SCP-PL-185
ocena: +26+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-185

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi przechodzić standardowe procedury opieki nad anomalną roślinnością. Zaleca się przetrzymywanie bytu w odległości uniemożliwiającej kontakt z innymi roślinami. Wszelkie eksperymenty, ze względu na stan psychiczny bytu, muszą być zatwierdzone przez kierownictwo programu badawczego 185. Do celów komunikacyjnych należy dostarczać małe, drewniane elementy budulcowe, jak patyczki od lodów czy zapałki. W okresie aktywnych testów ilość budulca musi być adekwatnie zwiększona.

Czynności dodatkowe, jak nawożenie czy pielęgnacja muszą być konsultowane z personelem przydzielonym do projektu 185, aby uniknąć ryzyka okłamania rezultatów eksperymentów. W tym również celu należy unikać kontaktu fizycznego z bytem, jak również dostarczania materii niepożądanej, wymienionej w dokumentach ogrodniczych.

W razie braku współpracy ze strony bytu należy ograniczyć mu dostęp do składników mineralnych, opieki ogrodniczej i, w ekstremalnych przypadkach, wymusić powrót do kooperacji bardziej drastycznymi metodami (ogień, uszkodzenia źródłami fizycznymi bądź chemicznymi).

Opis: Obiekt to trawa z gatunku Lolium perenne (życica trwała), biologicznie nie różni się od innych przedstawicieli tego gatunku. Cechą charakterystyczną anomalii jest nadzwyczaj szybki wzrost (do 1 centymetra dziennie) i zdolność kinezy lekkich przedmiotów, o masie nieprzekraczających 200 gram.

Obiekt korzystając ze swoich właściwości tworzy konstrukcje przypominające popularne tabliczki ostrzegawcze stawiane na trawnikach. Są one zbudowane z dostępnych materiałów (w czasie pozyskania zidentyfikowano wypalone zapałki, patyczki od lodów, kapsle, niedopałki papierosów czy kawałki papieru) połączonych ze sobą zrośniętą trawą. Konstrukcja pełni również funkcję szkieletu, co pozwala obiektowi rosnąć do znacznych długości, skutecznie tworząc obraz tabliczki ostrzegawczej.

Po wykonaniu tabliczki obiekt pokryje jej powierzchnię płaską swoją tkanką, a następnie utworzy napis z fragmentów trawy pozbawionej chlorofilu. Działanie to zostało potwierdzone przez zespół badawczy za świadome i celowe: pracownicy projektu 185 zgadzają się co do świadomości i rozumności obiektu. Obiekt przy pomocy wyżej wymienionych metod spróbuje nawiązać kontakt z ludźmi. W momencie pozyskania na tabliczkach można było znaleźć odwrócone nazwy papierosów: postawiono hipotezę, jakoby anomalia odczytywała niedopałki papierosów jako agresję, więc byt próbuje zagrozić ludziom tym samym. Zdaje się to być potwierdzone przez dalsze badania.

Od czasu przeniesienia obiektu pod jurysdykcję Fundacji byt stał się bardziej komunikatywny, a uczenie go prostej komunikacji przyniosło owocne rezultaty. Dzięki postępowi badań naukowcy projektu 185 byli wstanie zidentyfikować intencje bytu, jak również stworzyć prosty profil psychologiczny. Personel zainteresowany tym zagadnieniem proszony jest o przeczytanie poniższych suplementów.

Pozyskanie Obiekt został pozyskany przez MFO Tau-6 "Herbicydowcy" w Gorzowie Wielkopolskim, przed jednym z bloków mieszkalnych. Operacja przebiegła bezproblemowo. Na miejsce obiektu posadzony został standardowy, nieanomalny trawnik.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported