SCP-PL-173
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-173

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Żółty

Specjalne Czynności Przechowawcze: W celach badawczych utworzono kontrolną hodowlę SCP-PL-173 prowadzoną w Biologicznym Ośrodku PL-31. Pomieszczenie główne hodowli musi posiadać, oprócz systemu zapewniającego optymalne warunki dla rozwoju obiektu, zabezpieczenie dźwiękoszczelne klasy II dotyczące również śluzy wejściowej. Personel przydzielony do pielęgnacji i pozyskiwania próbek z hodowli musi posiadać założone nauszniki, których konstrukcja całkowicie wygłusza wszelkie dźwięki.

Zarządzono, aby trzy naturalne miejsca bytowania SCP-PL-173 pozostały pod kontrolą Fundacji w stanie możliwie nienaruszonym. Zastosowano zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, stosując ogrodzenia i system monitoringu. Wszystkie osobniki SCP-PL-173-1 zostały okryte dźwiękoszczelnymi kloszami typu AUD-60. W przypadku uszkodzenia struktury klosza należy wymienić go na nowy. Podobnie jak w przypadku hodowli kontrolnej, personel wchodzący na teren musi stosować ochronę słuchu — jest to działanie mające przezornie chronić personel przed narażeniem na ewentualne oddziaływanie SCP-PL-173-1.

Każde inne znalezione naturalne siedlisko SCP-PL-173 należy unicestwić i nie dopuścić do ponownego zajęcia przez obiekt.

Osoby, które zostały przypadkowo narażone na działanie SCP-PL-173-1 należy poddać natychmiastowej obserwacji medycznej połączonej wraz z odpowiednią terapią przeciwgrzybiczą.

173.jpg

Część SCP-PL-173.

Opis: SCP-PL-173 to nieznany wcześniej rodzaj organizmu wielokomórkowego wykazującego przynależność do królestwa fungi.

SCP-PL-173 posiada typowe dla fungi ciało pod postacią podziemnej plechy. Organizm odżywia się poprzez mikoryzę, którą przeprowadza z dowolnymi gatunkami drzew rosnącymi w miejscu rozrostu grzybni. Dojrzała plecha tworzy połacie charakteryzujące się znaczną zajmowaną powierzchnią, dochodzącą nawet do ponad 100 [m2].

SCP-PL-173 wytwarza na powierzchni gleby charakterystyczne struktury biologiczne oznaczone jako SCP-PL-173-1. Obiekty te są anatomicznie dostosowane do przechwytywania podmuchów powietrza i przekształcaniu je w fale dźwiękowe o określonej tonacji oraz natężeniu zależnym od aktualnej siły wiatru, co upodabnia je funkcjonowaniem do prostych instrumentów aerofonicznych. Z tej przyczyny SCP-PL-173 jest znajdowany najczęściej w miejscach występowania regularnych i częstych podmuchów wiatru, takich jak górskie stoki czy morskie nabrzeża.

Działanie 173-1 zostało sklasyfikowane jako przykład audiochorii1.

Fale dźwiękowe wydobywające się z otworów wylotowych 173-1 powodują infekcję grzybiczą (SCP-PL-173-2) tkanek miękkich kanału słuchowego po ich usłyszeniu. Badania potwierdziły pojawienie się infekcji niezależnie od natężenia i częstotliwości anomalnej fali akustycznej. Anomalia nie manifestuje w przypadku odtwarzania nagranych dźwięków, podobnie przekształcenie dźwięku w wibracje nie wywołało infekcji.

Rozwijający się organizm grzybiczy wywołuje silne stany zapalne, którym towarzyszy uciążliwy ból, pogorszenie słuchu oraz zawroty głowy. Symptomy nasilają się wraz z rozrostem grzybni. Przeprowadzone badanie sekcyjne zmarłego testera ujawniło tkanki ucha zewnętrznego przerośnięte grzybem na około 12 milimetrów [mm] w głąb ciała. Grzybnia tworzyła na powierzchni kanału słuchowego charakterystyczny bladoszary kożuch.

Gdy organizm grzybiczy osiągnie odpowiednie stadium rozwoju (wynoszące około 3-5 dni), rozpocznie wytwarzanie zarodni. Spory po osiągnięciu dojrzałości (w czasie około 2 dni) opuszczą zarodnie, wydostając się z ciała zainfekowanego podmiotu. Infekcja 173-2 w dalszym ciągu będzie egzystować, wytwarzając nowe zarodnie.

Podanie odpowiednich środków przeciwgrzybiczych jest w stanie zahamować rozwój infekcji, natomiast odpowiednio prowadzona kuracja (opisana w Dokumencie 173-MED) w czasie około 3 tygodni prowadzi do całkowitego wyniszczenia komórek grzyba. Zabieg polegający na mechanicznym usunięciu strzępek grzyba z kanału słuchowego jest pomocny w przypadku zaawansowanych infekcji, jednocześnie nie dopuszczając do rozwoju zarodników. Okres rekonwalescencji powinien trwać do 2 tygodni, aby zniwelować wszystkie skutki powstałego na skutek infekcji stanu zapalnego oraz by nie dopuścić do nieanomalnych powikłań. Przebycie i wyleczenie z infekcji nie powoduje żadnego rodzaju odporności na działanie 173-1.

Potwierdzono psychoaktywne działanie SCP-PL-173 (patrz Dodatek 173-A). Grzybnia obiektu oraz struktury 173-1 zawiera █████████, █████ oraz kilka nierozpoznanych substancji (największe stężenie wspomnianych znajduje się w samej grzybni, tkanki 173-1 zawierają jedynie śladowe ilości). Nie wykryto obecności tychże substancji w organizmie 173-2. Substancja po przedostaniu się do organizmu oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując około 10 minut po spożyciu halucynacje wzrokowe i słuchowe, trwające do godziny. Po czasie ustąpienia halucynacji osoby, które zażyły wyciąg zawierający psychoaktywne substancje 173 zgłaszają objawy charakterystyczne dla stanu synestezji. Testerzy twierdzą, iż muzyka wywołuje u nich poszczególne odczucia zapachowe i chromestetyczne. To, czy wywoływane bodźce będą pozytywne, czy negatywne, zależy od upodobań muzycznych danej osoby — przykładowo, u jednej z testowanych osób wywoływały wrażenie przyjemnego chłodu, świeżości powietrza, delikatniejszych barw otoczenia, natomiast u innej wręcz przeciwne: muzyka sprawiała testerowi wrażenie ciężkiej, niekomfortowej, wywołującej nudności.

Wszelkie objawy synestezji ustępują po usunięciu (produkty metabolizmu, wydalenie) substancji z organizmu.

Notatka: Podjęte we wczesnym procesie przechowywania próby neutralizacji obiektów 173-1 spowodowały obumarcie ponad ██% posiadanej przez Fundację populacji SCP-PL-173. Jak odkryto, wywołane zostało to oddzielaniem 173-1 od grzybni, co wywoływało jej szybko postępujące obumieranie. Zjawisko to zostało wykorzystane podczas neutralizacji dzikich siedlisk organizmu, lecz jednocześnie wymusiło stosowanie specjalnych środków ochrony personelu przed działaniem obiektu połączonych z ochroną 173-1.


Dodatek 173-A

Przedmowa: SCP-PL-173 stanowi obiekt zainteresowania przynajmniej dwóch Organizacji, które są świadome istnienia i właściwości organizmu niezależnie od Fundacji. Interesy obydwu są najwyraźniej różne, co wywnioskowano z odmiennego zainteresowania danymi cechami obiektu, charakterystycznego dla działalności każdej z GoI.

Skrócona charakterystyka konfrontacji z GoI-571-20
Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego

Konfrontacja nastąpiła w lipcu 2016 roku, kiedy to nieupoważniony, obcy osobnik zdołał przedostać się przez zabezpieczenie obszaru na teren egzystencji SCP-PL-173. Intruz, posiadając środki odpowiednie do zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem 173-1, przystąpił do rozkopywania gleby i pobierania fragmentów grzybni do przygotowanego pojemnika. Personel wysłany celem przechwycenia intruza został przez niego zauważony, co zakończyło się próbą ucieczki. Nieupoważniona osoba została schwytana i zidentyfikowana jako Włodzimierz T., mieszkający w ███████, Zachodniopomorskie. Podczas pościgu mężczyzna utracił zabezpieczenie blokujące dźwięki, przez co został wyeksponowany na działanie 173-1. Wykonano badanie, które stwierdziło infekcję 173-2, po czym intruza umieszczono pod nadzorem celem próby wyleczenia infekcji i przesłuchania; ujawniono powiązanie z GoI-571-20.

Podczas przechwycenia Włodzimierza T. znaleziono, oprócz typowych rzeczy osobistych, następujące przedmioty:

  • Nożyce do cięcia metalu
  • Obcęgi
  • Plastikowe zatyczki do uszu
  • Przemysłowe nauszniki (Notatka: wymienione środki ochrony słuchu pojedynczo nie dawałyby pełnego wygłuszenia dźwięków, dlatego zostały użyte razem)
  • Metalowa łopatka-saperka
  • Nóż taktyczny, pochodzący najwyraźniej z zasobów demobilu
  • Plastikowy pojemnik, wypełniony około 200 gramami [g] lokalnej gleby z plechą SCP-PL-173
  • Mapa terenu w skali 1:100 z ręcznie naniesionymi notatkami

Dodatkowo, w kieszeni intruza znajdował się kilkukrotnie złożony list oraz ulotka:

Przeprowadzone przesłuchanie nie wykazało innego celu wtargnięcia jak zebranie określonej ilości SCP-PL-173. Włodzimierz T. został przesłuchany, po czym zaaplikowano preparat amnezyjny klasy F i osobnika wypuszczono. Wszczęto postępowanie mające wykryć jeden z ośrodków PZGA, do którego mężczyzna przynależał, oraz gdzie miał dostarczyć skradziony obiekt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported