SCP-PL-183
ocena: +20+x
SCP-PL-183
Poziom2
Klasa podmiotu:
keter
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
średni

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjny bot przeszukuje Internet pod kątem wzmianek o SCP-PL-183, wystąpienie takowych ma być rejestrowane, a autorzy mają być odszukiwani, przesłuchiwani i poddawani działaniu preparatów amnezyjnych klasy G6. Usuwanie takowych materiałów nie jest wymagane w związku z tym, że Historia Przykrywkowa Beta-44 ("Miejska Legenda") obowiązuje. Materiały powiązane z SCP-PL-183 zdobyte w ten sposób są dostępne za zgodą od Archiwum Ośrodka PL-154.

Wszelkie wypadki drogowe mogące być spowodowane przez manifestację SCP-PL-183, choć nieczęste, mają zostać sprawdzone. Jeśli związek z anomalią zostanie potwierdzony, należy zastosować Historię Przykrywkową Epsilon-7 ("Poślizg Pojazdu"), a osobom powiązanym zaaplikować preparaty amnezyjne klasy A6.

Członkowie Mobilnej Formacji Operacyjnej Chi-11 "Autostrada do nieba" osadzeni w policji w strefie, w której obiekt ma szanse manifestacji, mają za zadanie zabezpieczenie SCP-PL-183 najszybciej, jak to jest możliwe.


Opis: SCP-PL-183 to czarny samochód sportowy, uznawany za w pełni autonomiczny. Podmiot nie posiada żadnych oznaczeń mogących posłużyć do jego identyfikacji, takich jak tablica rejestracyjna, czy znaczek marki. Obiekt potrafi w krótkim czasie, który najczęściej trwa mniej niż kilka sekund, rozpędzić się do prędkości około 200 kilometrów na godzinę [km/h].

SCP-PL-183 manifestuje się w losowych odstępach czasu na mało uczęszczanych drogach, najczęściej leśnych, w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, Polska. Manifestacji i demanifestacji podmiotu towarzyszy krótkotrwały rozbłysk światła o jasnoniebieskim zabarwieniu.

Manifestacje podmiotu najczęściej mają miejsce porą nocną, podczas intensywnych opadów deszczu, zwykle z towarzyszącymi wyładowaniami atmosferycznymi. Nie jest obecnie wiadome, czy to pojawienie się obiektu tworzy owe zjawiska pogodowe, czy szanse manifestacji podmiotu są przez nie zwiększane.

Podczas manifestacji SCP-PL-183 pokona krótki odcinek drogi, po czym się zdemanifestuje. W trakcie jazdy za obiektem ciągną się smugi bladego, jasnoniebieskiego światła.


Dodatek PL-183.1: SCP-PL-183 został odkryty w wyniku pojawiania się nagrań i zdjęć podmiotu w Internecie, a on sam szybko zyskał status legendy miejskiej, choć mało popularnej. Dla celów zmylenia opinii publicznej, co do prawdziwej natury obiektu, nagrania te pozostawiono i dokładane są wszelkie starania, by ten status obiektu się utrzymał.

Dodatek PL-183.2: Dnia 06.08.2013 r. użytkownik polskiej wersji Wiki Parawatch (GoI-1119) udostępnił nagranie wideo, przedstawiające incydent z udziałem SCP-PL-183. Transkrypt znajduje się poniżej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported