SCP-PL-193
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-193

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Pomarańczowy

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-193 ma być zabezpieczony przed ewentualnym otwarciem zdalnie sterowanymi blokadami. W przypadku braku możliwości zamknięcia obiektu bezpośrednio konieczne jest aktywowanie zewnętrznego systemu zamykającego. Pomieszczenie przechowawcze należy poddawać monitoringowi poprzez kamerę bezpieczeństwa. SCP-PL-193 należy przynajmniej raz na pół roku monitorować pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Opis: SCP-PL-193 to ciemno-dębowe drzwi o wymiarach 1,2 x 1,8 [m] z mosiężną klamką. Obiekt umożliwia przeprawy do różnych wymiarów zmieniających się dokładnie co 60 sekund. Cykl ich zmiany kończy się dokładnie o północy czasu wschodnioeuropejskiego. Każda minuta w ciągu doby odpowiada konkretnemu wymiarowi po otwarciu SCP-PL-193. Pozostawienie otwartego obiektu przez dłuższy czas powoduje zatrzymanie cyklu, a jego późniejsze zamknięcie przywrócenie go w odpowiadającej danemu wymiarowi minucie.

Prawidłowy cykl SCP-PL-193 powinien liczyć 1440 wymiarów następujących po sobie w zawsze tej samej kolejności. W przypadku wystąpienia dodatkowego dnia w roku, tj. w roku przestępnym, wymiary zmieniają się co godzinę nawet pomimo otwartego SCP-PL-193 oraz są zupełnie inne i znacznie bardziej niebezpieczne niż podczas zwykłego cyklu. Anomalie znajdujące się wewnątrz SCP-PL-193 są zdolne do otwierania obiektu tylko w dodatkowym dniu w roku i będą wtedy dążyły do zajęcia jak największych połaci terenu i pochłonięcia, zabicia i/lub porwania jak największej ilości osób oraz anomalii ożywionych.

Dodatek PL-193-A — Pozyskanie: SCP-PL-193 został pozyskany podczas próby schwytania PoI-PL-730 podejrzanej o ████████ ████████ wobec Fundacji oraz kradzież potencjalnej anomalii podczas jej zabezpieczania. Przeszukanie budynku prawdopodobnej lokalizacji poszukiwanej ujawniło ukryte przejście do piwnicy, w której znajdowało się: biurko z włączonym komputerem oraz kilkoma zakodowanymi plikami na pulpicie; przewrócone drewniane krzesło; łóżko; dwie szafki zapełnione ręcznymi notatkami i rysunkami oraz kilka lamp. W kącie pomieszczenia znajdował się osobisty dziennik PoI-PL-730 dot. poszczególnych doświadczeń i spekulacji o SCP-PL-193. Między obiektem a biurkiem, znajdowały się ślady krwi oraz nieznanej gnijącej substancji o konsystencji mazi. Próba przeszukania przestrzeni za drzwiami zakończyła się odkryciem anomalii oraz poważnymi oparzeniami agentów po wlaniu się do pomieszczenia żrącego kwasu. Część dokumentów dot. SCP-PL-193 została utracona.

Incydent PL-193-R:

Dnia 29 lutego 2012 r. o godzinie 10:09 w trakcie przygotowań do eksploracji obiektu nastąpiło otwarcie SCP-PL-193 od strony wewnętrznej. Obiekt opuściło kilka humanoidalnych bytów wyglądem proporcjonalnie zbliżonych do ludzi. Podmioty nie posiadały oczu i wydzielały substancję przypominającą ropę naftową. Byty po wejściu do pomieszczenia testowego zaczęły porywać znajdujący się tam personel i przemieszczać się coraz bardziej w głąb Ośrodka powodując ropienie oraz czernienie przebytej nawierzchni. Skrzydło testowe Ośrodka ██ zostało zamknięte, a na miejsce wezwano MFO-Delta-11 ("Schodzący do piekła") w celu zredukowania zajętej przez byty powierzchni struktury. Dwie godziny po wszczęciu alarmu odnotowano krytyczny spadek temperatury do ponad -40oC w przejętej przez byty przestrzeni powodując ich śmierć. Po dwóch dniach od incydentu udało się odzyskać zamknięty SCP-PL-193 i całkowicie zniwelować działanie substancji. Ilość utraconego personelu wynosi ██ osób. Konieczne było zaaplikowanie preparatów amnezyjnych poszczególnym pracownikom oraz doraźna pomoc psychologiczna.

Dodatek PL-193-B — Spis poszczególnych wymiarów wewnątrz SCP-PL-193:

Główne cechy wspólne wymiarów: budynek wyjściowy z obiektu; mur kilka metrów od wyjścia; sadzawka lub zagłębienie 50 metrów na północny-wschód od obiektu; las lub filary za zagłębieniem.


Identyfikator wymiaru: PL-193-516

Godzina badania: 8:36

Klasa wymiaru: Tenebris (ciemny)

Obecność bytów: Stwierdzono

Cechy wspólne: Budynek wyjściowy z obiektu. Wysoki mur kilka metrów od wyjścia z obiektu. Niewielka sadzawka około 50 metrów na północny wschód od obiektu. Filary za zagłębieniem.

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: Wymiar PL-193-516 składa się w większości z ruin budynków miast. Niebo ma ciemno-szary kolor, a oświetlenie słońca (lub innego źródła światła) przypomina późny zmierzch. Z nieba często pada krew lub osocze nieznanego pochodzenia. W porze deszczowej odnotowano latające kreatury przypominające humanoidy. Budynek oraz mur zachowane są w nadzwyczaj dobrym stanie w porównaniu do pozostałych konstrukcji odnalezionych w pobliżu. Za sadzawką znajduje się duże skupisko usytuowanych pionowo filarów, najprawdopodobniej kamiennych, spomiędzy których czasem wyzierają świetliste, czerwone punkty przypominające oczy. Byty poruszające się po niebie często atakują wchodzących tam ludzi próbując uszkodzić stawy w kostkach lub kolanach. Po osiągnięciu takowego celu odciągną swoją ofiarę w głąb filarów. Nieodnotowano żadnych powrotów od strony filarów.


Identyfikator wymiaru: PL-193-820

Godzina badania: 13:40

Klasa wymiaru: Clara (jasny)

Obecność bytów: Stwierdzono

Cechy wspólne: Budynek wyjściowy z obiektu. Niewielkie zagłębienie około 50 metrów na północny wschód od obiektu.

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: Wymiar PL-193-820 jest praktycznie w całości pustynią (nie licząc budynku wyjściowego oraz zagłębienia). Niebo jest koloru pomarańczowego i jest stale bezchmurne. Wokoło zagłębienia znajduje się wiele wężopodobnych bytów wystających z ziemi. Wszystkie są skierowane do środka zagłębienia. Obiekty chowają się w piasku w przypadku wykrycia w pobliżu ruchu.


Identyfikator wymiaru: PL-193-880

Godzina badania: 14:40

Klasa wymiaru: Clara (jasny)

Obecność bytów: Nie potwierdzono

Cechy wspólne: Sadzawka około 50 metrów na północny wschód od obiektu. Las za obiektem.

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: PL-193-880 jest w większej części porośnięty lasem i roślinnością wyglądem zbliżoną do mchu. Wyjście z SCP-PL-193 unosi się 20 [cm] nad podłożem na skutek działania niezidentyfikowanej siły. Kolor nieba jest ciemno-limonkowy oraz widoczne są czarne chmury. Las w całości stanowią drzewa iglaste intensywnie obrośnięte igiełkami. Często słyszalny jest niezidentyfikowany świst od strony wschodniej. Woda w sadzawce ma kolor biały.


Identyfikator wymiaru: PL-193-900

Godzina badania: 15:00

Klasa wymiaru: Clara (jasny)

Obecność bytów: Nie potwierdzono

Cechy wspólne: Brak

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: Wymiar w całości zlokalizowany jest w chmurach. Poziom naświetlenia chmur wskazuje około 600-700 lumenów na m2. Struktura wyjścia z SCP-PL-193 jest fizycznie zespolona z chmurami, poza którymi nie widać nic innego. Eksploracja ścieżki wykazała obecność dużego, pustego pomieszczenia na końcu korytarza.


Identyfikator wymiaru: PL-193-1030

Godzina badania: 17:10

Klasa wymiaru: Clara (jasny)

Obecność bytów: Nie potwierdzono

Cechy wspólne: Brak możliwości potwierdzenia

Podstawa informacyjna: Testy zespołu badawczego

Opis wymiaru: PL-193-1030 to wymiar zalany w większości kwasem. Głębokość cieczy to około 30 centymetrów od dolnej krawędzi SCP-PL-193. Kwas jest silnie żrący. Natężenie światła wymiaru wskazuje około 7 000-7 300 lumenów na m2. Opary kwasu uniemożliwiają dokładniejszą obserwację PL-193-1030.


Identyfikator wymiaru: PL-193-1100

Godzina badania: 18:20

Klasa wymiaru: Tenebris (ciemny)

Obecność bytów: Nie potwierdzono

Cechy wspólne: Brak

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: Wymiar jest całkowicie czarny. Odnotowano brak grawitacji. Wykryto obecność świetlistych punktów w oddali. Po przekroczeniu przez testerów odległości 30 metrów zawsze słyszalny jest głośny huk i widoczny silny rozbłysk światła. Nieodnotowano testerów powracających.


Identyfikator wymiaru: PL-193-1137

Godzina badania: 18:57

Klasa wymiaru: Clara (jasny)

Obecność bytów: Nie potwierdzono

Cechy wspólne: Brak

Podstawa informacyjna: Notatnik PoI-PL-730 - Potwierdzono po testach zespołu badawczego

Opis wymiaru: Całkowicie biały wymiar. Nieodnotowano grawitacji. Często słyszalne są niezidentyfikowane dźwięki o różnym natężeniu z każdego kierunku. Odnotowano milisekundowe przebłyski kolorowych świateł.


Identyfikator wymiaru: PL-193-1205

Godzina badania: 20:05

Klasa wymiaru: Tenebris (ciemny)

Obecność bytów: Potwierdzono

Cechy wspólne: Budynek wyjściowy z SCP-PL-193. Mur kilka metrów od wejścia. Sadzawka 50 [m] na północny-wschód od obiektu. Las za sadzawką.

Podstawa informacyjna: Testy zespołu badawczego

Opis wymiaru: PL-193-1205 to wymiar w większości pokryty lasem iglastych lub martwych drzew. Niebo jest koloru merlot, tj. ciemno-czerwonego i jest spowite chmurami, z których stale pada krew. Ziemia ma błotnistą konsystencję ze względu na ciągłe opady. Byty przemierzające wymiar są humanoidami pokrytymi szlamem lub śluzem. Spora część z nich nie posiada głów, a inne mają macki zamiast rąk. Byty często podchodzą do SCP-PL-193 i po dłuższej chwili nie odnotowania żadnego dźwięku przemieszczają się w dowolnym kierunku. Około dziesięciu metrów od wejścia do wymiaru zespół badawczy odnalazł zaklinowany w błocie zdalnie sterowany samochodzik z przymocowaną kamerą. Nagranie zostało poddane analizie.

Dodatek PL-193-C — Analiza nagrania z kamery samochodziku:

<0:0> Uruchomienie kamery. Zauważalna staje się twarz PoI-PL-730 i widok monitora z obrazem z kamery.

<0:30> "Jeszcze tylko ustawić ostrość i można Cię puszczać".

<0:45> PoI-PL-730 zapisuje coś na klawiaturze komputera i po chwili podnosi kamerę.

<1:00> Słyszalne są lekkie kroki. Kamera zostaje przeniesiona w kierunku SCP-PL-193, a obiekt powoli otwarty.

<1:20> Kamera zostaje ustawiona na gruncie, a drzwi prawdopodobnie przymknięte (nie słychać dźwięku zamykanych drzwi).

<1:40> Samochodzik rusza i przemieszcza się w kierunku sadzawki; mija kilka bytów, które wyraźnie zainteresowały się obiektem. Wstrzymanie ruchu przez mnogość otaczających bytów.

<15:06> Byty odchodzą i obraz ponownie się przemieszcza.

<15:41> Kamera wjeżdża do niewielkiej kałuży i przestaje się ruszać. Słyszalny jest dźwięk próby wydostania się z błota. Pojazd jest skierowany w stronę sadzawki.

<16:18> Na nagraniu pojawia się komunikat o odłączeniu od głównej jednostki sterującej.

<17:03> Słyszalne stają się krzyki PoI-PL-730, a byty przemieszczają się w kierunku SCP-PL-193.

<17:54> Obraz ukazuje dwa byty niosące PoI-PL-730. Słyszalne są ciągłe krzyki o pomoc, a na nagraniu widać próbującą uwolnić się kobietę.

<18:29> Byty niosą PoI-PL-730 do sadzawki, po czym ją puszczają. Kobieta wpada do wody i w ostatniej chwili wyciąga dłonie nad powierzchnię po czym zaprzestaje jakichkolwiek czynności ruchowych. Byty, które przyniosły PoI-PL-730 pozostają nieruchome, a inne okrążają sadzawkę. Mimo to wciąż możliwa jest obserwacja kobiety.

<48:53> Z tafli wody, w miejscu upadku PoI-PL-730 wyłania się nowy byt. Chwilę po wstaniu ręce, które znajdowały się nad wodą odpadają. Obiekty rozchodzą się w różnych kierunkach.

<5:41:08> Kamera wyłącza się.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported