SCP-PL-183-W
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-183-W

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie pozyskane egzemplarze SCP-PL-183-W-A zostały umieszczone w żelaznej skrzynce, która znajduje się w gabinecie dr █████. Skrzynka posiada zaawansowany system antywłamaniowy. Dostęp do niej posiadają jedynie pracownicy o trzecim lub wyższym poziomie upoważnienia. Dnia 14 lutego każdego roku wszyscy dostępni pracownicy terenowi mają zostać rozdysponowani w celu pozyskania pojawiających się kartek.

Przez wzgląd na Incydent 183-1 i znacznie większą liczbę egzemplarzy SCP-PL-183-W-A niż w latach ubiegłych, a także fakt, że zaczęły się one pojawiać w niespotykanych dotąd miejscach, 14 lutego każdego roku, na teren wszystkich placówek Polskiej Filii Fundacji SCP zakazuje się wnoszenia tak zwanych "walentynek". Ma to na celu zapobieżenie ewentualnemu wzięciu ich za instancje SCP-PL-183-W-A.
Wszelkie pozyskane egzemplarze SCP-PL-183-W-A muszą być natychmiastowo spalane, czego celem jest zapobieżenie występowaniu ich coraz dotkliwszych efektów negatywnych.

Opis: SCP-PL-183-W to anomalia występująca na terenie całej Polski, aktywna jedynie dnia 14 lutego (Walentynki). W wyżej wymienione święto, w prawdopodobnie losowo wybranych skrzynkach pocztowych na obszarze kraju pojawiają się kartki z życzeniami (określane dalej mianem SCP-PL-183-W-A) stylizowane na te wysyłane z okazji dnia Świętego Walentego. Żadna z nich nie zawiera adresu nadawcy, jednak pod wszystkimi egzemplarzami podpisuje się "Wielbiciel". Obecnie nieznana jest tożsamość Wielbiciela. Możliwe, że jest on bytem, zjawiskiem lub organizacją podpisującą się tą nazwą. Obecnie trwają poszukiwania sposobu na nawiązanie kontaktu lub zlokalizowanie go.

Wszystkie pozyskane egzemplarze SCP-PL-183-W-A zawierają teksty pisane wierszem, przeważnie o długości od czterech do sześciu wersów. Teksty te zazwyczaj skupiają się wokół przedmiotu bądź zjawiska będącego "kluczem" danego egzemplarza. Po przeczytaniu zawartości danej kartki, zacznie ona wpływać na czytającego w trudny do przewidzenia sposób. Ona sama natomiast traci wówczas właściwości anomalne. Osoby, które nie są w żadnym związku partnerskim, oraz takie, których związek jest toksyczny (tzn. przemoc, pedofilia, gwałty) są odporne na oddziaływania podmiotu.

Poniżej znajduje się przykład wiersza zawartego w jednym z egzemplarzy SCP-PL-183-W-A. Tester po przeczytaniu jej zachorował na grypę.

Obiecałaś kochać mnie, ma miła
Lecz w chorobie mnie zostawiłaś
Teraz leżąc, kaszląc sobie
Myślę o mej największej stracie
O Tobie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported