SCP-PL-190
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-190

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt ma zostać umieszczony w szafie pancernej, do której klucz będzie posiadał Dyrektor Ośrodka na terenie, którego aktualnie przechowuje się podmiot. Zgoda na dostęp do podmiotu może zostać udzielona członkom personelu o drugim lub wyższym poziomie upoważnienia po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego minimum tydzień wcześniej wniosku.

W związku z nieznaną lokalizacją klucza otwierającego SCP-PL-190-01 wyznaczono agenta polowego, którego priorytetem jest pozyskać lub zniszczyć klucz (Jeśli środki nie pozwolą na bezpieczne pozyskanie) do wnętrza obiektu. Aktualnie za to zadanie odpowiada agent Ryszard Sławny.

Opis: SCP-PL-190-01 to kasetka zamykana na klucz marki [USUNIĘTO] o wymiarach dwadzieścia pięć centymetrów na trzydzieści centymetrów na trzy centymetry pomalowana na kolor granatowy farbą. Kasetka została pokryta dwumilimetrową warstwą czystego żelaza, pod którym znajduje się inny metal. Metal ten jest niemożliwy do identyfikacji (Próby pobrania próbki zakończyły się niepowodzeniem). Metal ten jest odporny na wszystkie zmiany mechaniczne oraz chemiczne. Zamek bębenkowy obiektu jest całkowicie odporny na wszelkie próby otwarcia, które nie zakładają użycia oryginalnego klucza (prawdopodobnie). Ponadto całkowicie odbija wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, co uniemożliwia prześwietlenie instancji. Mimo braku możliwości spenetrowania obiektu przez znane widmo fal elektromagnetycznych z kasetki ciągle wydobywa się promieniowanie niejonizujące o falach długości trzystu pięćdziesięciu nanometrów.

SCP-PL-190-02 to anomalia o nieznanym pochodzeniu odpowiadająca za wytwarzanie promieniowania niejonizującego odbieranego z wnętrza SCP-PL-190-01. Aktualnie nieznany jest żaden aspekt tej anomalii, a jedyny dowód na jej istnienie to stale emitowane promieniowanie.

Pozyskanie obiektu: Obiekt został znaleziony dnia ██.██.20██ r w transporcie logistycznym do Ośrodka PL-30. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, by to członek personelu Fundacji był odpowiedzialny za umieszczenie podmiotu w transporcie. Śledztwo w sprawie podrzucenia instancji do transportu prowadzi agent Ryszard Sławny.

  • _

  W związku z zagrożeniem wywoływanym przez właściwości, jakie wykazuje obiekt oraz eksperymentalnymi metodami zabezpieczenia personel nieupoważniony do czytania tej części raportu należy dezinformować1 przy użyciu wybranych środków. Poniżej znajduje się realny raport o SCP-PL-190.


  Identyfikator podmiotu: SCP-PL-190

  Klasa podmiotu: Euclid

  Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi znajdować się w budynku C-3 na terenie Ośrodka PL-42, do którego dostęp ma jedynie personel odpowiedzialny za jego konserwacje oraz naukowcom, którym przyznano dostęp do podmiotu. Kiedy instancja znajduje się we wnętrzu budynku C-3 musi być umieszczona w komorze specjalnie przygotowanego reaktora stylizowanej na szafę pancerną, do którego klucz posiada Dyrektor Ośrodka PL-4, sam reaktor zaś musi zostać otoczony AGSG (Anty Grawitonowa Sfera Gorzelskiego)3, który jest podłączony do oddzielnego generatora zdolnego do wytworzenia mocy rzędu jednego megawata. Wszystkie podania o dostęp do obiektu od personelu, który nie jest świadomy realnych właściwości anomalnych obiektu należy odrzucić oraz podać fałszywy powód takiego działania.

  Klucz do SCP-PL-190-01 musi znajdować się w tytanowym sejfie zamkniętym przy pomocy zamka elektronicznego zabezpieczonego piętnastoliterową kombinacją znaną tylko przez członków Rady O5. Aktualna lokalizacja sejfu może być znana tylko Radzie O5. W sytuacji, która wymaga transportu klucza do innej lokacji należy aktywować wcześniej złożony zespół przeszkolony w wykonywaniu misji tego typu. Po wykonaniu zadania wszystkim członkom zespołu należy zaaplikować preparat amnezyjny klasy B i rozlokować ich do ich poprzednich przydziałów.

  Aktualnie jedynym znanym sposobem na zabezpieczenie SCP-PL-190-02 jest trzymanie we wnętrzu SCP-PL-190-01. Powołano zespół badawczy odpowiedzialny za znalezienie bezpiecznego sposobu na przechowywanie obiektu bez użycia instancji SCP-PL-190-01 oraz na ewentualną neutralizację anomali, jeśli niemożliwe będzie zabezpieczenie anomalii. Wyżej wymienionym zespołem badawczym kieruje doktor Gorzelski.

  Ze względu na aktualny brak możliwości przewidzenia dalszego przebiegu zjawisk zachodzących wewnątrz obiektu przygotowano scenariusze na obie możliwe ewentualności (Scenariusz wydarzenia BH-1 — przeobrażenie SCP-PL-190-02 w czarną dziurę niezdolną do zabezpieczenia przez SCP-PL-190-01; Scenariusz wydarzenia WH-1 — wzrost ilości energii oraz ciśnienia wytwarzanego przez SCP-PL-190-02 do poziomu, który uniemożliwia zabezpieczenie przez SCP-PL-190-01.):

  Opis: SCP-PL-190-01 to kasetka zamykana na klucz marki [USUNIĘTO] o wymiarach dwadzieścia pięć centymetrów na trzydzieści centymetrów na trzy centymetry pomalowana na kolor granatowy farbą. Kasetka została pokryta dwumilimetrową warstwą czystego żelaza, pod którym znajduje się inny metal. Metal ten jest niemożliwy do identyfikacji (Próby pobrania próbki zakończyły się niepowodzeniem). Metal ten jest odporny na wszystkie zmiany mechaniczne oraz chemiczne. Zamek bębenkowy obiektu jest całkowicie odporny na wszelkie próby otwarcia, które nie zakładają użycia oryginalnego klucza. Ponadto całkowicie odbija wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, co uniemożliwia prześwietlenie instancji. Mimo braku możliwości spenetrowania obiektu przez znane widmo fal elektromagnetycznych z kasetki ciągle wydobywa się promieniowanie niejonizujące o falach długości trzystu pięćdziesięciu nanometrów. Obiekt posiada większą objętość niż wykazują na to wymiary zewnętrzne lub posiada wytrzymałość na nieznanie wysokim poziomie (Nie można przypuścić, które ze stwierdzeń jest prawdziwe, gdyż nigdy nie spenetrowano wnętrza SCP-PL-190-01).

  SCP-PL-190-02 to osobliwość znajdująca się wewnątrz SCP-PL-190-01. SCP-PL-190-02 jest porównywany przez fizyków do białej dziury będącej jedynie hipotezą określoną jako możliwy powód wielkiego wybuchu. Obiekt jest niestabilny i istnieje możliwość, iż przeistoczy się albo już się przeistoczył w czarną dziurę. Nieznany jest aktualny stan podmiotu, ponieważ z rozkazu Rady O5 zakazano otwierania oraz podejmowania prób otwarcia SCP-PL-190-01 (Każdy, kto podejmie taką próbę natychmiastowo zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się wcieleniem do personelu klasy D).

  Pozyskanie obiektu: Pozyskanie obiektu nastąpiło dnia 15.02.2008 roku przez personel Ośrodka PL-3. Podmiot został znaleziony w paczce wysłanej do Ośrodka zaadresowanej do doktora Aleksandra Jastrzębskiego, który aktualnie znajdował się na urlopie. Postanowiono przechować paczkę do momentu, aż doktor Jastrzębski powróci z urlopu, w tym czasie odkryto, iż wewnątrz przesyłki znajduje się źródło promieniowania niejonizującego. Ze względu na tę właściwość podjęto decyzję o otworzeniu paczki bez zgody oraz wiedzy doktora Jastrzębskiego, w środku znaleziono kasetkę (Później sklasyfikowaną jako SCP-PL-190) oraz list4, którego środkowa część została wyrwana adresowany do doktora Jastrzębskiego.

  Ze względu na treść listu oraz nieznaną naturę znalezionej anomalii postanowiono przeprowadzić eksperyment na poligonie Ośrodka PL-3. Otwarcie instancji nastąpiło przy użyciu klucza dołączonego do paczki oraz robota z mechanicznym ramieniem. Otwarcie obiektu zakończyło się nagłym uwolnieniem energii i rozprężeniem materii nagromadzonej w SCP-PL-190-01, co spowodowało zniszczenie piętnastu hektarów poligonu oraz terenu leśnego, który go otaczał. Z nieznanego powodu energia oraz materia wytwarzana przez SCP-PL-190-02 nie spowodowały poruszenia SCP-PL-190-01, co po przeanalizowaniu zagrożenia pozwoliło zabezpieczyć obiekt. Nieupoważnionemu personelowi zaaplikowano preparat amnezyjny klasy B oraz wmówiono, iż zniszczenia zostały wywołane przez inny obiekt SCP. Strefa zniszczeń została upodobniona do miejsca, w które uderzył meteoryt, gdyż do opinii publicznej podano informacje o uderzeniu meteorytu.

  Po incydencie na poligonie Ośrodka PL-3 w trybie natychmiastowym wezwano doktora Jastrzębskiego do placówki. W trakcie przesłuchania potwierdzono, iż doktor Jastrzębski nie ma nic wspólnego z paczką lub jej zawartością oraz zaprzecza znajomości z jakąkolwiek osobą mogącą mu ją wysłać. Nie stwierdzono, by doktor Jastrzębski podawał fałszywe informacje. Aktualnie prowadzone są poszukiwania nadawcy przesyłki, jednak jest to utrudnione ze względu na podany fałszywy adres zwrotny.

  Dodatek SCP-PL-190-01: Dnia 11.05.2008 roku na terenie poligonu Ośrodka PL-3 zaczęły pojawiać się niezidentyfikowane, nieregularne struktury wykonane z nieokreślonej materii o białym kolorze. Ze względu na zamknięcie poligonu od pozyskania SCP-PL-190, natychmiastowo przypisano obiektowi wywołanie zdarzenia.

  Badania wykazały, iż materia, z której zbudowane są struktury to plazma wyładowania pierścieniowego, składająca się w przybliżeniu z: dziewięćdziesięciu dziewięciu procent z cząstek subatomowych, dziewięciu dziesiątych procenta atomów wodoru oraz w jednej dziesiątej procenta z atomów helu. Nieznany jest sposób, w jaki plazma utrzymuje ciśnienie oraz pole elektromagnetyczne potrzebne do utrzymania takiego stanu materii. Pojawiła się hipoteza, iż utrzymanie takiego stanu jest możliwe przez ścieranie się mas różnorodnych rodzajów energii z chmurami wolnych cząstek elementarnych złożonych z bozonów i fermionów, którymi przepełniona jest plazma. Jednak nie ma aktualnie sposobu na potwierdzenie tej teorii.

  Po tygodniowej obserwacji odkryto, iż zmiany w postaci syntezy bardziej skomplikowanych pierwiastków zachodzące w strukturach są regularne i we wszystkich strukturach zachodzą jednakowo. Możliwymi powodami takiego przebiegu procesu jest albo nieznany mechanizm fizyki kwantowej działający w plazmie wyładowania pierścieniowego (Gdyż jest to mało poruszone zagadnienie na scenie naukowej.), albo świadome działanie istot rozumnych mogących mieć związek z powstaniem SCP-PL-190. W przypadku drugiej możliwości pozostaje nieznany motyw, jakim kierują się twórcy anomalii.

  Dodatek SCP-PL-190-02: Dnia 01.06.2008 udało się ustalić nadawcę paczki wysłanej do doktora Jastrzębskiego. Po ustaleniu kodu przesyłki wskazującego na Białystok, jako miasto nadania. Rozpoczęto zawężanie kręgu poszukiwania do osób mogących mieć jakikolwiek kontakt z doktorem Jastrzębskim w przeszłości, które aktualnie zamieszkują Białystok.

  Przy użyciu tej metody znaleziono doktor Sylwię Król, która studiowała fizykę doświadczalną na tej samej uczelni oraz w tym samym roczniku, co doktor Jastrzębski. W trakcie nauki kilkukrotnie była oskarżona o prześladowanie, zaś na ostatnim roku studiów II stopnia sklasyfikowano u niej schizofrenię i wysłano ją na leczenie w zakładzie zamkniętym. Po upływie ośmiu miesięcy uznano, iż leczenie farmakologiczne przynosi właściwe rezultaty i doktor Król nie musi już przebywać w zakładzie zamkniętym. Później wróciła na uczelnie i zdobyła wykształcenie na poziomie doktora habilitowanego z zakresu fizyki doświadczalnej, następnie podjęła pracę przy badaniu teorii białych dziur.

  Do miejsca zamieszkania doktor Król wysłano agenta polowego Mariana Wolnego będącego pod przykrywką policjanta z Miejskiej Komendy Policji. Kiedy agent Wolny potwierdził, iż w budynku nie ma ludzi włamał się do wnętrza. W środku dostrzegł znaczne ilości plazmy wyładowania pierścieniowego, ze względu na nietypowy charakter znaleziska agent polowy wezwał wsparcie. Personel Fundacji natychmiast znalazł korelację między domem doktor Król oraz poligonem Ośrodka PL-3, co poskutkowało przejęciem oraz zabezpieczeniem terenu posesji.

  Badanie plazmy wykazało wytworzenie się wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej mniejszej lub równej węglowi. Śladowe ilości węgla układające się w formę nanorurek jednowarstwowych zostały znalezione w podstawach struktur. Na podstawie tego znaleziska oraz przewidywanego czasu powstania można zaobserwować przyszłe zmiany, które w przyszłości mogą zajść na terenie poligonu Ośrodka PL-3.

  Poza strukturami wytworzonymi z plazmy wyładowania pierścieniowego w domu doktor Król znaleziono zwęgloną kość zidentyfikowaną jako paliczek dalszy małego palca, zakrwawiony nóż z DNA oraz odciskami palców doktor Król, brakujący fragment listu wysłanego w paczce zawierającej SCP-PL-1905, za to nie udało się uzyskać żadnej dokumentacji naukowej (Zakłada się, iż doktor Król zabrała ze sobą dokumentację, mniej prawdopodobne jest jej zniszczenie, gdyż nie znaleziono żadnych śladów przeprowadzania takiego procederu.) lub poszlak mogących wskazać aktualną lokalizację doktor Król.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported