SCP-PL-195

ocena: +29+x
3/195 Poziom 3/195
Tajne
classified-lv3.svg
Identyfikator: SCP-PL-195
Keter

14762496407_44a9cbff89_b.jpg

Zdjęcie SCP-PL-195-5, zrobione w domu odbiorcy.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Aktualnie pełne zabezpieczenie podmiotu jest niemożliwe. Wszelkie instancje SCP-PL-195-A i SCP-PL-195-B, należy znaleźć, zabezpieczyć oraz zbadać. Wszelkie znalezione wersje SCP-PL-195-B należy podmieniać na podobne przedmioty niepochodzące od tego obiektu.

Osoby, które posiadają duże prawdopodobieństwo zostania odbiorcami anomalii, należy monitorować w dniu ich urodzin.

Opis: SCP-PL-195, jest kartonowym pudłem, wszelkie zidentyfikowane instancje obiektu różniły się wymiarami. W żadnym z zaobserwowanych przypadków obiekt nie posiadał na sobie kodu pocztowego adresata lub nadawcy. Po pojawieniu się przed odbiorcą podmiot będzie zamknięty za pomocą taśmy klejącej, sznurka lub papieru do pakowania.

Obiekt pojawia się w aktualnie nieobserwowanym miejscu nie dalej niż 20 metrów od osoby, która w dniu urodzin ma nie więcej niż 15 lat. Podmiot posiada większe prawdopodobieństwo pojawienia się niedaleko osobnika, jeżeli instancji można przypisać jeden lub więcej z atrybutów poniżej:

  • Jest sierotą.
  • Rodzice lub opiekunowie odbiorcy psychicznie albo fizycznie znęcają się nad instancją.
  • Rozważa samobójstwo.
  • Nie posiada żadnej bliskiej żywej rodziny.
  • Jest nękany poprzez inne instancje.
  • Jest wyzyskiwany.
  • Jest molestowany.
  • Jest śmiertelnie chory.

SCP-PL-195 zawsze zawiera w sobie co najmniej dwa (2) przedmioty:

  • Kartka urodzinowa (od teraz nazywana SCP-PL-195-A). Przedmiot będzie zawsze zawierał w sobie informacje skierowane do odbiorcy oraz podpis będący imieniem fikcyjnego przyjaciela odbiorcy, lub martwego zwierzęcia, albo człowieka, który nigdy nie wyrządził żadnej krzywdy instancji, do której skierowana jest anomalia. W przypadku, w którym odbiorca, nie potrafi czytać, obiekt będzie składał się z rysunków, oraz piktogramów. Wszystkie odkryte instancje tego podmiotu znajdowały się na niebieskiej kartce A5, złożonej w pół.
  • Przedmiot zawsze przyjmuje formę tego, czego aktualnie odbiorca najbardziej odczuwa potrzebę posiadania (od teraz przedmiot nazywany SCP-PL-195-B). Obiekt ten nigdy nie jest przedmiotem, który służy do przemocy. Podmiot ten może składać się również z wielu odrębnych przedmiotów. W żadnej odnalezionej instancji przedmiot ten nie był anomalny.

Jeżeli SCP-PL-195-B wymaga ciągłego zaopatrzenia w nowe środki, SCP-PL-195 będzie się pojawiał w nieregularnych odstępach czasu z zaopatrzeniem.1


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported