SCP-PL-157
ocena: +23+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-157

Poziom zagrożenia: Zielony

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wnętrze fabryki, w której znajduje się SCP-PL-157, jest monitorowane i zostało przekształcone w prowizoryczną przechowalnię. Jedyne dwie pary drzwi do korytarza, w którym znajduje się wejście do samego obiektu, mogą być otwarte tylko za zgodą kierownika projektu, podczas przeprowadzania testów. Z racji utrzymywania narracji o dalszym funkcjonowaniu fabryki, nie ma potrzeby zabezpieczania całego kompleksu inaczej niż za pomocą standardowych procedur antywłamaniowych.

800px-ZakladyChemiczneRokitaBrzegDolny.jpg

Fabryka chemiczna w pobliżu ████████, miejsce odnalezienia SCP-PL-157

Opis: SCP-PL-157 to ogromnych rozmiarów sieć korytarzy pod byłą fabryką chemiczną w pobliżu miejscowości ███████ w województwie dolnośląskim, w Polsce. W środku obiektu nieustannie słychać zniekształcone bicie serca, z którego przebija się regularnie brzmienie, przypominające ocieranie się o siebie dwóch przedmiotów wykonanych z twardego metalu. Wewnątrz SCP-PL-157 można wyróżnić 3 4 5 głównych, charakterystycznych sekcji:

  • Sekcja wejściowa, na którą składa się układ krótkich korytarzy oraz klatek schodowych. W wielu miejscach tej sekcji, schody są uszkodzone, a zagrożenie przez to stwarzane jest potęgowane przez brak dostępu do światła. Przyjmuje się, że to jedyna część SCP-PL-157 bez ani jednego rozwidlenia oraz że jako jedyna nigdy się nie powtarza.
  • Sekcje jasne, zawierające różnej powierzchni labirynt, złożony z wielu przecinających się czasem korytarzy. Na suficie znajdują się stare żarówki, umieszczone od siebie w regularnej odległości około 1 metra, dające intensywne światło. Nie jest to jednak działanie jednostajne— światło pulsuje w rytm słyszalnego bicia serca.
  • Sekcje ciemne, zawierające różnej powierzchni labirynt, złożony z wielu przecinających się czasem korytarzy. W przeciwieństwie do sekcji jasnych, panuje tam anomalna ciemność— widoczność bez lub z jakimkolwiek źródłem światła ograniczona jest do 20 centymetrów, poza tym obrębem niemożliwe staje się chociażby rozróżnienie ogólnego zarysu przedmiotów czy zlokalizowanie ścian samego korytarza.
  • Sekcje czerwone, złożone ze średniej wielkości segmentów w ilości od dziesięciu do dwudziestu na sekcję. Każdy z nich zawiera rozwidlenie, które dzieli główny korytarz na dwa pomniejsze, prowadzące do metalowych drzwi oznaczonych literami podstawowego współczesnego alfabetu łacińskiego. Drzwi te mogą być prawdziwe, czyli prowadzące do dalszego segmentu, lub fałszywe, czyli przenoszące niezauważenie na początek sekcji czerwonej. W większości przypadków prawdopodobieństwo dokonania właściwego wyboru wynosi 50%, wyjątkami są jednak litery A, D i W, które, jeśli nie ma obu jednocześnie, sygnalizują prawdopodobnie stuprocentową pewność prawdziwości przejścia. Kiedy dojdzie do pomyłki, drzwi trzasną od razu za przechodzącym, natomiast po dokonaniu właściwego wyboru pozostaną one otwarte przez 5 sekund, po czym zaczną się zamykać.
  • Sekcje niebieskie, złożone ze średniej wielkości segmentów w ilości od ośmiu do szesnastu na sekcję. Każdy z nich zawiera rozwidlenie, które dzieli główny korytarz na dwa pomniejsze, prowadzące do metalowych drzwi oznaczonych literami podstawowego współczesnego alfabetu łacińskiego. Drzwi te mogą być prawdziwe, czyli prowadzące do dalszego segmentu, lub fałszywe, czyli przenoszące na początek sekcji czerwonej. W większości przypadków, prawdopodobieństwo dokonania właściwego wyboru wynosi 50%, wyjątkami są jednak litery B, G i K, które, jeśli nie ma obu jednocześnie, sygnalizują prawdopodobnie stuprocentową pewność prawdziwości przejścia. Jedynym znakiem świadczącym o dokonaniu właściwego wyboru jest pozostanie w sekcji niebieskiej lub przejście do innej.

Oprócz wyżej wymienionych sekcji, występują jeszcze inne, będące wariacjami korytarzy lub klatek schodowych podobnych konstrukcyjnie i wizualnie do sekcji wejściowej. Pomiędzy głównymi strefami zdają się zachodzić ściśle określone korelacje— sekcja jasna będzie zwykle prowadzić do sekcji ciemnej, czerwona do niebieskiej, a niebieska i ciemna do pobocznych stref przejściowych. Zarówno wewnątrz sekcji głównych, jak i przejściowych, najprawdopodobniej dochodzi do manifestacji różnych anomalii polegających na nagłej zmianie otoczenia, znacząco utrudniających orientację w terenie lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie. Czasami zmieniają się tylko właściwości poszczególnych jego elementów, na przykład znacząco zwiększa się temperatura ścian lub powietrza. Wszystkie zarejestrowane dotychczas manifestacje tego typu odbywały się w momentach nieuwagi lub przeciwnie— zbyt dużego skupienia nad jakimś elementem obiektu.

Poza ogromnymi rozmiarami SCP-PL-157 oraz wewnętrznymi anomaliami, zostały odkryte jeszcze dwie charakterystyczne właściwości anomalne. Ewentualny kontakt z osobami znajdującymi się wewnątrz SCP-PL-157 staje się niemożliwy— można jedynie odbierać od nich wiadomości i sygnały, jakakolwiek próba wysłania odpowiedzi nie powiedzie się. Co zastanawiające, nie dotyczy to automatycznych informacji zwrotnych1— jako jedyne dochodzą one do osoby, która znajduje się wewnątrz obiektu. Sam sposób trafiania ludzi do SCP-PL-157 także jest anomalny. Każdy, kto znajdzie się w promieniu 5 metrów od wejścia do obiektu, zacznie słyszeć dochodzące z wnętrza odgłosy zniekształconego bicia serca. Osoba taka zawsze podejmie próbę dostania się do środka w celu zlokalizowania źródła dźwięku,2 po czym będzie kontynuować poszukiwania wewnątrz obiektu. U osób, którym mimo znalezienia się w niebezpiecznej odległości od wejścia do SCP-PL-157, zdołano przeszkodzić w dostaniu się do środka, pragnienie odnalezienia źródła dźwięku znikało po około 3 dniach. Wewnątrz obiektu nie odczuwa się głodu, pragnienia, senności ani innych potrzeb fizjologicznych.

Na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie stwierdzić lub wykluczyć faktu istnienia wewnątrz SCP-PL-157 innych, niesklasyfikowanych istot żywych, mimo posiadania przez Fundację przesłanek o ich występowaniu. Spowodowane jest to niemożnością wykonania jakiegokolwiek zdjęcia bądź filmu przedstawiającego wnętrze obiektu, połączoną ze szczątkowością tychże informacji. Mając na uwadze ogromne rozmiary obiektu i duże prawdopodobieństwo, że labirynty posiadają wiele różnych zakończeń, przyjmuje się, że szanse na spotkanie innych ludzi, którzy znaleźli się wewnątrz, są bliskie 0%. Nie stwierdzono też, czy układ sekcji SCP-PL-157 nie jest inny dla każdej, znajdującej się w środku osoby.

Dodatek SCP-PL-157-1: Odkrycie i pozyskanie
Podejrzenia Fundacji co do prawdopodobnego występowania niesklasyfikowanej anomalii zostały wzbudzone przez regularne zaginięcia pracowników wewnątrz fabryki chemicznej w okolicach ███████, w województwie dolnośląskim, Polska, zgłoszone przez kierownictwo zakładu. Śledztwo zostało po około tygodniowym nadzorze przejęte przez fundacyjnych agentów polowych.

Wszystkie zgłoszone incydenty okazały się być związane z jednymi z drzwi wewnątrz samej fabryki— wejściem do kotłowni. Kiedy doszło do 3 kolejnych zaginięć, fabrykę zamknięto, wszystkim pracownikom podano środki amnezyjne, a opinię publiczną poinformowano o ogłoszeniu przez prowadzącą ją firmę upadłości. Oficjalnie teren ten wykupiła fundacyjna firma przykrywkowa, która poinformowała o wznowieniu działalności kompleksu, podczas gdy w rzeczywistości przekształcono go w prowizoryczną przechowalnię SCP-PL-157.

Na miejsce został wysłany zespół badawczy na czele ze starszym badaczem Markiem Maciejczukiem. Doszło jednak do incydentu niedługo po rozpoczęciu oględzin— Marek Maciejczuk przeszedł obok wejścia do SCP-PL-157 i za sprawą anomalii obiektu wszedł do środka. Około godzinę później weszły za nim dwie inne osoby— świadkowie zdarzenia, najpewniej zaniepokojeni jego zniknięciem. Badaczy uznano za zaginionych i mianowano nowego kierownika zespołu, który zaczął przygotowania do dogłębnej analizy SCP-PL-157, przeprowadził też wstępne badania, na podstawie których ustalono zasięg działania anomalii kuszącej oraz stwierdzono fakt, że odgłosy z wnętrza nie wykazują same w sobie podobnych właściwości.

Tydzień później, dokładnie 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem pierwszych testów wewnątrz SCP-PL-157, otrzymano wiadomość głosową od Marka Maciejczuka, poprzedzoną krótką wiadomością tekstową o treści "test", która została przez badacza prawie od razu usunięta. Planowane badania zawieszono na rzecz zdania się na relacje byłego kierownika projektu. Próbowano nawiązać z nim kontakt i nadać informację zwrotną, lecz działanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Od momentu otrzymania drugiej wiadomości, podjęto decyzję o automatycznym przesyłaniu zapisów następnych nagrań do raportu.3 Informacje na temat stanu dwóch pozostałych zaginionych badaczy, nie znajdują się w posiadaniu Fundacji.4

Pochodzenie obiektu nadal nie jest znane. Według zeznań pracowników fabryki, przesłuchiwanych jeszcze w początkowej części śledztwa, do momentu pierwszego zaginięcia, w miejscu SCP-PL-157 znajdowała się standardowa kotłownia. Warty odnotowania jest jednak fakt, że zeznania te pochodzą od osób, które w dniu pierwszego zaginięcia z jakiegokolwiek powodu nie były w pracy lub znajdowały się z dala od stanowisk w pobliżu tego pomieszczenia. Osoby, które znajdowały się wtedy wewnątrz głównej części fabryki, podczas przesłuchań twierdziły, że nie pamiętają jakie to było kiedyś pomieszczenie, prawdziwość zeznań została zweryfikowana za pomocą braku działania specjalnych preparatów podanych przed przesłuchaniem. Na tej podstawie wysunięto hipotezę, jakoby to właśnie dzień pierwszego zaginięcia5 był datą zarówno powstania jak i pierwszej manifestacji właściwości anomalnych SCP-PL-157 wewnątrz tegoż kompleksu. Wystąpiły u nich inne, niespowodowane działaniem preparatu objawy, takie jak silne tiki nerwowe podczas prób przypomnienia sobie poprzedniego przeznaczenia tego pomieszczenia. Efekt ten był jednorazowy, w przypadku dalszych przesłuchań nie dochodziło już do tego typu sytuacji. Pozyskane przez Fundację plany kompleksu okazały się być naruszone we fragmentach opisujących korytarz jak i samo miejsce, w którym znajduje się aktualnie SCP-PL-157. Tusz był w każdym przypadku zbyt wyblakły, by można było odczytać wymiary, kształt czy opis pomieszczenia.

Dodatek SCP-PL-157-2: Nagrania Marka Maciejczuka, tygodnie 1-4Dodatek SCP-PL-157-3: Nagrania Marka Maciejczuka, tygodnie 8-11Dodatek SCP-PL-157-4: Nagrania Marka Maciejczuka, tygodnie 12-15
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported