SCP-PL-171
ocena: +14+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-171

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W okresie występowania anomalii, należy kontrolować pogodę na terenie całego kraju od zachodu do wschodu słońca. W wyjątkowych sytuacjach narażenia życia lub zdrowia kluczowego personelu Fundacji można wykorzystać środki kontroli pogody do neutralizacji anomalii, jednak nadmierne ich używanie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian lokalnego klimatu. Osoby znajdujące się wewnątrz obszaru działania anomalii, po jej zakończeniu powinny otrzymać preparat amnezyjny klasy A.

2707685233_4c6a5d3e6a_b.jpg

Manifestacja SCP-PL-171 w terenie zabudowanym.

Opis: SCP-PL-171 to miejscowe zakrzywienie rzeczywistości, manifestujące się podczas podróży drogą lądową w dniach od 6 września do 15 listopada danego roku. Do manifestacji może dojść jedynie po zachodzie słońca, kiedy zajdą nastąpią odpowiednie warunki atmosferyczne: mgła ograniczająca widoczność do co najwyżej 200 metrów, temperatura powyżej -10℃, wiatr nieprzekraczający 5 stopnia w skali Beauforta. Średnie trwanie manifestacji to 8 godzin w stabilnej rzeczywistości, zapisy kamer z pojazdów, które brały udział w manifestacji SCP-PL-171 potwierdzają, że czas w anomalii płynie około 1,414 razy dłużej. Manifestacja zostaje przerwana po niesprzyjającej zmianie warunków lub zatrzymaniu wszystkich środków transportu biorących udział w manifestacji.

Anomalne właściwości SCP-PL-171 polegają na wydłużeniu czasu i drogi, po której porusza się dotknięty efektem środek transportu, w stopniu niepozwalającym na opuszczenie zasięgu anomalii, przy zachowaniu wrażenia ruchu. Przy próbie zatrzymania pojazdu, osoby w nim przebywające zapadają w sen do końca manifestacji. Podczas pierwszych eksperymentów nad SCP-PL-171 odkryto, że efekt dotyka nie tylko pojazdów mechanicznych, ale także zwierząt wierzchowych, za pomocą których udało się ustalić, że niemożliwość osób dotkniętych działaniem anomalii do opuszczenia pojazdu nie wynika z manipulacji jego właściwościami fizycznymi, ale psychiki. W celu prowadzenia dalszych badań nad anomalią utworzono Mobilną Formację Operacyjną Iota-9 "Dziewiątka", werbującą operatorów o wysokiej odporności psychicznej do interakcji z anomaliami wpływającymi na psychikę, wymagających odpowiedniego stanu świadomości lub interakcji psionicznej.

Uczestnikiem manifestacji SCP-PL-171 może stać się dowolna osoba, jednak na podstawie zebranych dotąd danych oraz niedawnych ich analiz, udało się znaleźć zależność łączącą każdą z manifestacji – pośród uczestników zawsze znajduje się para osób, na którą składa się biologiczny, bądź przybrany rodzic wraz z dzieckiem, znajdujący się w trudnej relacji międzypersonalnej, bądź pod wpływem znacznego stresu. W 70% przypadków jedna ze wspomnianych wcześniej osób utraciła życie do końca trwania manifestacji, na skutek czynników powstałych przed rozpoczęciem manifestacji, morderstwa ze strony osób znajdujących się w pojeździe, bądź celowego zamiaru odebrania sobie życia. W pozostałej części przypadków doszło do polepszenia stosunków między osobami lub złagodzono stres, jakiego doświadczały. Badania neurologiczne wykluczyły anomalny wpływ na długotrwałą relację tych osób, manifestacja SCP-PL-171 stanowiła jedynie okoliczność sprzyjającą poprawie ich stanu.

Trwające od roku 2000 badania z udziałem operatorów MFO Iota-9 pozwoliły na częściowe poznanie genezy anomalii, jednak postępy wymagają znacznej ilości czasu ze względu na trudność rekrutacji i szkolenia nowych członków Formacji, jak również ograniczonego dostępu do anomalii. Pierwszego przełomu dokonano 31 października 2003 roku w okolicach Bytomia, operatorka Bartnicka zmusiła się do zejścia z konia, na którym weszła w obszar działania SCP-PL-171. Po opuszczeniu wierzchowca, ze względu na zmęczenie oraz stres wywołane wysiłkiem psychicznym, operatorka zatrzymała się, a następnie straciła przytomność. Późniejsze zeznania z odczuć, jakich operatorka doznała od momentu przełamania blokady mentalnej nałożonej przez efekt anomalny, aż do utraty świadomości, stanowiły podstawę do kontynuowania badań. Ich rezultatem jest nawiązanie kontaktu z dwoma inteligentnymi siłami wpływającymi w nieznany sposób na SCP-PL-171, ze względu na ich bezpośrednie powiązanie z obiektem, oznaczono je kolejno SCP-PL-171-Alfa oraz SCP-PL-171-Beta.

SCP-PL-171-Alfa jest kojarzony przez operatorów z silnym uczuciem senności, ekstazy oraz gniewu, brakuje mu fizycznej reprezentacji, ale jest w stanie inicjować kontakt, korzystając ze zdań złożonych, co świadczy o wysokim poziomie złożoności siły, nie jest ona jednak na tyle zaawansowana, żeby nadać jej status bytu ze względu na brak wolnej woli - po dłuższym okresie badań, groźby oraz propozycje składane operatorom zaczęły się powtarzać. Nawiązywanie kontaktu z SCP-PL-171-Alfa wywołuje efekt podobny jak w przypadku zażycia środków psychodysleptycznych, jednak dzięki nabytej tolerancji, operatorzy nie odczuwają go w pełni. Od 2013 roku, decyzją kierownika projektu, wstrzymano badania nad SCP-PL-171-Alfa, operatorom zaleca się obecnie unikania kontaktu z siłą, poprzez stosowanie własnych blokad mentalnych.

SCP-PL-171-Beta został odkryty w 2007 roku, choć kontakt z nim był aktywnie utrudniany przez siłę Alfa, kojarzony jest przez operatorów z uczuciem smutku, determinacji i nadziei, brakuje mu zdolności konstruowania zdań - porozumiewa się za pomocą pojedynczych słów oraz wzbudzania odpowiednich emocji w operatorach, ale za to ma zdolność do wizualnej manifestacji w postaci wielu półprzezroczystych plam w błękitnym kolorze, pojawiających się w polu wizji peryferyjnej. SCP-PL-171-Beta zdaje się skupiać w swojej postaci wiele mniejszych sił mentalnych, tę teorię potwierdza fakt, że z każdym kontaktem zmienia się głos i w drobnym stopniu charakter siły, co więcej ilość tych pomniejszych sił mentalnych ciągle rośnie, zwiększając przy tym złożoność siły Beta. Ze względu na wyraźny antagonizm względem SCP-PL-171-Alfa, spekuluje się, że w pewnym momencie SCP-PL-171-Beta może osiągnąć stopień rozwoju, który pozwoli na zagłuszenie siły Alfa. Skutki tego wydarzenia są nieprzewidywalne, ze względu na brak wystarczającej wiedzy na temat wpływu obu sił na anomalię, ale najbardziej prawdopodobną teorią jest samoistna neutralizacja SCP-PL-171, do tego czasu wysiłki personelu powinny skupiać się przede wszystkim na monitorowaniu poziomu rozwoju SCP-PL-171-Beta i dokładnym wyjaśnieniu wpływu obu sił na anomalię.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported