SCP-PL-179
ocena: +20+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-179

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na naturę obiektu nie jest możliwe jego bezpośrednie przechowanie.

Nieupoważnionym osobom, które weszły w kontakt z SCP-PL-179 powinny zostać podane preparaty amnezyjne klasy A. Obiekty manifestacji podmiotu powinny zostać skonfiskowane i poddane badaniom. Do usuwania wszelkich wycieków informacji dotyczących manifestacji SCP-PL-179 przydzielona jest Mobilna Formacja Operacyjna Omega-45 Białe Nietoperze.

Opis: SCP-PL-179 jest anomalnym zjawiskiem manifestującym się po napisaniu tekstu zawierającego ciąg znaków "██████1". Wywołanie anomalii możliwe jest tylko wtedy, gdy ciąg zostanie użyty jako imię postaci w tekście literackim. Czas od napisania tekstu do manifestacji jest różny i w dużej mierze zależy od jego długości. Po tym okresie znaki użyte w dziele zostaną zmienione. Dochodzi do modyfikacji różnej skali, od drobnych poprawek w opisach do zmienienia większości dzieła zostawiając nietknięty jedynie początek.

Jednocześnie, zauważono, że anomalia jest w stanie wpływać bezpośrednio na akcję postaci nazwanej w tekście "██████". Wszystkie inne zmiany są skutkami działań tej postaci. Od przesłuchania 179-1 postać będąca pod kontrolą SCP-PL-179 nie wykazała chęci interakcji. Zauważono też całkowite zaprzestanie kontaktowania się drogą werbalną. Zaobserwowano, że anomalia często zmienia opis postaci nazwanej ww. ciągiem znaków. W większości przypadków opis mówi o wysokim mężczyźnie w średnim wieku, mającym blond włosy i ubranym w lekko za dużą marynarkę. Z obecnych obserwacji wynika, że anomalia jest w stanie dokonać manifestacji na każdej formie pisanego tekstu.

Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported