SCP-PL-192

ocena: +10+x
Identyfikator #: SCP-PL-192 Poziom 4/192
Klasa podmiotu: Euclid Ściśle Tajne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Cała produkcja SCP-PL-192 odbywa się aktualnie w Strefie PL-33, produkcja danej substancji poza tą strefą, jest aktualnie nie wymagana z powodów niskiej praktykalności podmiotu. Propozycja przydzielania środka personelowi jako lek na zaburzenia psychiczne uzyskane poprzez traumę w przeszłości,1 tylko i wyłącznie na terenie Fundacji była kilkukrotnie złożona i jest aktualnie rozpatrywane ponownie.

W wypadku manifestacji instancji SCP-PL-192-1 przedmiot jest trzymany w pojemnikach zawierających jedynie po 30 litrów podmiotu na zbiornik. Na korytarzu do tych zbiorników znajduje się dostępna dla anomalii rura z SCP-PL-192 w formie cieczy, prowadzącą do pomieszczenia, który wyposażony jest w zmodyfikowaną prasę hydrauliczną, która równocześnie naciska tłokami na anomalię i tnie ją na ok. 24 części. W przechowalniach preparatu znajdują się również, zraszacze wodne, aktywowane w razie wykrycia ognia.

Jeżeli powyższe procedury zawiodą, lub ta instancja zostanie stworzona poza przechowalnią, terminacja anomalii jest zalecana poprzez użycie urazów mechanicznych, rozdrabniającej SCP-PL-192-1 na pomniejsze części.

W wypadku, w którym substancja ta zostanie utworzona, lub znaleziona poza placówkami Fundacji, należy wszystkim osobom, które skorzystały z podmiotu, lub zaobserwowały SCP-PL-192-1, natychmiastowo podać preparaty amnezyjne Klasy C i wszelkie wyprodukowane anomalie przeprowadzić do przechowalni Strefy PL-33.

Opis: SCP-PL-192 to anomalna substancja amnogenna w stanie płynnym o składzie podobnym do piwa, z wyjątkiem takim, że w trakcie fermentacji, podmiot strąca zawartość alkoholu do 0,2%, mimo, iż w nieanormalnych przypadkach byłby substancją o procencie stężenia alkoholowego 59,7%. Biorąc pod uwagę, że w odróżnieniu od większości innych tworzonych fabrycznie preparatów amnezyjnych nie zawierających anomalnych komponentów, działanie podmiotu nie jest w pełni zrozumiane, obiekt posiada klasyfikacje SCP. Poza typologią, SCP-PL-192 różni się od innych preparatów amnezyjnych tym, że zamiast kasować wspomnienia z określonych ram, instancja obejmuje jako priorytet wspomnienia aktualnie uważane poprzez biorcę jako najbardziej negatywne lub „nieprzyjemne". Potwierdzono również, że substancja ta posiada również różnorodne skutki uboczne, poza właściwościami amnezjogennymi takie jak:
SKUTKI UBOCZNE KRÓTKOTRWAŁE

 • Osłabienie funkcji neuropoznawych, kognitywnych i motorycznych
 • Wymioty
 • Nudności
 • Zawroty głowy
 • Kac
 • Tymczasowa euforia
 • Anksjolityczne
 • Sedacja
 • Właściwości depresantów
 • Własciwości odurzające
 • Podwyższenie stężenia w organizmie substancji neuroprzekaźnikowych takich jak endogenne opiody i dopamina dopamina w mezolimbiczny szlaku dopaminergiczny.

SKUTKI UBOCZNE DŁUGOTRWAŁE

 • Hepatotoksyczność
 • Neurotoksyczność
 • Narkomania
 • Zespół abstynencyjny
 • Permamentne zablokowanie neurologiczne dostępu do wspomnień, nawet tych uważanych poprzez biorcę za „przyjemne", lub „neutralne"

Z niewyjaśnionych przyczyn podczas procesu spalania anomalii, ciecz przestanie przyjmować kształt naczynia i w zamian zacznie przybierać kształt quasi-humanoidalny, stan ten jest nazywany SCP-PL-192-1. W stanie tym ciecz z której podmiot jest utworzony, posiada również silniejsze właściwości amnogenne o ok. 4700%. Zmiana w stan stały lub gazowy tej instancji sprawia, że anomalia powraca do swoich anomalnych właściwości przed procesem spalania2 Nie wiadomo, czy instancja ta jest rozumna, albowiem wszystkie akcje podmiotu działają za pomocą ustalonego wzoru.3 Anomalia ta zostanie jedynie utworzona po spaleniu co najmniej 235 ml cieczy4. Podmiot natychmiastowo się rozpadnie po tym jak ciało główne anomalii będzie posiadało pojemność poniżej tej wartości. Podmiot porusza się zawsze ze stałą prędkością 8 km/h.

graf2.png

Graf 192-1.A

Potwierdzono, również, że wszystkie instancje działają wobec jednego dzielonego schematu blokowego oraz dzielą swoje priorytety i wybór ofiar.

Medyczną i używaną poza tym dokumentem nazwą na SCP-PL-192 obiekt jest Preparat Amnezyjny Klasy B12. Podmiotu tego jednak nie używa się w operacjach, lub procedurach medycznych często, mimo relatywnie prostego procesu produkcji i aplikacji. Powodem jest tego prosty brak praktyczności i potrzeby użycia tej substancji. Podmiot został jednak przydzielony ██ razy dla personelu Fundacji w niewielkich ilościach, w celu leczenia traumy psychologicznej, wywołanej poprzez wyłom anomalii, lub nieudaną operację przechowania anomalii. Były to przypadki wyjątkowe, jako, iż dani pacjenci, byli personelem o wysokim rankingu. Decyzja za wdrożeniem procedury z użyciem tej anomalii dla personelu, z niewielkim poziomem upoważnień, jest aktualnie pod debatą Komitetu ds. Etyki (KE) i Departament Zarządzania (DZ).


Log audio 192.1

SKRZYDŁO SZPITALNE OŚRODKA PL-62 — 11.11.2017


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported