SCP-PL-170
ocena: +26+x

Z uwagi na rozporządzenie AP-45 wydane przez administratora generalnego Strefy PL-27, wszystkie badania nad obiektem SCP-PL-170 są zakazane bez zgody administratora bądź personelu o tym samym lub wyższym poziomie autoryzacji


4/170 POZIOM 4/170
Ściśle tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-170
bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-170-2 nie może znajdować się poza desygnowaną przechowalnią. Obiekt musi być przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu bez systemu wentylacyjnego, ze śluzą powietrzną o efektywności co najmniej 99,4%. Przed wejściem do komory powinno znajdować się dwóch lub więcej strażników, posiadających zezwolenie na terminację personelu próbującego dostać się do pomieszczenia zabezpieczającego SCP-PL-170-2 bez posiadania odpowiednich zezwoleń. Strażnicy mają być poinformowani o fakcie wystawienia pozwolenia na badania z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie odkryte instancje SCP-PL-170-A mają być terminowane poprzez usunięcie albo zniszczenie móżdżku obiektu. Ciała mają być przekazane w celu autopsji i badań, po czym poddane spaleniu.

wooden-907493_960_720.jpg

SCP-PL-170-2 po częściowej restauracji

Opis: Obiekt anomalny SCP-PL-170 składa się z 2 elementów, skrzyni desygnowanej jako SCP-PL-170-2, jak i znajdującej się wewnątrz obiektu substancji gazowej, desygnowanej jako SCP-PL-170-1.

Opis SCP-PL-170-1: SCP-PL-170-1 to zbiór niezidentyfikowanych gazów wykazujących silne właściwości paralityczno-drgawkowe, parzące, krztuszące i neurotoksyczne. Wdychanie lub spożycie ilości związku większej od wskazanej jako maksymalna powoduje paraliż, drgawki, zniszczenia w układzie nerwowym, oparzenia dróg oddechowych, częściową utratę wzroku oraz martwicę tkanek. Śmierć istoty będącej pod działaniem anomalii nastąpi w okresie od kilku minut, aż do godziny, zależnie od ilości zaabsorbowanej substancji, jak i metody iniekcji. Nie jest aktualnie znany żaden sposób zatrzymania działania SCP-PL-170-1 po przekroczeniu dawki maksymalnej.

Pełna manifestacja właściwości anomalnych SCP-PL-170-1 następuje w przypadku, gdy substancja została zaabsorbowana przez martwe ciało ssaka z zachowanym centralnym układem nerwowym i większością struktury mięśniowej. Powstałe w ten sposób obiekty klasyfikowane są jako SCP-PL-170-A. Instancje te nie wykazują działania większości funkcji życiowych, mimo to posiadają możliwość wykorzystania funkcji motorycznych ciała, jak i ograniczoną obsługę organów opartych na mięśniach. Ciała obiektów wykazują martwicę tkanek, oparzenia 2 i 3 stopnia, i degradację struktury komórkowej, która skutkuje rozpadem organów wewnętrznych, czego efekt jest najbardziej widoczny w układzie oddechowym. Instancje wielokrotnie zostały zaobserwowane wykrztuszając części swoich organów wewnętrznych jak i plując krwią. Nie jest znany dokładny sposób powstawania obiektów, jednak badania wykazały, że instancje poruszają się poprzez zewnętrzną stymulację mięśni. SCP-PL-170-A wykazały ograniczone umiejętności kognitywne jak i brak niesprowokowanych zachowań agresywnych. Obiekty po powstaniu będą wykonywać próby wznowienia czynności wykonywanych przed śmiercią. Usunięcie, bądź zniszczenie móżdżku kończy stymulację mięśni, efektywnie terminując obiekt, jednak badania potwierdziły, że obiekt pozostaje w takim stanie częściowo świadomy. Eksperymenty wykazały, że obiekty SCP-PL-170-A powstałe z ludzi jak i zwierząt socjalnych wykazują zmianę zachowań i zakończenie wykonywanych przedśmiertnie czynności w przypadku kontaktu podmiotów z istotami które za życia były dla nich bliskie, chociażby rodzina czy znajomi. Przyczyna nie została jeszcze odkryta.

Separacja gazów tworzących skład chemiczny SCP-PL-170-1 jest możliwa do pewnego stadium sukcesu. Próby pełnego rozdzielenia substancji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, aktualna wiedza o obiekcie pozwala jedynie na osłabienie istniejących między związkami wiązań, umożliwiając zaobserwowanie niektórych z właściwości gazów wchodzących skład SCP-PL-170-1. Substancje pozostawione bez ciągłej stymulacji samoczynnie powracają do stanu pierwotnego.

Opis SCP-PL-170-2: SCP-PL-170 to skrzynia o wymiarach 120 × 80 × 80 centymetrów, datowana na koniec XVIII wieku. Skrzynia jest zbudowana z drewna i wzmocniona żelazem, a cała jej powierzchnia została pokryta żółtą farbą. Obiekt został ozdobiony złotem oraz elementami kwiatowymi. W miejscu odkrycia znaleziono również kartkę, jednak z uwagi na jej wiek, pełna transkrypcja treści nie jest możliwa. Tekst jest w języku polskim i wydaje się przedstawiać położenie nieznanej lokacji. Poszukiwania są kontynuowane. Skrzynia jest jedynym aktualnie znanym skutecznym i długoterminowym sposobem przechowywania substancji, jako że podmiot jest zdolny do nagłego i nieprzewidywalnego przemieszczania się, wykazując zdolność do przechodzenia przez kombinezony ochronne i większość nowoczesnych modeli śluz. Nie jest znany mechanizm który pozwala obiektowi SCP-PL-170-2 na zatrzymanie gazu, a próby jego replikacji nie osiągnęły oczekiwanego efektu.

Wewnątrz skrzyni znajduje się mechanizm uznany za przyczynę powstawania SCP-PL-170-1. Zbudowany jest z rzędu cylindrów, pomp i rurek przypominających pierwotną aparaturę chemiczną, wykraczającą jednak w swoim poziomie zaawansowania poza swoją epokę. W momencie otwarcia pojemnika zostaje uaktywniony mechanizm, powodujący powstawanie gazu. Stężenie i ilość powstającej substancji zależy od poziomu otwarcia wieka, co zwalnia z blokady wewnętrzne mechanizmu, co pozwala obiektowi na większą produkcje gazu. SCP-PL-170-2 posiada łącznie 7 blokad. Wewnątrz obiektu występuje znaczna ilość substancji SCP-PL-170-1, której ilość wydaje się nie łączyć się z działaniem mechanizmu produkcyjnego. Przy otwarciu blokad gaz zostaje w częściowym stopniu uwolniony.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported