SCP-PL-174

ocena: +23+x
realityblender.jpg

SCP-PL-174

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-174 (obecnie klasyfikacja prowizoryczna, może zostać zmieniona na Obiekt Anomalny)

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecnie brak Czynności Przechowawczych, testy trwają.

Opis: SCP-PL-174 to biały blender kielichowy z zielonymi zdobieniami. Obiekt został wykonany z plastiku i stali nierdzewnej, nie wykazano obecności materiałów anomalnych. Przy podłączeniu do zasilania obiekt jest w stanie funkcjonować jak nieanomalny mikser elektryczny.

Na spodzie obiektu znajduje się naklejka z napisem o treści "R'EALITYBLENDER™ od WM sp. z o.o." sugerującej powiązanie z GoI-PL-198, obecnie jest to jedyna rzecz łącząca SCP-PL-174 ze światem anomalnym. Badania nad dokładną anomalną naturą obiektu trwają.

Dodatek PL-174.1: Log Testów SCP-PL-174

TEST 1


Procedura: SCP-PL-174 został podłączony do zasilania.
Skutek: Brak anomalnej aktywności.

TEST 2


Procedura: SCP-PL-174 został włączony.
Skutki: Brak anomalnej aktywności, obiekt funkcjonuje jak nieanomalny blender.

TEST 3


Procedura: SCP-PL-174 został użyty do zmiksowania owoców truskawki.
Skutki: Owoce zmiksowane, otrzymany sok nie wykazuje anomalnych właściwości.

TEST 4


Procedura: SCP-PL-174 został użyty do zmiksowania kostek lodu.
Skutki: Kostki lodu rozdrobnione, brak anomalnych właściwości.

TEST 5


Procedura: SCP-PL-174 został użyty do zrobienia koktajlu owocowego.
Skutki: Zrobiony koktajl nie wykazał anomalnych właściwości.

5 Logów Pominięto

TEST 11


Procedura: SCP-PL-174 został użyty do rozdrobnienia okazu biedronki siedmiokropki (Coccinella septempunctata).
Skutki: Owad rozdrobniony, brak oznaków życia, brak anomalii.

TEST 12


Procedura: D-788 kazano skonsumować owada rozdrobnionego w poprzednim teście.
Skutki: Pomimo początkowych oporów D-788 zjadł okaz. D-788 pozostawiono pod obserwacją na dwa dni, nie wykazano żadnych anomalii.

8 Logów Pominięto

TEST 21


Procedura: SCP-PL-174 został pozostawiony włączony w celi D-788 na czas dnia. D-788 zabroniono wychodzić z celi i próbować wchodzić w interakcje z SCP-PL-174.
Skutki: Żadnych zmian psychicznych, fizycznych i anomalnych u D-788, podmiot pozostaje pod obserwacją.

TEST 22


Procedura: Liczniki Kanta zostały użyte na pracującym SCP-PL-174.
Skutki: [Wymagany Poziom Upoważnienia 5/PL-174]


Poniższa dokumentacja wymaga Poziomu Upoważnienia 5/PL-174.

Upoważnienie potwierdzone.

realityblender.jpg

SCP-PL-174

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-174

Klasa podmiotu: Bezpieczne Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-174 jest trzymany w Sektorze G w Magazynie Wymiarowego Ośrodka PL-174. Strategiczne wykorzystanie SCP-PL-174 jest dozwolone w wypadku anomalii ontokinetycznych. Aktualnie prowadzone są badania w celu replikacji efektu SCP-PL-174.

Opis: SCP-PL-174 to biały blender kielichowy z zielonymi zdobieniami. Obiekt został wykonany z plastiku i stali nierdzewnej, nie wykazano obecności materiałów anomalnych. Przy podłączeniu do zasilania obiekt jest w stanie funkcjonować jak nieanomalny mikser elektryczny.

Na spodzie obiektu znajduje się naklejka z napisem o treści "R'EALITYBLENDER™ od WM sp. z o.o." sugerującej powiązanie z GoI-PL-198.

Gdy SCP-PL-174 jest włączony, obiekt rozpoczyna wyrównywać poziom hume'ów w otaczającej go rzeczywistości. Efekt ten ma zasięg ok. 25m w każdym kierunku od obiektu. Gdy obiekt ma zamknięty pojemnik, efekt działa wyłącznie w obrębie pojemnika. Wartość Hume'ów po użyciu obiektu będzie w danym miejscu równa średniej arytmetycznej wartości Hume'ów podczas działania obiektu.

Po skończeniu pracy przez SCP-PL-174 wartość Hume'ów powoli zacznie powracać do poziomu wcześniejszego, jednakże każde anomalie w ich wartości, które będą miały potem miejsce będą natychmiastowo wyrównywane.

Pomimo treści Dokumentu PL-174-1, użycie SCP-PL-174 nie jest niebezpieczne dla innych rzeczywistości, co zostało potwierdzone przez Departament Badań Międzywymiarowych.


[Dodatek PL-174.1 pominięto - brak zmian]


Dodatek PL-174.2: Dokument PL-174-1 znaleziony przy SCP-PL-174 dnia 03.09.2019, kiedy to po raz pierwszy wykorzystano obiekt do zabezpieczenia innej anomalii.

Dziękujemy za zakup naszej WSPANIAŁOŚCI™!

Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o.o. przedstawia nowy produkt, R'EALITYBLENDER™!

Zwykłe Blendery™ nie dają sobie rady z TWOIMI potrzebami? A może chcesz robić wszystko w kuchni szybciej i lepiej? Chcesz mieć Blender™, który zapewni CI komfort?

Czas na R'EALITYBLENDER™! Nie tylko ma wszystko to, co normalne Blendery™. Jest we wszystkim tym stokrotnie lepszy! Dodatkowo, posiada Specjalną Funkcję™. Dzięki niej TWOJA rzeczywistość już nigdy nie będzie miała grudek! Nikt nie lubi grudek w Swoim śniadaniu, czyż nie? Dokładnie!!!

R'EALITYBLENDER™: szybciej, wygodniej i bez grudek!

Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawne/niepoprawne użycie WSPANIAŁOŚCI™, w tym: urazy mechaniczne, urazy psychiczne istot z niższego planu egzystencji, wymazanie istot z niższego planu egzystencji, wymazanie niższych planów egzystencji.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported