SCP-PL-186

ocena: +22+x
3/186 POZIOM 3/186
Tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-186
bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-186 musi być przykryty tworzywem sztucznym, jak i być umieszczony w stalowym pudle, zabezpieczonym materiałami ochronnymi, mającymi chronić podmiot przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obiekt musi być zabezpieczony w chronionej przechowalni, której otwarcie jest możliwe tylko poprzez kod dostępu i skan biometryczny zakwalifikowanego pracownika.1

Wchodzenie do przestrzeni Extra-5 jest dozwolone tylko po otrzymaniu zezwolenia od Rady O5. Wszystkie osoby, wchodzące do przestrzeni muszą najpierw odbyć trening pojmowania i tolerancji wielowymiarowej przestrzeni.

Raz na 15 dni, wybrany na stanowisko pracownik2 musi sprawdzić stan zawartości przestrzeni Extra-5 i porównać ją z zawartością w bazie danych Fundacji, określając wszystkie zmiany. Po zakończeniu procesu zaaplikowane mają być środki amnezyjne klasy B. W przypadku pełnej lub częściowej nieskuteczności procesu, procedura wymazania pamięci ma zostać ponowiona przy użyciu środków memetycznych.

Tworzenie nowych kopii wizualnych "Obiektu #8" jest zakazane. Wszystkie istniejące kopie wizualne "Obiektu #8" i ich nieocenzurowane zdjęcia muszą zostać zniszczone.

Rozprowadzanie informacji pochodzących z przestrzeni Extra-5 jest zakazane.

Opis: SCP-PL-186 to statua z niezidentyfikowanego materiału o budowie krystalicznej, wizualnie przypominającego substancję skalistą. Obiekt został oryginalnie odkryty w roku ████ w muzeum Luwr, Francja. Po odkryciu, podmiot został przeniesiony do najbliższego dostępnego Ośrodka Badawczego, po uwczesnym podmienieniu kopią wizualną.

fcV6coQ_d.webp?maxwidth=4000&shape=thumb&fidelity=high

SCP-PL-186

Kontakt fizyczny z podmiotem powoduje przeniesienie osoby wchodzącej w kontakt w
przestrzeń, zaklasyfikowaną jako Extra-5. W przypadku zainicjowania manifestacji przez dwie osoby jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, osoby zostają przeniesione do osobnych przestrzenii, co sugeruje na istnienie wiele instancji Extra-5 lub niezgodność lokacji z funkcjonowaniem czasowym lub przestrzennym względem naszego wszechświata.

1200px-5-orthoplex.svg.png

Przewidywany model struktury Extra-5 z zaznaczonymi wierzchołkami.

Extra-5 to przestrzeń umieszczona w wymiarze łuzowym, odosobnionym od innych konstruktów rzeczywistości lub wymiarów. Przestrzeń ta posiada strukturę regularnego pięciowymiarowego ortopleksu o koordynatach Kartezjańskich (±1,0,0,0,0), (0,±1,0,0,0), (0,0,±1,0,0), (0,0,0,±1,0), (0,0,0,0,±1).

Próby przeniesienia obiektów do przestrzeni Extra-5 nie osiągnęły zamierzonego skutku; aktualna hipoteza zakłada, że możliwe jest tylko przeniesienie obiektów uznawanych podświadomie za ubrania. W przypadku protez, kolczyków lub innych obiektów przymocowanych do ciała, osoby są przeniesione bez nich; mimo to po wejściu w kontakt z SCP-PL-186 obiekty te znikają i powracają w oryginalnych miejscach po zakończeniu manifestacji instancji.

Podczas eksploracji przestrzeni Extra-5, niezależnie od kierunku podróży, osoba podróżująca napotka w losowej kolejności 10 obiektów, wraz z zamieszczoną obok nich plakietką zawierającą informacje w postaci poezji. Lokacje obiektów (sklasyfikowanych numeracją #1-#10 w losowej kolejności) wydają się znajdować w wierzchołkach ortopleksu. Struktura geometryczna lokacji, może tłumaczyć losowość kontaktu z obiektami, jako że pięciowymiarowa natura przestrzeni pozwala na podróż wieloma skomplikowanymi i trudnymi do pojęcia ścieżkami, skutkując pozorną losowością eksploracji. Napotkanie wszystkich obiektów przywraca osobę do miejsca i stanu przed wejściem w kontakt z SCP-PL-186.

Z uwagi na niemożność wykonania fotografii wewnątrz przestrzeni Extra-5, poniżej zostały umieszczone rekreacje obiektów wraz z tekstem znajdującym się na plakietkach.


Z ROZKAZU RADY NADZORCZEJDostęp do poniższych informacji został ograniczony do Rady O5 i wybranego personelu

Z uwagi na potencjalne zagrożenie i poziom utajnienia, oblokowanie informacji jest możliwe tylko przy uprzednim otrzymaniu zezwolenia, wydawanego przez Radę O5 lub w przypadku posiadania 5 poziomu autoryzacji.

Każda osoba wchodzący w kontakt z danymi musi przeprowadzić spotkanie z wykwalifikowanym pracownikiem, mającym za zadanie przedstawić zasady kontaktu.

Dane chronione są poprzez Memetyczny Środek Ochronny klasy ND-3. Nieautoryzowany kontakt zakończy się śmiercią.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported