SCP-PL-155

ocena: +16+x
ball

Zdjęcie SCP-PL-155 zrobione przez Filipa Rudawskiego w jego ogródku.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-155

Klasa podmiotu: Bezpieczne Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-155 nie wymaga żadnego pomieszczenia przechowawczego, gdyż obiekt został zniszczony 19 października 2019 roku.

Proces rekonstrukcji obiektu na podstawie notatek Dr. Rudawskiego jest aktualnie w trakcie.

W wypadku, w którym konstrukcja obiektu zostanie ukończona, anomalia zostanie produkowana masowo w celach logistycznych1 i militarnych.

Opis: SCP-PL-155 jest metalową kulą o promieniu 0,2 m. Mimo iż obiekt zwykle znajdował się na słupie o długości co najmniej 1 metra, owa część nie była anomalna, oraz mogła być wymieniana na jakikolwiek obiekt dobrze przewodzący prąd, o długości nie mniejszej niż 0,8 m.

Obiekt został stworzony poprzez neurologa Filipa Rudawskiego. Pracownik ten pochodził z Ośrodka PL-39.2 Priorytetem tej osoby było wytworzenie preparatu amnezyjnego klasy C-7, a anomalia była projektem, którym instancja zajmowała się prywatnie.

Mimo iż Dr Rudawski opisywał proces oraz sposób działania anomalii, większość notatek spłonęła w mieszkaniu Filipa Rudawskiego. Aktualnie jedynym zapisem pracy nad obiektem jest dziennik i ślady pracy nad obiektem owej osoby.

Obiekt najprawdopodobniej zawierał w środku zbiór różnych preparatów stworzonych przez Fundacje i magnes, co zezwalało na połączenie dowolnego metalowego obiektu do SCP-PL-155.

Podczas gdy zwłoki zostaną połączone z anomalią, a przedmiot zostanie zasilony poprzez strumień energii o mocy nie mniejszej niż ok. 2.7 MW, ciało w kontakcie z obiektem ulegnie przyśpieszonej regeneracji, a następnie przywróceniu funkcji życiowych.

Później organy3 obiektu zaczną ulegać procesowi gnicia, co powoduje śmierć kliniczną w czasie od 48 godzin do 216 godzin. Wartość ta zależy od tego ile minęło czasu od śmierci obiektu do „ożywienia”.

Obiekt najprawdopodobniej również miał właściwości pozwalające na przyciąganie wyładowań elektrycznych, właściwość ta nie została potwierdzona.

Z powodu powolnego procesu gnicia mózgu, „ożywione” obiekty będą stopniowo traciły swoje zdolności kognitywne. Na podstawie dziennika głosowego Dr. Rudawskiego można wnioskować że średnio owe instancje są w stanie w pełni funkcjonować mniej więcej 6 godzin.

SCP-PL-155 nie jest w stanie zregenerować tkanki która już uległa procesowi gnicia.


ocena: +16+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported