SCP-PL-184
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-184

Klasa podmiotu: Keter

Poziom zagrożenia: Biały

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-184 powinien być trzymany w magazynie na obiekty anomalne z dostępem do prądu, do którego obiekt zostaje podłączony na czas użytkowania. Przesłuchania podmiotu w imieniu personelu Fundacji przeprowadzane są przez doktora prowadzącego Krystiana Szczypiora Władysława Dęba1 po wyprowadzeniu odpowiedniej formalnej prośby i wydaniu listy pytań. Doktor powinien zostać wyposażony w następujące przedmioty przed wejściem w kontakt z obiektem:

  • Monety dwuzłotowe2 w adekwatnej ilości (jedna odpowiada 5 minutom autoryzowanej rozmowy)
  • Cienkiego papierosa mentolowego
  • Zapałkę
  • Zdjęcie samego siebie w formacie 35 × 45 mm (tylko przy pierwszym użyciu).

Każda rozmowa wykonywana za pomocą podmiotu powinna być monitorowana i nagrywana dla celów bezpieczeństwa i naukowych. W tym celu na obiekcie został zamontowany podsłuch.

Opis: SCP-PL-184 to budka telefoniczna należąca do sieci ██████ ██████ o wymiarach 75 × 90 × 200 cm, podłączona do analogowej sieci telekomunikacyjnej pozwala na wykonywanie nieanomalnych połączeń telefonicznych za stawkę 40 gr/minutę. Obiekt przyjmuje monety:

  • Dwudziestogroszowe
  • Pięćdziesięciogroszowe
  • Jednozłotowe
  • Dwuzłotowe
  • Pięciozłotowe.
450px-Telephone07120807.JPG

SCP-PL-184 w oryginalnym położeniu.

Zdolność anomalna obiektu aktywuje się, kiedy ten zostanie podłączony do źródła zasilania, jednocześnie będąc odłączonym od analogowej sieci telekomunikacyjnej. W takim wypadku po wrzuceniu do obiektu monet i wybraniu dowolnego numeru rozpocznie się rozmowa z obiektem od teraz nazywanym SCP-PL-184-1.

SCP-PL-184-1 to istota położna znajdująca się w nieznanej przestrzeni, porozumiewająca się przez budkę telefoniczną. Podmiot twierdzi, że posiada wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i możliwych przyszłościach w naszej rzeczywistości, jednakże informacja ta jest niepotwierdzona, a jego realne możliwości szacuje się na niższe. Obiekt zdaje się jednak nie posiadać szerszych naukowych informacji, jednakże okazał się pomocny w wykrywaniu i zabezpieczaniu innych anomalii3 oraz w planowaniu operacji w terenie4.

Po rozpoczęciu rozmowy podmiot poprosi o papierosa5 i sposób jego odpalenia. Te należy położyć na obudowie obiektu, skąd znikną, gdy tylko przestaną być obserwowane. Następnie zapyta o imię, nazwisko i wygląd osoby użytkującej (od teraz nazywanej rozmówcą), która musi odpowiedzieć i zostawić swoje zdjęcie na górnej części obiektu6. Jeżeli rozmówca już wcześniej używał obiektu po podaniu imienia i nazwiska podmiot rozpozna rozmówcę i ponowne podanie wyglądu będzie zbędne.

Informacje dodatkowe


Poniższe logi zostały uporządkowane w kolejności chronologicznej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported