SCP-PL-175
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-175

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis: SCP-PL-175 jest humanoidalnym bytem o wzroście 187 [cm] i masie 86 [kg]. Podmiot zbudowany jest ze smolistej substancji lżejszej od powietrza atmosferycznego. Wszelkie parametry fizyczne SCP-PL-175 zawsze idealnie odzwierciedlają stan i wygląd mężczyzny rasy kaukaskiej, dalej określanego jako SCP-PL-175-A i jego ubioru.

Dalsza analiza substancji składowej SCP-PL-175 jest niemożliwa ze względu na jej natychmiastowe utlenienie po separacji od głównej masy. Podmiot zdolny jest do uzupełnienia niedoborów autonomicznie i, ze względu na swoją naturę, najprawdopodobniej nieświadomie. Właściwości fizyczne budulca bytu w związku z anomalią nie są stałe.

Główną zdolnością anomalną SCP-PL-175 jest perfekcyjna mimika bieżącego stanu SCP-PL-175-A w odbiciu lustrzanym wzdłuż południków 53°1'20" i 126°58'40": Pod tym pojęciem zawiera się odwzorowanie prędkości i kształtu. Oznacza to, że podmiot jest w stanie dokładnie naśladować wszystkie czynności SCP-PL-175-A.

Odwzorowanie ruchu odbywa się niezależnie od dostępności środków transportu wykorzystywanych przez SCP-PL-175-A — w razie ich użycia zaobserwowano lewitację podmiotu. Ze względu na mimikę obiekt odwzoruje prędkość i przyspieszenie w anomalny sposób. W razie kolizji SCP-PL-175 traktowany jest jako standardowy obiekt fizyczny wyrządzający uszkodzenia wystarczające, do kontynuowania mimiki, w razie konieczności przejawiając skrajną twardość i wytrzymałość. Fundacja dotychczas nie opracowała metody unieruchomienia podmiotu. W związku z tym SCP-PL-175 i SCP-PL-175-A nie mogą przekroczyć wymienionych południków efektywnie tracąc dostęp do odpowiadającej połowy globu.

SCP-PL-175-A zdolny jest do transferu świadomości pomiędzy obydwoma podmiotami. Proces ten jest nieświadomy i występuje jedynie w stanie aktywności fal mózgowych typu delta lub przy całkowitym ich zaniku. Przejęcie kontroli nad obiektem SCP-PL-175 działa na instynktownym poziomie; odnotowano problemy z kojarzeniem faktów oraz śledzeniem ciągu przyczynowo-skutkowego.

SCP-PL-175 nigdy nie wykazywał przejawów samoświadomości.

Dodatki:

05/03/2██9


17/04/2██9


17/04/2██9


13/07/2██9


13/07/2██9


28/06/2██0


29/06/2██0


29/06/2██0


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported