SCP-PL-164
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-164

Klasa podmiotu: Bezpieczne Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-164 w czasie nieprzeprowadzenia badań powinien być przechowywany w sejfie w Historycznym Ośrodku PL-18. Sejf powinien znajdować się pod całodobowym monitoringiem. Dostęp do obiektu mogą mieć odpowiedni pracownicy placówki ze stopniem upoważnienia 2 (lub wyższym), po uzyskaniu zezwolenia od Szefa Ochrony Ośrodka 18 oraz pracownika placówki ze stopniem upoważnienia 4 (lub wyższym). Po przeprowadzeniu badań obiekt powinien bezzwłocznie zostać ponownie zamknięty w sejfie.

Obiekt nie powinien być dotykany przez osoby pochodzenia germańskiego (zarówno biologicznego, jak i tożsamościowego) do 3 stopnia pokrewieństwa (za wyjątkiem autoryzowanych eksperymentów etnicznych). Jeżeli taka osoba miała kontakt z podmiotem — powinna zostać poddana 30-dniowej izolacji w klimatyzowanym pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 15%. Jeżeli poddanie izolacji nie jest możliwe — osoba powinna zostać poddana terminacji.

Wykonywanie kopii symboli, znajdujących się na łuku, powinno być zaakceptowane przez personel Ośrodka 18 ze stopniem upoważnienia 4 (lub wyższym) oraz Szefa Ochrony Ośrodka 18. Wszelkiej formy kopie z instancji powinny być niszczone w ciągu tygodnia po utworzeniu.

Instancje SCP-PL-164-1 mogą być utylizowane i traktowane jak standardowe odpady organiczne.

AKTUALIZACJA: W wyniku Incydentu PL-164-04 przedmiot zostaje uznany za zneutralizowany. Pozostałości po SCP-PL-164 powinny być względem siebie oddzielona na co najmniej 30 centymetrów. Mogą być trzymane w standardowych pojemnikach z zamknięciem kluczowym. Pozostałe procedury obowiązują.

Opis: SCP-PL-164 jest łukiem refleksyjnym, o długości 100 centymetrów. Materiałami składowymi są drewno (nieznany gatunek, prawdopodobnie iglaste), kość końska, róg (nieznany gatunek), ścięgno (nieznany gatunek) oraz smoła z kory brzozowej. Kształtem przypomina wczesnośredniowieczny łuk węgierski lub awarski. W przeciwieństwie do typowych łuków tego typu drewniana część broni wydaje się jednolita. Obiekt zmienia swoją barwę w zależności od wilgotności powietrza — przy wilgotności względnej 0% kolor jest niebieski zaś przy wilgotności względnej 70% czarny; w innych wartościach wilgotności barwa płynnie przechodzi pomiędzy tymi dwoma.

Na zewnętrznej powierzchni łuku znajdują się nieznane znaki. Symbole na dolnych i górnych ramionach łęczyska są wykonane niebieską farbą, znaki na centralnej części wydają się wyryte lub wykonane białą farbą (badania każdorazowo wskazują inną formę wykonania). Te wyglądają jak szereg kresek i okręgów. Poza niejasnością wykonania kilku z nich nie zaobserwowano innych cech anomalnych znaków. Uznaje się, że znaki mają charakter zdobniczy a ich analiza uznawana jest bezcelowa.

Łuk może wystrzeliwać standardowe strzały do łuku. Wystrzał nie powoduje żadnych efektów anomalnych. Zasięg maksymalny uzależniony jest od siły i umiejętności strzelca, największy uzyskany do dnia 11-10-19██ wyniósł 500 metrów.

Podstawowa anomalna własność ujawnia się podczas napięcia cięciwy oraz jej wypuszczenia bez żadnego pocisku. Wówczas SCP-PL-164 wytwarza ząb, rozpoznany jako ząb tura (oznaczane desygnacją SCP-PL-164-1). Wystrzelona instancja posiada przebijalność 500 milimetrów RHA1. Przez cały czas lotu instancje SCP-PL-164-1 wykazują wysoki stopień niepodatności na czynniki zewnętrzne (patrz Dodatek C). Po utracie pędu instancja traci cechy anomalne.

Aktywacja własności anomalnej wymaga naciągnięcia cięciwy na minimum 10 centymetrów. Przebijalność instancji SCP-PL-164-1 jest niezależna od siły strzelca i zastosowanej techniki. Zasięg jest uzależniony od naciągu (maksymalnie uzyskany to 750 metrów). Przebijalność zachowana jest na całym zasięgu broni. Po przebiciu obiektu fizycznego pocisk całkowicie wytraca pęd i swobodnie opada po linii pionowej (patrz Dodatek B).

Zaobserwowana także anomalne oddziaływanie obiektu na osoby pochodzenia germańskiego (zarówno biologicznego, jak i tożsamościowego) do 3 stopnia pokrewieństwa. Osoby te, po dotknięciu obiektu, zaczynają powolną, kilkuetapową, przemianę. Pierwszym etapem jest wyrośnięcie gęstych wąsów, typu "sumiasty" oraz rozrost nosa. Pierwszy etap trwa do 45 dni. Po tym czasie rozpoczyna się drugi etap, w którego czasie następuje wzrost masy mięśniowej, zręczności i innych cech fizycznych. Drugi etap trwa do 100 dni. Po tym czasie rozpoczyna się etap trzeci, charakteryzujący się spadkiem inteligencji, wzrostem agresji, zachowań rasistowskich, ksenofobicznych itp. Nie wiadomo, ile czasu trwa etap trzeci. Neutralizacja tego efektu następuje po 30-dniowym przebywaniu w środowisku o względnej wilgotności powietrza powyżej 70%.

WYMAGANE POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ

Log pozyskania: Odnalezienie SCP-PL-164 miało miejsce w latach 70. XIX wieku, w ██████ (dzisiejsza Ukraina) w majątku hrabiego Pawła ████████████. Znalezisko zostało ukryte przed władzami, niezarejestrowane. Łuk stał się atrakcją dla lokalnej arystokracji, jako ciekawostka archeologiczna (zmiana koloru wraz ze zmianą pogody).

Pod koniec XIX wieku hrabia Paweł ████████████ podjął się wyprawy do południowej Afryki. Celem było między innymi polowanie na zwierzęta afrykańskie z wykorzystaniem kilku rodzajów broni, w tym z użyciem SCP-PL-164. W trakcie wyprawy ekspedycja natrafiła na wielkiego szamana ludu Suazi, który był zaniepokojony obecnością SCP-PL-164. Szaman zaczął podburzać pozostałych tubylców na wyprawę. Tłumacz nie potrafił przetłumaczyć powodów podżegania. Szaman wyprzedzał wyprawę, podburzając kolejne plemiona przeciwko przybyszom. W większości przypadków efektem była postawa bierno-agresywna. W czasie wyprawy miał miejsce incydent - doszło do szarpaniny pomiędzy członkami ekspedycji a wojownikami plemienia ████. Podczas szarpaniny broń wystrzeliła instancje SCP-PL-164-1, uszkadzając plemienny spichlerz. Po tym incydencie ekspedycja podjęła decyzje o powrocie do Europy.

Po powrocie na miejscu miały miejsce zamieszki. SCP-PL-164 został użyty jako anomalna broń podczas szturmu rewolucjonistów na majątek rodziny ████████████. Po zakończeniu tych wydarzeń broń została ukryta. Obiekt został na nowo odkryty przez dziedzica hrabiego, Michała, w roku 19██, podczas ewakuacji majątku. Ostatecznie łuk trafił do nowego majątku w Płocku (Polska).

W roku 19██ osoba przedstawiająca się jako Flusshund2 (prawdziwa tożsamość nieznana), próbowała pozyskać obiekt. Oferował rodzinie korzyści materialne, po kolejnych odmowach uruchomione zostały groźby. Rodzina odmawiała wydania obiektu przez 2 lata. Przez następne 5 miesięcy Flusshund ta nie nawiązywał kontaktu w sprawie łuku. Po tym czasie grupa 8 ludzi szykowała atak na mieszkanie rodziny ████████████. W grupie znajdywali się byli członkowie Stowarzyszenia Thule oraz prawdopodobnie Divoši3. Napastnicy pozostawiali po sobie anomalny ślad, który został zaobserwowany przez Jana P███████, pracownika Fundacji SCP. Po przekazaniu informacji Bojowa Grupa "Krakusi"4 przybyła i wyśledziła grupę. Napastnicy zostali rozbici przed dokonaniem ataku na mieszkanie, jeden z nich przeżył i został przejęty przez Fundację (log z przesłuchania w Dodatku A). Uzyskano w tym czasie informacje o obiekcie i po szybkich negocjacjach z głową rodziny obiekt został przejęty.

Dodatek A - przesłuchanie

Dodatek B - eksperymenty etniczne

Dodatek C - eksperymenty strzeleckie

Incydent PL-164-04

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported