SCP-PL-187
ocena: +17+x

autorstwa Calamari_Knight

Identyfikator podmiotu:
>SCP-PL-187
Poziom zagrożenia:
>Zielony
Klasa podmiotu:
>Zneutralizowane
Poziom upoważnienia:
2/PL-187
Matejko_Self-portrait.jpg

Autoportret SCP-PL-187.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ponieważ SCP-PL-187 nie żyje od roku 1893, żadne czynności przechowawcze nie muszą zostać wobec niego podjęte. Stworzone przez niego obrazy nie są uważane za anomalne, przez co nie ma potrzeby ich zabezpieczenia. Obraz znaleziony w piwnicy domu SCP-PL-187 (patrz Dodatek 187-3) został powieszony w korytarzu głównym Ośrodka PL-24.

Opis: SCP-PL-187 to anomalny człowiek o imieniu Jan Matejko, polski malarz żyjący w latach 1838-1893. Powszechnie uważa się, że tworzył on obrazy o tematyce historycznej, na ogół przedstawiające kluczowe dla Polski momenty. W rzeczywistości tworzył on w większości obrazy przedstawiające wariacje na temat faktycznej historii Polskiej, a fakt, że przedstawiają faktyczne wydarzenia, jest skutkiem jego cech anomalnych.

Cechą anomalną SCP-PL-187 była manipulacja historią świata poprzez tworzenie dzieł sztuki przedstawiających sceny stylizowane na historyczne. W momencie gdy stworzone przez obiekt dzieło zostało uznane przez niego za skończone, dochodziło do zmiany historii, by faktyczne wydarzenia z dziejów Polski w przybliżeniu odpowiadały przedstawionym na obrazie.1 Dochodziło do zmiany wszystkich źródeł historycznych opisujących tamto zdarzenie, a wiedza o poprzedniej wersji historii zostawała wymazana ze świadomości ludzkiej, a także dochodziło do zmiany wszystkich wydarzeń wynikających z usuniętej z historii wersji wydarzenia. Najwyraźniej jedynie SCP-PL-187 był odporny na zmiany w historii.

Dodatek 187-1 - Odkrycie Anomalności Podmiotu: Fakt, że SCP-PL-187 był anomalią został odkryty dnia 12.03.2016 przez Dominika Bagneta, członka Mobilnej Formacji Operacyjnej Delta-3 "Zaprzęg Chorusa", który razem z rodziną oglądał wystawę obrazów obiektu w Muzeum Narodowym w Warszawie. W momencie gdy agent Bagnet zbliżył się do obrazu "Bitwa Pod Grunwaldem", jego Wykrywacz Anomalii Temporalnych zaczął wykrywać duże skupienia promieniowania temporalnego, wskazując na istnienie powiązanych z dziełami anomalii czasowych. Po tym zdarzeniu Agent poinformował Fundację, która zbadała obrazy obiektu, a także przeszukała były dom malarza, gdzie znaleziono tajny pamiętnik artysty, który potwierdził istnienie anomalii.

Jan_Matejko%2C_Bitwa_pod_Grunwaldem.jpg

"Bitwa pod Grunwaldem" jeden z najsłynniejszych obrazów SCP-PL-187.

Dodatek 187-2: Poniżej znajduje się niepełna lista znanych instancji dzieł SCP-PL-187, na które oddziałuje jego efekt anomalny. Została ona sporządzona na podstawie pamiętnika SCP-PL-187 i badań alternatywnych rzeczywistości, w których nie doszło do podanych zmian w historii.

Nazwa dzieła Przedstawione wydarzenia Ważniejsze zmiany w wydarzeniu Skutki
"Rejtan – Upadek Polski" Tadeusz Rejtan leżący na podłodze podczas Sejmu Rozbiorowego, sprzeciwiając się I Rozbiorowi Polski w roku 1773. Sejm Rozbiorowy zatwierdził decyzję o I rozbiorze Polski. Zamiast serii wojen mających na celu powstrzymania rozbiorów w latach 1773-1781, doszło tylko do wojny polsko-rosyjskiej w 1792. Do tego, II rozbiór Polski w 1782 r. został zastąpiony przez II i III rozbiór Polski występujący kolejno w roku 1793 i 1800.
"Unia lubelska" Zawarcie unii realnej pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dochodzi do sojuszu między dwoma krajami i zwiększenia potęgi obu z nich. Wojna polsko-rosyjska z czasów panowania Zygmunta III Wazy zakończyła się korzystniejszym wynikiem dla Polski, osłabiając potęgę Carstwa Rosyjskiego. Liczne wojny z okresu panowania Jana Kazimierza II Wazy zostały osłabione i opóźnione, doprowadzając do korzystniejszych dla Rzeczypospolitych wyników.
"Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" Astronom Mikołaj Kopernik w swojej wieży we Fromborku Mikołaj Kopernik opracował teorię heliocentryczną w roku 1514. Koło astronoma znajduje się tablica z teorią heliocentryczną. Model heliocentryczny Układu Słonecznego powstał ponad 100 lat wcześniej, przyspieszając rozwój astrologiczny i wpływając na rozwój innych dziedzin naukowych. Galileusz (oryginalny autor teorii heliocentrycznej) dokonał znacznie szerszych odkryć na tle astronomii i fizyki, dalej zwiększając rozwój nowożytnej nauki.
"Bitwa Pod Grunwaldem" Bitwa pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a zakonem krzyżackim, rozgrywająca się na polach pod Grunwaldem w 1410 roku. Bitwa stała się znacznie większa pod względem biorących w niej udział sił. Wojsko polsko-litewskie odniosły mniejsze straty w porównaniu do sił krzyżackich. Zawisza Czarny nie umarł dwa tygodnie wcześniej z powodu odniesionych ran, zamiast tego wziął udział w bitwie. Zakon Krzyżacki poniósł klęskę w wielkiej wojnie z Polską i Litwą; Imperium Krzyżackie straciło około 50% powierzchni. Władysław Jagiełło przeżył bitwę i założył dynastię Jagiellonów.
"Hołd Pruski" Hołd lenny składany królowi Polski Zygmuntowi I Staremu przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Albrechta Hohenzollerna. Wydarzenie to zastąpiło dziejący się w roku 1656 "Hołd Polski", na mocy którego król Jan Kazimierz II Waza uznaje państwo Polskie za lenno zakonu, który obowiązywał przez 17 lat do Powstania Sobieskiego w 1673 roku. Całkowity rozpad Imperium Krzyżackiego, współczesny zakon porzucił działalność zbrojną. Imperium Osmańskie podbija Wschodnią Europę.
"Jan Sobieski pod Wiedniem" Jan III Sobieski i jego wojska po pokonaniu wojsk tureckich pod Wiedniem w 1683 roku. Jan III Sobieski został koronowany na króla Polski2. Pokonał on wojska tureckie pod Wiedniem w 1683 roku. Imperium Osmańskie ostatecznie poniosło porażkę w V wojnie austriacko-tureckiej. Nie doszło do ekspansji wojsk tureckich na Europę i powstania Imperium Zachodnio-osmańskiego
"Zaprowadzenie Chrześcijaństwa" Książę Mieszko I oparty ręką o krzyż, zwrócony do ludu, co ma symbolizować przyjęcie przez niego religii chrześcijańskiej. Mieszko I, zamiast Kazimierza I, jako pierwszy polski władca przyjął chrzest. Zwiększenie znaczenia chrześcijaństwa w Polsce, uznanie Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II za historycznych władców Polski, pomimo istnienia [USUNIĘTO].
"Konstytucja 3 Maja 1791 roku" Pochód posłów z Zamku Królewskiego, na którego czele znajduje się marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski trzymający Konstytucję 3 Maja. Sejm Wielki przyjął Konstytucję 3 maja większością głosów. Doszło do powstania dowodzonego przez Tadeusza Kościuszko, w wyniku którego III rozbiór Polski nastąpił szybciej o 5 lat.

Dodatek 187-3: W pamiętniku obiektu zostały znalezione wskazówki prowadzące do małej chatki w lesie pod Krakowem. W piwnicy tej chatki znaleziono narzędzia malarskie świadczące o działalności artystycznej SCP-PL-187 w tamtym miejscu, a także wiszący na ścianie nieznany dotąd obraz SCP-PL-187, zatytułowany "Śmierć Artysty". Przedstawia on wielką posesję pogrzebową idącą przez Kraków wokół karawanu z bogato zdobioną trumną. W rogu obrazu jest przedstawiona fruwająca gazeta, na której została wypisana data. Prawdopodobnie datą tą miał być rok 2093, jednak przez niewyraźne napisanie pierwszych dwóch cyfr datę można było odczytać także jak 1893.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported