SCP-PL-158
ocena: +9+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-158

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-158 znajduje się w hangarze na pojazdy taktyczne Ośrodka PL-4. SCP-PL-158-01 przez cały czas musi być zacumowany do specjalnego poleru wykonanego z drewna dębowego. Poler powinien być oddalony od obiektu o minimum 75 centymetrów, ze względu na właściwości anomalne obiektu do przeprowadzenia tej operacji należy używać lin znalezionych we wnętrzu podmiotu. Co 3 miesiące personel techniczny musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego maszyny, szczególną uwagę należy przywiązać do stanu poszycia.

Wejście do SCP-PL-158-02 zostało zabezpieczone stalową kłódką, do której klucz posiada kierownik badań nad obiektem, doktor █████. Członkowie personelu posiadający patent żeglarski mają zakaz wchodzenia w kontakt z podmiotem bez zgody aktualnego kierownika badań.

Opis: SCP-PL-158 składa się z dwóch indywidualnych anomalii: SCP-PL-158-01 oraz SCP-PL-158-02. Mimo tego, że oba podmioty znajdują się na jednej jednostce to nie posiadają ze sobą żadnych powiązań, tak samo w sferze konstrukcji jak i w zakresie ich działania. W trakcie śledztwa dotyczącego pochodzenia obiektu udało się ustalić, iż obie jego instancje powstały niezależnie od siebie w innych przedziałach czasu.

SCP-PL-158-01 to łódź motorowa firmy Sims Super V z silnikiem spalinowym o mocy 50 koni mechanicznych. Zewnętrzna strona kadłuba została w całości pokryta czerwoną farbą dwuskładnikową nieznanego producenta. W skład farby po za tlenkami żelaza i octanem winylu wchodzi nieznany związek chemiczny złożony z długich łańcuchów atomów ██████ i ██████. Podmiot nie posiada wystarczającej wyporności, by unosić się na wodzie1.

Zewnętrzna strona SCP-PL-158-01 zmienia stan skupienia materii nieorganicznej poniżej burty w promieniu 30 centymetrów ze stanu stałego w stan ciekły (wyjątkiem są liny cumownicze znalezione we wnętrzu obiektu). Maksymalna głębokość na jakiej zachodzi zmiana została określona na 4 metry licząc od poziomu gruntu. Mimo zmiany stanu skupienia gęstość przemienionej materii nie zostaje w żaden sposób zmieniona, co pozwala podmiotowi unosić się na powierzchni. Kiedy materia znajdzie się po za zasięgiem obiektu wraca do stałego stanu skupienia i zastyga w formie jaką miała materia podczas opuszczania zasięgu oddziaływania.

SCP-PL-158-02 to kieszeń przestrzenna, w której znajduje się pełnowymiarowe pomieszczenie, które standardowo posiada powierzchnie 9 metrów kwadratowych i wysokość 180 centymetrów nazywane potocznie "kajutą". Do obiektu prowadzi klapa o wymiarach 75 centymetrów na 75 centymetrów znajdująca się w pokładzie SCP-PL-158-01. Dostęp do kieszeni mają tylko ludzie posiadający ważny patent żeglarski (Jeśli osoba nie posiada patentu żeglarskiego nie może zobaczyć, ani dostać się do wnętrza podmiotu.). W podłodze pokoju znajduje się kopia klapy umieszczonej w pokładzie SCP-PL-158-01, która pozwala opuścić obiekt od spodu.

W przypadku każdego człowieka uprawnionego do wstępu do wnętrza anomalii jest ona wyposażona w inny sposób, jednak posiada jednakowe wymiary Wymiary zależą od rodzaju patentu jaki posiada dana osoba. Kajuta sternika jest o połowę większa od standardowej, a kajuta kapitana jest dwukrotnie większa od standardowej. Zgodnie z ustaleniami wnętrze kajuty posiada system wentylacji, który zapewnia właściwą cyrkulację powietrza, ale aktualne próby ustalenia jego położenia zakończyły się niepowodzeniem. Meble oraz dekoracje znajdujące się we wnętrzu obiektu są dopasowane do pojęcia estetyki wchodzącego i rozmiaru pomieszczenia. Przedmioty znajdujące się w środku podmiotu mogą zostać z niego wyniesione, ale po oddaleniu się o 2 metry od granicy anomalii przedmiot w nieznany sposób zniknie bez śladu. Po opuszczeniu obiektu kajuta wraca do stanu początkowego, kiedy dany człowiek wróci do wnętrza anomalii wszystkie zniszczone przedmioty powrócą do stanu z przed ingerencji. Uszkodzenie ściany kajuty spowoduje pojawienie się nieszczelności w poszyciu podmiotu, co prowadzi do nabierania płynu i powolnej utraty wyporności.
W sytuacji, gdy podczas przebywania wewnątrz SCP-PL-158-02 osoba zamknie od wewnątrz obie klapy, będzie możliwe rozpoczęcie kolejnej manifestacji przez inną uprawnioną do tego osobę. Jeśli rozpocznie się następny przejaw zdolności anomalnych obiektu kiedy we wnętrzu znajduje się istota żywa, to zakończy się to uwięzieniem jej przez odebranie możliwości otwarcia obu wejść. Klapy pozostaną zamknięte do momentu, aż do zakończenia innych manifestacji podmiotu.

Pozyskanie obiektu: Dnia ██.██.20██ .r na przedmieściach Warszawy odebrano kilka zgłoszeń o podejrzanym pojeździe na terenie posesji █████ █████. Na podjeździe zlokalizowano SCP-PL-158, po wstępnym przesłuchaniu wszystkim świadkom podano preparat amnezyjny klasy A. Pod przykrywką Inspekcji Transportu Drogowego przesłuchano żonę właściciela posesji, następnie zabezpieczono podmiot. Zwłoki pana █████ █████ znaleziono przy użyciu georadaru, znajdowały się 4 metry pod powierzchnią podjazdu2 . Po wydobyciu zwłok upozorowano utonięcie w miejscowym zbiorniku wodnym.

Dodatek PL-158-01: Podczas wydobywania ciała pana █████ █████ znaleziono dokument poświadczający o zakupie obiektu. Mimo podpisu który świadczy o dokonaniu transakcji przez przedsiębiorstwo w postaci spółki jawnej nie znaleziono takowej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie znaleziono dowódów mogących potwierdzić odebranie przez sprzedawców zapłaty "niematerialnej", ale znaleziono dowody na pobranie przez nabywce pożyczek o równowartości kwoty podanej w kontrakcie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported