SCP-PL-178
ocena: +28+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-178

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ponieważ obiekt nie znajduje się w posiadaniu Fundacji, niemożliwe jest zastosowanie Specjalnych Czynności Przechowawczych. Nieznana jest także jego pełna natura ani dokładny sposób działania. W razie jego manifestacji należy powiadomić funkcjonariusza MFO Thēta-121. Jeśli w placówce, w której doszło do manifestacji, nie jest zatrudniony żaden pracownik tej formacji, należy takowego przenieść z innej lokalizacji w miejsce zdarzenia, w ciągu 24 godzin.

SYyzdVl.png

Miejsce ostatniej manifestacji SCP-PL-178

Opis: SCP-PL-178 to byt o ogromnych możliwościach, zdolny pokonać zabezpieczenia stosowane przez Fundację. Posiada on zdolność wpływania na ludzki umysł i materię. Najprawdopodobniej może on także manipulować czasem i przestrzenią. Jego wygląd ani forma nie są znane jednak jego działania wskazują, że jest to byt rozumny, zdolny do kreatywnego myślenia. Potrafi on także współpracować z innymi obiektami, nawet tymi przetrzymywanymi przez Fundację, o czym świadczy Incydent K01 (dostępny w załącznikach).

Odkrycie obiektu
Dnia 11.06.20██r. o godz. 12.00, w placówce numer 12, wszystkie znajdujące się tam drukarki, zaczęły drukować dokument zatytułowany: ''Kod”. Zjawisko trwało dwanaście minut i niemożliwe było jego powstrzymanie, nawet po odłączeniu urządzeń od zasilania. Nie pozostał także żaden ślad ingerencji na Fundacyjnych komputerach, co sugeruje, że plik pojawił się od razu w pamięci drukarek. Poniżej znajduje się jego treść:

Szanowni Pracownicy Placówki Fundacji SCP numer PL-12
Od dawna obserwuje wasze chwalebne poświęcenie na polu zaprowadzania ładu w tym szalonym świecie. Dlatego też, aby wam to wynagrodzić i urozmaicić, zapraszam was do wzięcia udziału w niezwykłej grze, jaką jest KOD. Od wytypowanego spośród was uczestnika wymagać ona będzie niezwykłej bystrości umysłu i wytrwałości. W zamian dostarczy mu jednak niezapomnianych wrażeń i widoków. A także zagwarantuje, w razie zwycięstwa, spotkanie ze mną. Życzę powodzenia i proszę zapoznać się z załączonym regulaminem.
Z poważaniem
Kreator

Załączony do listu regulamin nakazywał wyłonienie jednego pracownika placówki numer 12, mającego reprezentować ośrodek w grze, poprzez wręczenie mu kartki z napisem ''gracz”, podpisanej przez dyrektora placówki. Według regulaminu, uczestnik zabawy miał prawo informować o swoich postępach i pokonanych przeciwnościach. Wolno było też obserwować go na wszystkie możliwe sposoby. Surowo zabraniał jednak poddawania graczowi jakichkolwiek podpowiedzi przez pracowników Fundacji. Wykluczał także udział osób nieorientujących się dobrze w sprawach i charakterze działań Fundacji. Dokument zaznaczał też, że złamanie regulaminu lub nie wytypowanie zawodnika miało być karane w ''najbardziej dotkliwy z możliwych sposobów”.
Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia interakcji został doktor Robert Pasierb, wieloletni pracownik Fundacji, z czwartym stopniem upoważnienia. Zdarzenie miało miejsce w dniach 12.06-14.06 20██r. Polegało ono na odnajdywaniu przez doktora zagadek, które po rozwiązaniu wskazywały miejsca ukrycia kolejnych (szczegółowy przebieg zdarzenia dostępny w załącznikach). Ostatecznie dnia 14 czerwca, w budynku starych koszar znajdujących się przy ulicy Przykoszarowej, w mieście ████████, w dzielnicy █████████, po wykonaniu prawdopodobnie ostatniego zadania, doktor zniknął na oczach eskortujących go funkcjonariuszy MFO. Poszukiwania doktora Roberta Pasierba trwały do 12.07.20██ roku. Nie przyniosły one jednak żadnego rezultatu. Niemożliwe było też zlokalizowanie doktora za pomocą posiadanego przez niego nadajnika, ponieważ został on w budynku po jego zniknięciu. Z tego powodu obecna lokalizacja zaginionego pozostaje nieznana. Wydarzenie to było jednak niewątpliwie końcem manifestacji SCP-PL-178.

Uwagi końcowe
Ze względu na ryzyko powtórzenia się zjawiska, wynikające z niezabezpieczenia obiektu i niepełnej znajomość jego natury, powinno się utworzyć zespół osób przeszkolonych pod kontem manifestacji SCP-PL-178. W każdej Fundacyjnej placówce powinna znajdować się co najmniej jedna taka osoba. Pozwoliłoby to na sprawniejsze przeprowadzenie manifestacji i zmniejszenie ryzyka powtórzenia się zniknięcia cennego pracownika Fundacji. Jednak ze względu na swoją skalę projekt będzie wymagał najprawdopodobniej zgody Rady O5.

[EDYTOWANO]
Projekt uzyskał akceptację Rady O5 dnia 1.08.20██. Utworzono wówczas formację SFO-12. Celem programu jest umieszczenie co najmniej jednego funkcjonariusza nowego tworu, w każdej z Fundacyjnych placówek, jednak jego realizacja wciąż trwa.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported