SCP-PL-172
ocena: +16+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-172

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt umieszczony jest w pomieszczeniu o strukturze wewnętrznej absorbującej uderzenia, celem zapobiegnięcia ewentualnemu uszkodzeniu obiektu w przypadku awarii. Zgodnie z dodatkowym Protokołem Przechowawczym PL-172 zezwala się na nieustanną aktywność obiektu w obrębie przechowalni, z zachowaniem odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa personelu wchodzącego do pomieszczenia. Podmiot może opuścić przechowalnię jedynie w przypadku, gdy wymagają tego procedury testowe, bądź za zezwoleniem dyrektora ds. przechowywania.

Co 5 dni do przechowalni należy dostarczać 10 litrów nieprzetworzonego soku pomarańczowego, który ma następnie zostać pozostawiony do użycia przez obiekt. Przeglądy należy przeprowadzać w okresach comiesięcznych, zaniechując wcześniej dostarczania obiektowi wymaganego paliwa.

Zaleca się stosowanie ochrony oczu przed nadmierną ekspozycją na emitowane światło.

Opis: SCP-PL-172 zewnętrznie składa się ze znacznej ilości lamp neonowych o konstrukcji rurowej. Bezpośrednio pod lampami ukryta jest skorodowana konstrukcja metaliczna. Elementy ruchome okryte są warstwą wypłowiałego materiału tekstylnego. Przewody zasilające lampy poprowadzone są do wnętrza obiektu, które składa się z komponentów mechanicznych i elektrycznych, często skomplikowanej budowy. Całkowita długość obiektu wynosi 7,49 metra.

Źródło zasilania stanowi ogniwo paliwowe, wykazujące oznaki znacznie mniejszego zużycia względem pozostałych części. Mimo że ogólna zasada działania ogniwa jest rozpoznana, tak sama technologia i szczegółowy mechanizm procesów w nim zachodzących jest nieznany. Paliwo stanowi roztwór cukrów prostych i kwasów organicznych posiadającego niskie pH o preferowanej wartości zbliżonej do [4] (Notatka: O dziwo doskonale sprawuje się dobrze odfiltrowany, świeży sok pomarańczowy. — Technik inż. Rodnicki).

Przód kadłuba stylizowany jest na podłużną głowę z gadzimi cechami aparycji, z dwoma odstającymi w tył rogami. Szczęka jest w pełni funkcjonalna, wewnątrz umieszczony jest układ odpowiadający za pobieranie i dostarczanie paliwa do jednostki zasilającej. Dwie wyodrębnione lampy cyfrowe znajdują się w oczekiwanym miejscu osadzenia oczu. Katody są uformowane w sposób pozwalający na prostą imitację poruszających się oczu. Obiekt wyposażony jest w parę funkcjonalnych kończyn, znajdujących się na spodzie przedniej części kadłuba. Dzięki chwytakom obiekt jest w stanie podnosić i manipulować przedmiotami.

SCP-PL-172 jest zdolny do przemieszczania się drogą powietrzną, mimo braku elementów umożliwiających unoszenie się i kontrolę toru lotu. Właściwość ta możliwa jest jedynie, gdy obiekt pozostaje włączony. Osiągane prędkości lotu zazwyczaj nie przekraczają 20 kilometrów na godzinę [km/h], jednakże wyniki testów wykazują możliwość rozpędzenia się obiektu do nawet 170 [km/h], co przekłada się na znacząco szybsze zużywanie paliwa. Podczas lotu podmiot wykonuje falujące ruchy kadłuba, których zsynchronizowana częstotliwość jest większa proporcjonalnie do prędkości. Falowanie występuje również w przypadku zawiśnięcia w jednej pozycji, aczkolwiek jest ono powolne.

W przypadku konieczności obiekt może poruszać się drogą lądową, jednakże przeprowadza to w sposób powolny, gdyż przemieszczanie zachodzi poprzez podciąganie się obiektu za pomocą kończyn. Zaobserwowano, iż obiekt wykorzystuje ten sposób przemieszczania najczęściej w przypadku niskiego poziomu paliwa.


Dodatek 172-42-77

Raport z pozyskania obiektu SCP-PL-172

W nocy z 19 na 20 lipca 2020 roku doszło do pożaru opuszczonej hali montażowej Zakładów Metalurgicznych na obrzeżach miejscowości █████████. Wysłany na miejsce zastęp strażacki został zaatakowany przez nieznanego napastnika, próbującego uchronić się przed płomieniami.

Miejscowy oddział policji znajdujący się na miejscu pożaru dokonał ostrzału obiektu, co spowodowało utratę koordynacji lotu podmiotu i w następstwie jego upadek wprost w płonące elementy hali.

Po trwającej do poranka akcji gaśniczej miejsce pożaru zostało zabezpieczone, wśród zgliszcz odnaleziono podmiot w krytycznym stanie, jednakże nadal wykazujący oznaki aktywności.

Jednostka MFO Phi-4 „Elektryczni” została wysłana na miejsce celem zabezpieczenia i pozyskania obiektu. Na miejscu stwierdzono poważne uszkodzenia konstrukcji zewnętrznej; gruz, który w dużej mierze przysypał obiekt, przyczynił się do częściowego zachowania sprawności komponentów wewnętrznych. Obiekt po zabezpieczeniu został przygotowany do transportu i przewieziony do Ośrodka PL-37. Osobom będącymi świadkami manifestacji zostały podane odpowiednie preparaty amnezyjne, informacje przekazane przełożonym zostały zdementowane.

Podczas dalszego przeszukiwania zgliszcz znaleziono spalone zwłoki dwóch osób. Identyfikacja pozwoliła ustalić denatów na bezdomnych mężczyzn w średnim wieku. Zaobserwowane silne uszkodzenia szkieletu niewywołane przez pożar zostały ustalone jako powstałe od czynnika zewnętrznego działającego ze znaczącą siłą: stwierdzono m.in. mocno połamaną klatkę piersiową od strony pleców, uszkodzone kończyny, zgniecione puszki mózgowe.


Dodatek 172-11-4

Adnotacje techniczne

Załącznik #1

Załącznik #2


Aneks do opisu obiektu SCP-PL-172

SCP-PL-172 zachowuje się zasadniczo przyjaźnie w reakcjach z personelem, w szczególności pozytywnie odnosząc się do technik Wiktorii Lisieckiej, która miała największy wkład w prace związane z podmiotem.

Większość reakcji obiektu wydaje się być czysto instynktowna, jednakże obserwuje się wiele przypadków zachowania utożsamianego z posiadaniem wyższych funkcji poznawczych, odpowiednich dla istoty rozumnej.

Gdy jest to umożliwione, obiekt zazwyczaj porusza się po wyznaczonym terenie w towarzystwie personelu. Do częstych sytuacji należy delikatne uderzanie osób głową obiektu lub szybkie loty wokół danej osoby; zachowania te zostały uznane za nieszkodliwe i stanowiące swoisty rodzaj zabawy i zaczepek ze strony podmiotu. Obiekt okazjonalnie dokonuje kradzieży niewielkich przedmiotów, aby następnie przekazać je dowolnemu, najwyraźniej przypadkowemu członkowi personelu technicznego. Zaobserwowano, iż jakikolwiek rodzaj przekazania podziękowania za otrzymany przedmiot spowoduje reakcję ze strony SCP-PL-172 — znajdujące się pod „oczami” obiektu niewielkie lampy zaczną delikatnie jarzyć się różową poświatą przez krótką chwilę. Obiekt podobnie reaguje na wszelkie formy kontaktu fizycznego o charakterze delikatnego przesuwania dłonią po powierzchni SCP-PL-172 bądź po dostarczeniu odpowiedniego paliwa do ogniwa.


Dodatek 172-04-135

Konfrontacja krzyżowa z innym obiektem SCP

Załącznik #1

Załącznik #2Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2020 technik Wiktoria Lisiecka otrzymuje kierownictwo nad projektem 172, uzyskując tym samym główną decyzyjność odnośnie przeprowadzania wszelkich czynności na SCP-PL-172 oraz możliwość rewizji Specjalnych Czynności Przechowawczych.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported