SCP-PL-188
ocena: +7+x
2355944241_7b87be7caf_k.jpg

SCP-PL-188.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-188

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt obecnie jest zabezpieczony w pokoju 217 Szpitala Wojewódzkiego z polecenia naukowca nadzorującego, dr. C. ████████████. Ponieważ ośrodek medyczny nie jest placówką Fundacji, podmiotu przez cały czas musi pilnować [1] zakamuflowany pracownik personelu ochrony.

Zaleca się regularne wykonywanie standardowych czynności pielęgnacyjnych, takich jak naświetlanie czy podlewanie.

Opis: SCP-PL-188 to okaz kwiatu gerbera aurantiacaa umieszczonego w ceramicznej doniczce. Wrażenia sensoryczne wywoływane interakcją z podmiotem nie wykazują właściwości anomalnych, podobnie jak zastosowana w jego przechowywaniu ziemia i domyślny pojemnik.

Pojedyncze elementy odłączone od podmiotu nie wykazują właściwości anomalnych i mogą zostać bezpiecznie usunięte. Dzieje się tak przy usunięciu do ~50% obiektu, co pozwala na wywnioskowanie że anomalia zawsze dotyczy wyłącznie jego większej części, niezależnie od tego, czy jest ona oryginalną częścią anomalii czy też jej pochodną.

Anomalne właściwości obiektu przejawiają się w jego tendencji do wytrzymywania nadzwyczajnych ekstremów środowiskowych, do których gatunek nie jest naturalnie przystosowany. Zarejestrowano poprawny rozwój podmiotu w temperaturach od -42 do 87 [° C] oraz w glebach o poziomie zakwaszenia od 2 do 11 [pH], a także w warunkach bezglebowych i próżniowych. Warto zaznaczyć, że przy wystawieniu na intensywniejsze zagrożenia podmiot zdaje się natychmiast tracić właściwości anomalne. W 17/23 przypadkach wymagane było podjęcie specjalnych środków zapobiegających permanentnej utracie podmiotu.

Podjęto dotychczas 4 próby sklonowania obiektu celem testów możliwości powielenia właściwych mu efektów anomalnych. Kopie bezpośrednie z wykorzystaniem innych obiektów, jak i naturalne potomstwo nie są dotknięte anomalią. Brak możliwości replikacji minimalizuje ryzyko przełamania zabezpieczeń w połączeniu z pozostałymi właściwościami podmiotu.

[USUNIĘTO]

Wszelkie testy związanie z SCP-PL-188 zostają z polecenia dr. C. ████████████ zawieszone na czas nieokreślony.

Dodatek: Logi dot. zabezpieczenia:O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported