SCP-PL-159

ocena: +14+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-159

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-159 należy przechowywać w przechowalni dla obiektów humanoidalnych klasy A3. Kontakt podmiotu z przedmiotami lub zdarzeniami zakładającymi pozorną losowość poza eksperymentami musi być ograniczony do całkowitego minimum. Przed każdym wyprowadzeniem obiektu z przechowalni należy podać mu dawkę środka ochronnego SPC-003.

Wszystkie doświadczenia zakładającego aktywację zdolności anomalnej instancji wymagają zgody doktor Frostgang. Po zakończeniu eksperymentu należy przeprowadzić badania kontrolne uwzględniające: EEG, pobranie próbki płynu mózgowo-rdzeniowego oraz test sprawdzający zdolności intelektualne.

Opis: SCP-PL-159 to dwudziestosiedmioletni mężczyzna rasy kaukaskiej, podmiot posiada powiązania z GOI-004 ("Kościół Zepsutego Boga"). Charakterystyczne modyfikacje, okoliczności pozyskania oraz zeznania instacji pozwalają stwierdzić, iż obiekt należy do frakcji Kościoła Maxwelizmu.

Instancja posiada zestaw złożonych implantów ściśle połączony z mózgiem. Na implanty te składa się system rozbudowanych sensorów pozwalających na analizę wszystkich dostępnych parametrów otoczenia. Sensory te całkowicie zakrywają oczodoły i łączą się bezpośrednio z nerwami wzrokowymi, zebranie dokładniejszych danych jest niewykonalne z powodu ryzyka okaleczenia lub uśmiercenia obiektu. Do innych implantów należy też port na specjalny nośnik pamięci zlokalizowane u podstawy czaszki połączony z hipokampem instancji. W trakcie zabezpieczenia podmiot posiadał w porcie pasujący nośnik pamięci. Nośnik ten posiada zaawansowane podzespoły elektroniczne działające na nieznanym systemie kodowania. Usunięcie nośnika i nie zastąpienie go innym substytutem o jednakowej budowie poskutkuje utratą przytomności obiektu po trzydziestu sekundach. Obiekt nie odzyska przytomności do momentu, kiedy w porcie znajdzie się ponownie właściwy nośnik pamięci, fizjologiczna przyczyna utraty przytomności jest nieznana. Poza dwoma wyżej wymienionymi implantami w płacie czołowym instancji zlokalizowano prostopadłościenne ciało obce o objętości dziesięciu centymetrów sześciennych będące prawdopodobnie wszczepem o nieznanym zastosowaniu.

Zdolność anomalna obiektu aktywuje się, gdy w jego otoczeniu dojdzie do zdarzenia określanego jako losowe. Anomalia ta objawi się tym, iż podmiot pozna wynik takiego zdarzenia przed "wylosowaniem" jednej z opcji. Każdorazowa aktywacja zdolności prowadzi do nagłego wzrostu zapotrzebowania mózgu na tlen oraz glukozę. Wzrost ten jest na tyle znaczący, że kilkukrotna aktywacja zdolności w krótkim odstępie czasu doprowadzi do utraty przytomności na tle niedotlenienia mózgu. Ponadto każde użycie anomalii skutkuje obumarciem od ośmiu do dwunastu neuronów, powodem śmierci komórek jest denaturacja białek spowodowana zaburzeniem procesu zmiany potencjału błony komórkowej. Z powodu tego zjawiska SCP-PL-159 obecnie cierpi na objawy charakterystyczne dla wczesnych stadiów chorób prionowych.

Obiekt nie wykazuje chęci nawiązania współpracy z Fundacją. Obiekt wykazuje chęć nawiązania współpracy z Fundacją pod warunkiem przeznaczenia części zasobów Fundacji na znalezienie ████ ██████████.1 Obecnie podmiot przejawia pozytywne zachowanie w stosunku do doktor Wolfgang Frostgang.

Pozyskanie obiektu: Podmiot został zabezpieczony dnia ██.██.████ r. w Gdańsku, w województwie Pomorskim podczas operacji spacyfikowania jednej z komórek GOI-004C ("Kościół Makswelizmu") zlokalizowanej w mieście Gdańsk. Przed rozpoczęciem operacji wyżej wspomniana komórka została zaatakowana przez członków GOI-004B ("Ortodoksyjny Kościół Zegarowy"). Po przeanalizowaniu nowej sytuacji opracowano i wprowadzono zmiany w planie taktycznym operacji, następnie zgodnie z nowym planem rozpoczęto szturm na kwaterę organizacji. Kiedy personel Fundacji sforsował budynek rozpoczęła się walka na skutek, której wszyscy członkowie GOI-004B i GOI-004C (za wyjątkiem SCP-PL-159) zbiegli lub zostali zabici. SCP-PL-159 został znaleziony nieprzytomny po zakończeniu starcia, powodem utraty przytomności była rana spowodowana przez broń jednego z członków GOI-004B. Podmiot został opatrzony i przewieziony do Ośrodka PL-7, gdzie został umieszczony w tymczasowej przechowalni. Budynek będący siedzibą komórki GOI-004C został zabezpieczony przez personel Fundacji. Do opinii publicznej podano fakt, iż całe zdarzenie było nalotem CBŚP na siedzibę gangu handlującego narkotykami.

Przesłuchanie PL-159-1:

Przesłuchiwany: SCP-PL-159

Przesłuchujący: Doktor Wolfgang Frostgang

Wstęp: Od momentu zatrzymania obiektu próby przeprowadzania przesłuchania kończyły się niepowodzeniem. W przypadku większości podejść podmiot w żaden sposób nie reagował, co poskutkowało stworzeniem teorii, iż w komunikacji z obiektem istnieje nieznana przeszkoda komunikacyjna.

Teoria ta została obalona po █ próbie przeprowadzenia przesłuchania, gdy obiekt wypowiedział kwestię zidentyfikowaną później, jako cytat z Ewangelii Hedwiga. Pozwoliło to stwierdzić, że instancja jest w pełni komunikatywna, a brak kontaktu wiąże się z niechęcią do współpracy ze strony obiektu.

W związku z nowo poznanymi faktami do przeprowadzenia przesłuchania wyznaczono doktor Wolfgang Frostgang, która posiada rozbudowaną wiedzę o wszystkich odłamach Kościoła Zepsutego Boga i znaczące doświadczenie w kontaktach z członkami GOI-004C.

<Początek logu, ██.██.████ r.; 9:00>

Doktor Frostgang: Witaj SCP-PL-159.

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Rozumiem. Więc planujesz zostać przy nie odzywaniu się?

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Czyli "tak". Może teraz zmienisz zdanie? (Ściąga rękawiczki.)

SCP-PL-159: A…

Doktor Frostgang: Tak wiem, nietypowe implanty. Zwłaszcza, jak na Maxwelistkę.

SCP-PL-159: Zastąpienie odrobiny mięsa nie jest żadnym dowodem na wiarę w słowo WANa.

Doktor Frostgang: To prawda, zwłaszcza, że już w te słowa nie wierzę, a w każdym razie nie w takiej formie.

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Znowu wracamy do milczenia? Może chcesz się podzielić jakimś kolejnym fragmentem Ewangelii Hedwiga?

SCP-PL-159: "By zostać oczyszczonym czaszka powinna zostać otwarta, a szyszynka, znikomy kawałek mięsa we wnętrzu mózgu usunięty."

Doktor Frostgang: Rozdział piąty, werset dziesiąty. Czyli nie chcesz rozmawiać z personelem Fundacji, wliczając w to mnie, bo uznajesz go za niegodnego twoich słów?

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Oczywiście. Na szczęście mam dla ciebie ciekawą nowinę. Otóż twoje implanty też nie uwzględniają usunięcia szyszynki. Oznacza to, iż w żaden sposób nie jesteś bardziej godny słów WANa, niż ja.

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Teraz tylko pozostaje kwestia powodu braku oczyszczenia. Najbardziej prawdopodobne są: strach, zwątpienie w wiarę, brak środków do przeprowadzenia zabiegu i na koniec, brak kompatybilności.

SCP-PL-159:

Doktor Frostgang: Strach oraz zwątpienie w twoim przypadku na pewno odpadają. Po przebadaniu waszej siedziby środki też nie były problemem. Więc pozostaje nam brak kompatybilności związany z obecnymi już implantami. I teraz powstaje nam ważne pytanie, co dokładnie takiego dają twoje implanty, że ty wraz z twoją komórką zdecydowaliście na odcięcie cię od Sygnału?

SCP-PL-159: Nawet jeśli nie mogę zaznać Sygnału, to wiem, że prowadzi mnie on i jestem elementem planu wykonywanym zgodnie z jego wolą. Nie odcinam się od Sygnału!

Doktor Frostgang: Tyle mi na razie wystarczy. Mam nadzieje, że następnym razem szybciej przejdziemy do sedna. (Zakłada rękawiczki i wychodzi.)

<Koniec logu, ██.██.████ r.; 9:10>

Podsumowanie: Przesłuchanie uznano za zakończone sukcesem. W związku z lepszymi wynikami doktor Frostgang, w porównaniu do innych członków personelu, ma ona kontynuować przeprowadzanie przesłuchań obiektu.

W związku z nowymi informacjami odnośnie możliwego przeznaczenia wszczepów SCP-PL-159 rozpoczęto szczegółową lustracje materiałów pozyskanych z siedziby GOI-004C pod tym kątem.

Dodatek PL-159-1: Dnia ██.██.████ r. podczas katalogowania przedmiotów znalezionych w budynku, z którego został pozyskany SCP-PL-159 znaleziono urządzenie elektroniczne posiadające identyczny wygląd do nośnika pamięci znajdującego się w porcie obiektu. Po potwierdzeniu, iż wyżej wymieniony przedmiot faktycznie jest nośnikiem pamięci kompatybilnym z SCP-PL-159 postanowiono o przeprowadzenia próby wymiany urządzenia.

Wymiana nośnika przebiegła bez wystąpienia problemów. Kiedy nowe urządzenie zostało umiejscowione w porcie doszło do nagłej zmiany zachowania podmiotu. Instancja zaczęła przejawiać zdezorientowanie oraz strach, ponadto doszło do całkowitej zmiany osobowości, sposobu mowy oraz posiadanej przez podmiot wiedzy.

Przesłuchanie PL-159-6:

Przesłuchiwany: SCP-PL-159

Przesłuchujący: Doktor Wolfgang Frostgang

Wstęp: W związku z wymianą nośnika pamięci anomalia doświadczyła słabego ataku paniki. Gdy udało się uspokoić instancje rozpoczęto kolejne przesłuchanie.

<Początek logu, ██.██.████ r.; 13:10>

Doktor Frostgang: Witaj SCP-PL-159.

SCP-PL-159: Kim jesteś?

Doktor Frostgang: Nie pamiętasz mnie?

SCP-PL-159: Nie, ale wydajesz mi się dziwnie znajoma.

Doktor Frostgang: Rozumiem, pewnie ma to związek z tym, że "rozmawiamy" ze sobą od dwóch miesięcy.

SCP-PL-159: Dwóch miesięcy?

Doktor Frostgang: Tak. Muszę ci zadać parę pytań. Jaka jest ostatnia rzecz jaką pamiętasz?

SCP-PL-159: Zaatakowali nas i…

Doktor Frostgang: "I" co?

SCP-PL-159: Co się stało ████ ██████████!?

Doktor Frostgang: Uspokój się. Kim jest ████ ██████████, przywódczynią waszej komórki?

SCP-PL-159: Tak, ale dla mnie jest kimś więcej.

Doktor Frostgang: Rozumiem.

SCP-PL-159: Wiecie, gdzie jest?

Doktor Frostgang: Nie jestem upoważniona do udzielania takich informacji.

SCP-PL-159: Proszę.

Doktor Frostgang: Posłuchaj, mogę spróbować, zdobyć informacje w tej sprawie, ale musisz współpracować. Na początek powiedz, co ostatniego pamiętasz.

SCP-PL-159: Byłem wraz z ████ ██████████ i jeszcze kimś, nie pamiętam, na prawdę. Zaatakowali nas Tykacze, chcieliśmy uciekać, ale oni powiedzieli mi, że jestem zbyt ważny i muszą mnie zabezpieczyć na wszelki wypadek. Później wyciągnęli mi nośnik, po tym pierwsze, co pamiętam, to wasze pomieszczenie.

Doktor Frostgang: Interesujące. Wiesz dlaczego jesteś taki ważny oraz z jakiego powodu nie masz implantu szyszynki?

SCP-PL-159: Ja nie mogę, zabronili mi.

Doktor Frostgang: Posłuchaj, jeśli chcesz byśmy odnaleźli ████ ██████████ to musisz z nami współpracować. Wiem, że w waszym obrazie Fundacja jest zła, ale to nie jest prawda. Fundacja nie chce zniszczyć Mekhane oraz Kościoła, a po prostu go zrozumieć. Sama się o tym przekonałam.

SCP-PL-159: Ale musisz mi obiecać.

Doktor Frostgang: Obiecuję na Zepsutego Boga, iż zrobię, co w mojej mocy, by dowiedzieć się co się stało z ████ ██████████.

SCP-PL-159: Coś wewnątrz sprawia, że wierzę w twoje słowa.

Doktor Frostgang: Więc jak to jest?

SCP-PL-159: Nie znam szczegółów, ale wiem, że nie mogłem zostać połączony z siecią przez wpływ moich implantów na umysły. Mówili, że organiczny umysł nie jest gotów na Prawdę moich ulepszeń. Przez brak możliwości podłączenia do sieci sprawili mi te nośniki, bym mógł się dzielić Prawdą w sposób mieszczący w organicznym mózgu.

Doktor Frostgang: Czym jest ta "Prawda"?

SCP-PL-159: To wszystkie zależności wszystkiego dookoła, każda rzecz jest ze sobą kompatybilna, zgodnie z wolą WANa. Ja dostrzegam tę kompatybilność i mogę przewidywać rezultat każdej możliwej czynności, bo dzieje się ona za sprawą kreacji WANa. Dodatkowo świadomość o stanie wszystkiego sprawia, że jedyną zmienną stajesz się ty i możesz się ciągle doskonalić. To jest mądrość Sygnału.

Doktor Frostgang: To fascynujące i chętnie posłuchałabym więcej w związku z moimi badaniami, ale muszę cię zapytać, o bardziej przyziemny aspekt twoich ulepszeń.

SCP-PL-159: Tak?

Doktor Frostgang: Wiemy, że twoje modyfikacje to połączenie trzech implantów i o ile twoje oczy oraz port jesteśmy w stanie zrozumieć, tak ten trzeci znajdujący się w płacie czołowym. Znasz jego funkcję?

SCP-PL-159: Po części, tak. Kiedy zostały mi one wszczepione usłyszałem, że poza oczami widzącymi Prawdę i pamięcią pozwalającą na dzielenie się mądrością dostałem coś, co pozwoli Sygnałowi prowadzić mnie, gdy nawet Prawda nie pozwoli na oświecenie oraz znalezienie właściwej ścieżki.

Doktor Frostgang: Tylko tyle?

SCP-PL-159: Przykro mi.

Doktor Frostgang: Spokojnie, to i tak wiele, w porównaniu do tego, co było wcześniej. Myślę, że na razie powinniśmy skończyć. Musimy przeanalizować nowe informacje, a ja muszę się wywiązać z obietnicy.

SCP-PL-159: Dziękuje.

<Koniec logu, ██.██.████ r.; 13:40>

Podsumowanie: Po zakończonym przesłuchaniu przystąpiono do poszukiwań ████ ██████████, odkryto że nie znajduje się na liście osób zmarłych w trakcie szturmu personelu Fundacji na siedzibę komórki GOI-004C. Pozwala to stwierdzić, że ████ ██████████ żyje. W związku z tym utworzono specjalną grupę zadaniową, której celem jest odnalezienie ████ ██████████.

Jednocześnie doktor Frostgang ma kontynuować współpracę z SCP-PL-159 w celu odkrycia przeznaczenia trzeciego implantu, zdobycia dokładnych informacji o granicach zdolności anomalnych podmiotu i większej ilości informacji o samej komórce Kościoła Maxwelistów.

Dodatek PL-159-2: W związku ze szkodliwą dla zdrowia obiektu zdolnością anomalną zakazano tymczasowo przeprowadzania eksperymentów z udziałem instancji. Jednocześnie rozpoczęto pracę nad stworzeniem środka farmakologicznego chroniącego przed negatywnymi efektami anomalii podmiotu. Do opracowania owego farmaceutyku został wyznaczony zespół badawczy kierowany przez doktor Joannę Sosnę.

Zespół badawczy doktor Sosny opracował i zsyntetyzował substancję nazwaną "stabilizatorem potencjału czynnego". Środek ten jest zdolny do zabezpieczania neuronów przed szkodliwym działaniem anomalii, jednak nie powoduje on cofania wcześniej wyrządzonych obrażeń. Aktualnie stosowany specyfik o skrócie SPC-003 zmniejsza szanse wystąpienia denaturacji białek o dziewięćdziesiąt pięć procent. Zespół badawczy kontynuuje pracę nad opracowaniem specyfiku o wyższej skuteczności oraz zdolnego do odwrócenia wcześniej powstałych zmian.

Doświadczenia SCP-PL-159:

Obiekt testowy: Moneta jednozłotowa.

Przebieg doświadczenia: Do pomieszczenia testowego wprowadzono SCP-PL-159, robota zbudowanego do przeprowadzenia rzutu monetą oraz doktora Adama Paczewskiego. Każdy z wprowadzonych podmiotów miał wykonać dziesięć rzutów wcześniej przygotowaną, standardową monetą jednozłotową.

Najpierw swoje rzuty wykonał sam obiekt wypowiadając na głos wynik rzutu przed podrzuceniem monety. Następnie wykonano rzuty z pomocą robotą, który został zaprogramowany, by przeprowadzać wszystkie rzuty w jednakowy sposób. Na koniec swoje rzuty wykonał doktor Paczewski, który został poinstruowany (bez wiedzy instancji), że ma utrudniać przewidzenie wyników rzutu przez zmianę siły, sposobu rzutu, nachylanie ręki, dodatkowo miał rozpraszać obiekt na wszystkie dostępne sposoby niezakładające kontaktu fizycznego z instancją i nie zaburzające procedury rzutu monetą.

W przypadku wszystkich wykonanych rzutów SCP-PL-159 był w stanie przewidzieć poprawnie wynik wszystkich wykonanych rzutów niezależnie od osoby rzucającej i panujących warunków otoczenia.

Podsumowanie: Doświadczenie potwierdziło, iż zdolność obiektu posiada stuprocentową skuteczność w przewidywaniu wyników działań pozornie losowych. Na zdolność tą nie wpływają zmienne czynniki zewnętrzne, wliczając w to czynnik ludzki.

Obiekt testowy: Loteria Lotto

Przebieg doświadczenia: Obiektowi pokazano nagranie wszystkich losowań Lotto wykonanych w obecnym roku. Następnie poproszono podmiot o wytypowanie sześciu numerów, które wypadną w następnej kumulacji.

Instancja wykonała polecenie. Podczas kumulacji nie wypadła żadna liczba wybrana przez SCP-PL-159. Obiekt po zapytaniu o powód pomyłki powiedział, że "zgadywał". Zgodnie ze słowami podmiotu "nie był on wstanie przewidzieć dokładnie numerów, które zostaną wylosowane, gdyż nie miał bezpośredniego kontaktu z maszyną, co spowodowało brak możliwości określenia wpływających na wynik czynników i przewidzenie wyniku". Zapytany o powód, dla którego nie zgłosił tego na początku doświadczenia był fakt, iż instancja nie zdawała sobie sprawy z niesprawności swojej zdolności podczas testu.

Dla potwierdzenia wykonano jeszcze trzy próby, we wszystkich przypadkach SCP-PL-159 nie był w stanie przewidzieć wyniku kumulacji.

Podsumowanie: Doświadczenie wykazało, że obiekt musi mieć możliwość obserwowania zdarzenia bez żadnych środków pośrednich, w innym przypadku nie jest w stanie przewidzieć wyniku z powodu braku danych do określenia. Dodatkowo udało się stwierdzić, iż SCP-PL-159 nie posiada aktywnej kontroli nad swoją zdolnością oraz nie potrafi odróżnić jej od swoich własnych przewidywań.

Obiekt testowy: SCP-PL-021

Przebieg doświadczenia: SCP-PL-159 został wprowadzony do pomieszczenia testowego, w którym przygotowano warunki potrzebne do manifestacji anomalii SCP-PL-021. Wcześniej SCP-PL-159 został poinformowany o działaniu SCP-PL-021 oraz ostrzeżony przed możliwymi konsekwencjami, ponadto obiekt został poinstruowany, że może grać tylko o niskie stawki i w przypadku potrzeby postawienia ważnego dla siebie dnia podmiot ma się natychmiast wycofać.

Po wprowadzeniu do pomieszczenia SCP-PL-159 został poinstruowany, by aktywować zdolność anomalną SCP-PL-021. W przeciągu trzech sekund od rozpoczęcia tasowania kart podmiot ponownie zaczął chować je do pudełka, a przed nim pojawiło się pięć żetonów otrzymywanych w razie zwycięstwa z SCP-PL-021-1.

Zapytany o przebieg partii obiekt powiedział, iż "nie miał żadnych problemów z wygraną". Ponadto powiedział, że "osoba, z którą grał oskarżyła go o oszustwo i nie będzie z nim więcej grać".

Ponowne skorzystanie ze zdolności SCP-PL-021 przez SCP-PL-159 okazało się niemożliwe. W przypadku rozpoczęcia procesu aktywującego zdolność anomalną kart przez SCP-PL-159 nie następuje jego aktywacja. Potwierdzono na jednym z członków personelu klasy D, że efekt anomalny SCP-PL-021 wciąż jest aktywny, a problem dotyczy jedynie interakcji z SCP-PL-159.

Podsumowanie: Zdolność anomalna SCP-PL-159 okazała się skuteczna w przypadku SCP-PL-021, co pozwala wyciągnąć pewne wnioski odnośnie obu wyżej wymienionych obiektów. W związku z nigdy wcześniej niezaobserwowanym zjawiskiem odmowy rozegrania gry przez SCP-PL-021-1 potrzebne są dokładniejsze badania w tym kierunku. Planuje się przeprowadzić więcej badań uwzględniających SCP-PL-159 i inne obiekty, by lepiej zrozumieć ograniczenia i sam mechanizm działania efektu anomalnego obiektu.

Rozpoczęto wcześniej przygotowaną operację kontrolowanej utylizacji żetonów pozyskanych od SCP-PL-021, jednak w związku z większą niż przewidywano ilością plan działania wymaga zmian, które są wprowadzane na bieżąco.

Obiekt testowy: SCP-PL-013

Przebieg doświadczenia: SCP-PL-159 został przetransportowany do miejsca występowania SCP-PL-013. W SCP-PL-013 umieszczono D-7770 wraz z rewolwerem, który w komorze posiadł załadowany jeden ślepak. D-7770 został poinstruowany, by po rozpoczęciu doświadczenia zagrać dwadzieścia razy w rosyjską ruletkę, kręcąc bębnem po każdym pociągnięciu spustu. Dodatkowo powiedziano mu, że jeśli ślepak wystrzeli to będzie on musiał zjeść cytrynę (D-7770 nienawidzi kwaśnego jedzenia).

Przed rozpoczęciem doświadczenia SCP-PL-159 był już w stanie stwierdzić istnienie SCP-PL-013 oraz wyznaczyć jego dokładne granice, nazywając obszar "szczęśliwym miejscem". Zapytany, o powód takiego stwierdzenia powiedział tylko "po prostu mam takie silne wrażenie".

Gdy rozpoczęto doświadczenie D-7770 rozpoczął grać w rosyjską ruletkę, podczas gry ani razu nie padł wystrzał. Przed każdym pociągnięciem spustu SCP-PL-159 był w stanie powiedzieć, jaki będzie wynik rozgrywki. Obiekt nie był wstanie odróżnić działania SCP-PL-013 od innych czynników zewnętrznych, podmiot powiedział jedynie następujące słowa: "W tym miejscu szczęście chyba po prostu jest takim samym warunkiem, jak gęstość atmosfery czy siła ciążenia."

Podsumowanie: Zdolności anomalna SCP-PL-159 pozwoliła mu na zarejestrowanie obecności SCP-PL-013, co pozwala stwierdzić, iż sensory posiadane przez podmiot są bardziej zaawansowane niż do tej pory uważano. Jednocześnie wystąpił problem związany z brakiem kontroli nad zdolnością instancji, co nie pozwoliło na zebranie dokładnych danych oraz ustalenie podłoża działania SCP-PL-013 lub zakresu parametrów badanych przez sensory SCP-PL-159.

Obiekt testowy: SCP-4559

Przebieg doświadczenia: Przed wprowadzeniem SCP-PL-159 na teren oddziaływań SCP-4559 został on zakamuflowany i przydzielono mu dziesięciu członków personelu Fundacji, którzy przebrani za cywili mieli pilnować obiektu. Po wejściu do sklepu odpowiadającego parametrom wystąpienia SCP-4559 wszyscy członkowie personelu Fundacji i SCP-PL-159 udawali klientów sklepu jednocześnie obserwując klientów przy kasie.

Kiedy udało się zaobserwować aktywację SCP-4559 SCP-PL-159 przekazał jednemu z członków personelu Fundacji, że "nie ma pojęcia jaki będzie wynik, bo brak mu rzeczy, po których mógłby to stwierdzić". W celu potwierdzenia takiego stanu rzeczy powtórzono obserwacje SCP-4559 czterokrotnie, za każdym razem z jednakowym skutkiem.

Podsumowanie: Eksperyment potwierdził faktyczną pełną losowość SCP-4559. Brak nowych wniosków w odniesieniu do SCP-PL-159.

Obiekt testowy: Pistolet do paintballu

Przebieg doświadczenia: Obiektowi bacznie pilnowanemu przez dwóch członków personelu ochrony wręczono pistolet paintballowy. Następnie ustawiono go przed tarczą strzelecką oddalona o piętnaście metrów i poinstruowano, by spróbował trafić w środek.

Podmiot wykonał pięć strzałów, wszystkie pociski trafiły w jeden punkt znajdujący się na okręgu oznaczonym liczbą "sześć". Po sprawdzeniu wyniku pierwszej serii strzałów instancja dostała polecenie, by wykonać kolejne pięć strzałów w jednakowych warunkach. Tak samo, jak w pierwszej serii wszystkie strzały trafiły w jeden punkt, ale w wypadku tej serii wystrzałów znajdowały się one o siedem procent bliżej środka tarczy w porównaniu do serii pierwszej.

Następnie wymieniono tarczę na nową oraz zmieniono pistolet na inny egzemplarz tego samego modelu. Po wykonaniu kolejnej serii strzałów stwierdzono, iż miejsce trafienia strzałów z tej serii pokrywają się z tymi wykonanymi w serii pierwszej. Kolejnej seria strzałów wykazała poprawę celność w stosunku do poprzedniej o czternaście procent.

Wykonano jeszcze sześć serii strzałów zakładających wymianę tarczy i pistoletu, co każde dwie serie. W przypadku każdej zmiany punkt odniesienia pierwszej serii na danym pistolecie zostawał jednakowy, lecz poprawa celności przy drugiej serii zawsze kumulowała się z poprzednimi razami. Po szóstej serii poprawa celności w stosunku do bazowej wynosiła trzydzieści sześć procent.

Podsumowanie: SCP-PL-159 dzięki swojej zdolności jest w stanie wyeliminować czynniki powodujące pewną losowość wykonywanych czynności, jednocześnie z każdą podejmowaną próbą wykonania jakiejś czynności w jednakowych warunkach poprawia on swoje osiągi. Prawdopodobnie wynika to z braku wpływu czynników zewnętrznych na wynik podejmowanych akcji, co prowadzi do natychmiastowego odkrycia błędów w wykonywaniu danego zadania i systematycznej korekcji takowych problemów w bardzo krótkim czasie. Jednakowoż w przypadku zmiany warunków wykonywanej czynności prowadzi to do powrotu do poziomu pierwotnego danej umiejętności. Prawdopodobnie wiąże się to z potrzebą adaptacji do nowej sytuacji bez zakładania z góry pewnych założeń.

Obiekt testowy: SCP-PL-106

Przebieg doświadczenia: {USUNIĘTO}

Podsumowanie: Ten eksperyment nie może zostać powtórzony nigdy więcej. Ta sama reguła tyczy się wszystkich testów uwzględniających kontakt SCP-PL-106 z innym obiektem przejawiającym powiązanie z prawdopodobieństwem. — O5-04

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported