SCP-PL-162

ocena: +14+x
4/162 POZIOM 4/162
Ściśle tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-162
keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Aktualnie nie istnieje procedura mogąca zabezpieczyć SCP-PL-162. W przypadku ponownego odkrycia obiektu należy przetransportować go do specjalnie w tym celu utworzonej strefy badawczej, gdzie wszystkie badania nad obiektem mają być wykonywane zdalnie przy użyciu maszyn i personelu o niskiej wartości.

Wokół Strefy PL-16 została desygnowana strefa zagrożenia. Niedaleko placówki zostały zainstalowane kamery mające obserwować stan budynku. Wszystkie zmiany w wyglądzie, zachowaniu czy stanie Strefy PL-16 mają być natychmiast raportowane do organów wykonawczych. W przypadku obserwacji anormalnych cech budynku wszystkie trwające eksploracje muszą zostać natychmiastowo odwołane, a drużyny mają wycofać się z placówki.

W celu eksploracji Strefy PL-16 został utworzony oddział MFO Stigma-16 "Myszy". W przypadku straty kontaktu z operatorami podczas eksploracji mają zostać uznani za zmarłych.

5ltgGbS.jpg

Zdjęcie SCP-PL-162 wykonane dwa dni przed incydentem

Opis: SCP-PL-162 to zbiór 40 szafek o wymiarach 40×20×20 centymetrów. Wewnątrz szafek znajdują się dokumenty piśmiennicze takie jak prace naukowe, dzieła literackie i czasopisma. Nie wydaje się występować żadna korelacja pomiędzy poszczególnymi dziełami. Dzieła wahają się wiekiem, z najstarszym dziełem pochodzącym z XV wieku, a najmłodszym z roku 1985. Do repertuaru podmiotu wliczają się nigdy nieodnalezione rękopisy artystów bądź dzieła, które zostały uznane za zniszczone.

SCP-PL-162 został odkryty 17 września ████ w Strefie PL-16, w biurze dyrektora placówki. Sposób w jaki obiekt dostał się do Strefy nie jest znany. Wszystkie przedmioty znajdujące się wcześniej w miejscu przybycia podmiotu zostały skompresowane bądź przesunięte.

Pierwsza zarejestrowana przez personel manifestacja zdolności anomalnych SCP-PL-162 odbyła się 18 września. Obiekt wykazywał wtedy zdolność do manipulacji przestrzeni na niewielką skalę, naruszając zasad geometrii Euklidowskiej. Manifestacja odbyła się poprzez zamianę przypadkowych obiektów w odległości do 5 metrów w ich odpowiedniki działające na zasadzie geometrii eliptycznej. Personel znajdujący się na miejscu zdarzenia opisał wizualny odbiór tego zjawiska jako obiekty zapadające w pustą przestrzeń. Biuro zostało zamknięte i desygnowane jako tymczasowa przechowalnia, jako że aktualna wiedza o obiekcie nie pozwalała na skuteczne przechowanie obiektu niezależnie od jego lokacji czy budowy przechowalni. W tymczasowej przechowalni zostały zamontowane kamery mające monitorować zachowanie obiektu.

Następna anomalna zdolność podmiotu została odkryta 19 września o godzinie 6:23. SCP-PL-162 ponownie rozpoczął manipulacje przestrzeni, tym razem poprzez częściową kompresję obszaru w odległości 10 metrów od obiektu. Spowodowało to zniszczenia wnętrza biura na małą skalę. Dotychczasowe działania obiektu wydawały się mieć charakter egzoenergetyczny, jednak z uwagi na incydent dokładne badania nie zostały przeprowadzone przez stratę dostępu do obiektu. Pomiędzy 19, a 21 września nie wydarzyły się żadne manifestacje.

Finalna manifestacja SCP-PL-162 odbyła się 22 września. Tego dnia pomiędzy 11:28, a 11:39 wszystkie urządzenia elektryczne wewnątrz placówki przestały funkcjonować. Wszystkie próby odczytu stanu placówki, wliczając w to kamery nakierowane na placówce i zdjęcia satelitarne, dawały dane wskazujące na awarie systemów próbujących zarejestrować stan Strefy PL-16. Po zakończeniu incydentu systemy te ponownie wróciły do poprawnego funkcjonowania bez żadnych problemów. Przebieg 11 minut trwania incydentu wewnątrz placówki nie jest znany oprócz szczątkowych informacji zdobytych podczas eksploracji. Wszystkie 17 obiektów SCP przechowywanych wtedy w Strefie PL-16, jak i cały personel Fundacji znajdujący się w placówce podczas incydentu został zaklasyfikowany jako zaginiony w akcji zmarły, bądź zneutralizowany. Miejsce aktualnego przebywania SCP-PL-162 jest nieznane.

LOGI EKSPLORACYJNE STREFY PL-16


DZIENNIK

Podczas eksploracji #3 został znaleziony dziennik stworzony przez jednego z członków personelu objętego przez incydent. Poniżej został umieszczony elektroniczny transkrypt, jako że dziennik został uznany za posiadający wartościowy wgląd w sytuacje w placówce podczas finalnej manifestacji.


    • _
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported