osobistej, Pomieszczenia Kuchenne, Centrale Wodno-kanalizacyjne. W stanie dobrym: Magazyny, Szatnie, Toalety, Sale Treningowe.
-3 25 Medyczno-Rolnicze W stanie b-dobrym: Pomieszczenia Higieny Osobistej, Oddziały Szpitalne, Magazyny Medyczne, Magazyny Żywnościowe, Pomieszczenia Personelu Medycznego, Centrale Wodno-kanalizacyjne, Pomieszczenia Ochrony. W stanie dobrym: Toalety, Farmy Żywności, Chłodnie.
-4 ██ ██-███ W stanie b-dobrym: Centrala Dowodzenia, Kwatery Mieszkalne, Punkty Medyczne, Stołówki, Centrale Wodno-kanalizacyjne, Pomieszczenia Higieny Osobistej, Pomieszczenia Kuchenne, Toalety. W stanie dobrym: Pomieszczenia Ochrony, Szatnie, Sale Treningowe, Magazyny ███, ████, Drogi ewakuacyjne, Kanały Wentylacyjne, Tunele Informacyjne.

Nieznany jest stan pozostałych kondygnacji oraz znajdujących się wewnątrz urządzeń. Kontynuowane są działania dążące do eksploracji pozostałych pomieszczeń.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported