SCP-PL-163

Ze względu na znajdujące tutaj treści, poniższa strona przeznaczona jest dla dorosłych czytelników. Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, prosimy o opuszczenie tej strony.

Tagi kontentu: Brutalność, Tematyka wrażliwa, Wydarzenia wrażliwe


ocena: +15+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-163

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoją naturę, obiekt nie może być w pełni zabezpieczony na ten moment. Wszystkie kontynenty są stale monitorowane pod względem aktywności SCP-PL-163 na ich obszarze.

Placówki Fundacji znajdujące się w bliskim położeniu podziemnych klastrów obiektu muszą posiadać odpowiednie czynności i procedury w razie inkursji podmiotu.

Wszelkie badania geologiczne, które mogą wskazywać na istnienie podmiotu sferze publicznej, mają zostać przechwycone i odpowiednio sfalsyfikowane w celu ukrycia faktu istnienia obiektu.

W wyniku narastającej agresji podmiotu do cywilizacji ludzkiej, wszystkie bojowe jednostki raz na dwa miesiące muszą przejść specjalistyczne szkolenie przygotowujące do ewentualnego wzięcia udziału w konflikcie z obiektem w ramach projektu “Behemoth”.

Poza wyżej wspomnianymi procedurami w razie najazdu obiektu, w wypadku szerszych działań SCP-PL-163 na powierzchni należy dostarczyć odpowiednie procedury władzom państw, w których to zawarte zostaną kroki mające za zadanie ujawnienie sferze publicznej istnienie podmiotu, przy zachowaniu maskarady Fundacji i ukryciu świata anomalnego.

Obecnie Fundacja posiada w zabezpieczeniu jednego żywego przedstawiciela SCP-PL-163, oraz wiele zgromadzonych materiałów z poprzednich inkursji obiektu.

SCP-PL-163-a przechowywany jest w sześciennym pomieszczeniu ze wzmocnionymi ścianami o długości 6 metrów, oraz pancerną szybą do przesłuchań. Obiekt powinien być cały czas przykuty do specjalistycznego sarkofagu, z przypiętym sprzętem do narządu odpowiadającego za wytwarzanie tlenu, w celu możliwości zdalnej regulacji jego działania.

Raz na tydzień technik powinien dokonać przeglądu i, jeśli jest taka potrzeba, serwisu radia zamontowanego w przechowalni, które pozwala na porozumiewanie się z obiektem.

W razie przełamania zabezpieczeń przez SCP-PL-163-a zostaną uruchomione procedury u zraszaczy, które zaczną wytryskiwać wodę bogatą w CO2 oraz lekko stężony HCl1, w celu spowolnienia ucieczki podmiotu. Odpowiednio przygotowane siły ochrony zostaną wysłane w celu stanowczego zatrzymania obiektu i ponownego jego zabezpieczenia. W razie konieczności pozwolona jest terminacja obiektu.

Badania na podmiocie oraz zebranym materiale mogą być wykonywane tylko za pozwoleniem doktora Majószki lub zastępców projektu.

Odpowiednio przygotowane ogólnodostępne informacje są przeznaczone dla pracowników z poziomem upoważnienia 3 lub niższym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zgłosić do szefa projektu, jeśli posiada się poziom upoważnienia projektu równy 4 lub wyższy.

Opis: SCP-PL-163 odnosi się do zbiorowego ogółu organizmów żyjących pod powierzchnią Ziemi, bazujących na wapniu.

Badania przeprowadzone na pozyskanym przedstawicielu, desygnowanym jako SCP-PL-163-a (szczegóły poniżej), pozwoliły ustalić, iż pod zewnętrzną warstwą ochronną obiektu, znajdują się komórki prokariotyczne okryte fosforowym pancerzem, odpowiedzialne za regenerację zewnętrznych i wewnętrznych warstw obiektu.

SCP-PL-163-a to przedstawiciel SCP-PL-163 posiadający humanoidalną morfologię, mierzący 170 cm wysokości, oraz wagę ok. 150 kg. Ciało obiektu jest zbudowane z tkanek zawierających głównie CaCO32, jednakże wykryto również oznaki występowania CaMg(CO3)23.

Zewnętrzna warstwa zbudowana jest z nieprzepuszczalnych tkanek izolujących pozostałość ciała od czynników zewnętrznych. Tkanka również wykazuje dużą odporność na obrażenia fizyczne, aczkolwiek w wyniku swojej natury jest podatna na wodę zawierającą duże ilości CO2 lub HCl.

Wewnętrzna warstwa w budowie przypomina zwierzęce kości pneumatyczne i gąbczaste, zabezpieczając w ten sposób metaliczne druty z wolframu, które znajdują się w jamach wewnętrznych warstw.

Pomiędzy zewnętrzną, a wewnętrzną warstwą występuje niewielka przestrzeń wypełniona w 100% tlenem dwuatomowym i trójatomowym. Związki tlenu nie pochodzące z atmosfery zostały również częściowo wykryte przy zewnętrznych warstwach ochronnych podmiotu, tworząc swoistą atmosferę wokół obiektu. Domniemanym źródłem związków tlenowych może być zlokalizowany na plecach specjalistyczny organ, odpowiadający za produkcję i dystrybucję związków. Dokładna budowa i działanie organu nie została zbadana. Powodem jest obawa przed nieodwracalnym uszkodzeniem organu i tym samym neutralizacją SCP-PL-163-a, który zdaje się wymagać jego do funkcjonowania w warunkach atmosferycznych.

Jakkolwiek ograniczony obiekt wykazuje szeroki zakres ruchów, dzięki specyficznie zbudowanym stawom odcinka szyjnego, korpusu, brzucha, kończyn górnych i dolnych. Ruch obiektu umożliwiają liczne zespoły, przypominające układ mięśniowy u zwierząt, elastomerów dielektrycznych znajdujących się w miejscach umożliwiający im poruszanie stawami. Skurcz możliwy jest dzięki połączeniu elastomerów do wyżej wspomnianych metalicznych drutów wolframowych, które to impuls elektryczny uzyskują z centralnego rdzenia obiektu. Elastomery zostały również zaobserwowane na głowie podmiotu, pozwalając na ograniczony ruch przednich odbiorników wizualnych.

Wyżej wspomniany rdzeń centralny to kulista sfera zbudowana z krzemu, zlokalizowana w części analogicznej do klatki piersiowej. Rdzeń jest źródłem energii potrzebnej do funkcjonowania układu ruchowego obiektu, wcześniej wspomnianego narządu generującego związki tlenowe, a także innych podzespołów obiektu. W sferze wykryto obecność promieniowania cieplnego oraz oddziaływań magnetycznych i elektromagnetycznych. Ze względu na swoje znaczenie, sfera chroniona jest grubą i wytrzymałą płytą znajdującą się na zewnętrznych warstwach SCP-PL-163-a.

Rdzeń jest również uważany za źródło inteligencji, świadomości, a także komunikacji obiektu z innymi przedstawicielami swojego rodzaju i odpowiednimi ludzkimi urządzeniami elektrycznymi, odbierającymi fale radiowe.

Najprawdopodobniej inne zaobserwowane instancje SCP-PL-163 są podobnie zbudowane i funkcjonują na zbliżonej zasadzie jak SCP-PL-163-a.

SCP-PL-163 wykazuje wrogi stosunek do ludzkiego życia, przez to stanowi zagrożenie dla cywilizacji ludzkiej.

Komórki aktywności SCP-PL-163 zostały początkowo zaobserwowane na południowych częściach Polski, z dużą aktywnością górniczą, oraz tektoniczną. W późniejszych latach działania SCP-PL-163 objęły również tereny obecnej Ukrainy, Rosji, a także w kilku innych miejscach na Ziemi.

Fundacja posiada liczne znaleziska archeologiczne spoza Polski, które obecnie przypisywane są do SCP-PL-163 przez coraz większą część personelu archeologicznego. Wiek większości znalezisk liczony jest na cywilizację Suyutza, Mataaras i Clyamaran4 (12 000-10 000 lat temu), aczkolwiek istnieją też starsze artefakty od jakichkolwiek śladów Yuutej5, sugerując iż cywilizacja SCP-PL-163 istniała wcześniej od jakiejkolwiek innej znanej cywilizacji na Ziemi.

Mapa%20klastr%C3%B3w.png

Mapa Klastrów SCP-PL-163 na podstawie nagrania członka MFO Ipsilon-4 "Nowi sąsiedzi"

Odkrycie i pozyskanie: Fundacja dowiedziała się o istnieniu SCP-PL-163, kiedy to po serii kilku tąpnięć tektonicznych mających miejsce 5.05.2018 roku w kopalni węgla kamiennego “Zofiówka” przy miejscowości Jastrzębie-Zdrój, doszło do zgłoszeń mieszkańców w okresie pomiędzy siódmym, a dziesiątym maja, o “dziwnych ludziach”.

W przeciągu następnych dni, agentom Fundacji udało się zaobserwować kilka instancji SCP-PL-163, najprawdopodobniej zwiadowców, którzy dokonywali zwiadu i kilka pomniejszych badań, przy użyciu niezidentyfikowanych urządzeń (szczegóły jednej z owych obserwacji poniżej).KWK_Zofi%C3%B3wka_od_p%C3%B3%C5%82nocnej_strony.jpg

"Zofiówka" od północnej strony


W kolejnych dniach doszło do niewielkich starć między siłami Fundacji, a instancjami SCP-PL-163, które bezskutecznie starano się pochwycić.

Dnia 20.05.2018 roku doszło do eksplozji w niewielkim bloku komunalnym, przy ul. [OCENZUROWANO]. W trakcie akcji ratowniczej, straż pożarna natknęła się na rannego SCP-PL-163-a. W wyniku nieznajomości ratowników z naturą obiektu, część z nich została ranna bądź zabita przez podmiot, poprzez uszkodzenia mechaniczne, bądź zatrucie tlenem. Sytuacja szybko została opanowana przez siły Fundacji, które po zjawieniu się na miejscu zabezpieczyły obiekt, podały środki amnezjogenne świadkom i w późniejszym czasie podały fałszywy powód wybuchu. Ranny obiekt przetransportowano do pobliskiego Ośrodka PL-14, gdzie pozostaje do tej pory.

23.05.2018 roku zlokalizowano możliwe przejście na powierzchnię używane przez instancje SCP-PL-163. Przejście zostało zabezpieczone oraz wokół został wybudowany niewielki kompleks w celach późniejszych eksploracji i badań.

LOGI

EKSPLORACJE

INCYDENTY

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported