SCP-PL-196

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-196

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-196, jeśli nie jest wykorzystywany do testów, musi być odłączony od komputera i przechowywany w standardowej szafie zamykanej na klucz. Kod aktywacyjny udostępniany jest personelowi z upoważnieniem poziomu 2 na czas testów. Podczas testu żaden członek personelu nie powinien znajdować się w pobliżu miejsca materializacji obiektu przesłanego za pomocą SCP-PL-196. Wszelkie konserwacje obiektu należy konsultować z kierownikiem projektu.
Aktualnie artefakt znajduje się w Ośrodku Magazynowym PL-12.

scppio001.png

Zdjęcie znalezione w placówce w Kryłowie.

Opis: SCP-PL-196 to urządzenie w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu, o krawędzi 110 cm i wysokości 15 cm. Podstawa, na której opiera się obiekt wykonana jest z drewna sosnowego i jest przygwintowana do reszty, wykonanej ze zwykłej stali. Z jednego z boków artefaktu wychodzi męskie złącze nieznanego standardu. Na wierzchniej podstawie SCP-PL-196 znajduje się napis wskazujący przynależność artefaktu do Polskiej Agencji Kosmicznej oraz jego numer seryjny.

Do manifestacji anomalnych właściwości obiektu potrzebny jest sprawny komputer Odra 1001 z czytnikiem taśmy perforowanej podłączony do SCP-PL-196, rolka taśmy perforowanej z kodem aktywacyjnym oraz zakodowaną lokalizacją. Po wprowadzeniu taśmy do czytnika, do SCP-PL-196 wysyłany jest sygnał z prośbą o uwierzytelnienie, a do komputera wraca ciąg równań matematycznych, którego rozwiązanie przesyłane jest z powrotem do artefaktu. Wszystkie operacje zajmują zazwyczaj około 30 minut, ze względu na ograniczenia technologiczne komputera oraz medium transmisyjnego, trwają próby wykorzystania współczesnej technologii do przyśpieszenia procesu. Po tym czasie, wszelka materia znajdująca się nad wierzchnią podstawą zostaje przeniesiona do zakodowanej lokalizacji. Zasięg efektu waha się w przedziale od 150 do 180 cm. Czas przeniesienia to ok. 1 sekunda, nagrania w zwolnionym tempie pokazują, że przeniesione obiekty w jednej chwili materializują się we wskazanym miejscu, czemu zazwyczaj towarzyszy głośny dźwięk, wywołany gwałtownym rozprężeniem się przeniesionego powietrza.
Efektu nie udało się jak dotąd powielić, stosując konwencjonalne środki reprodukcji. Przypuszcza się, że przynajmniej jedna część artefaktu opiera się na nieznanej anomalii.

Przemieszczenie odbywa się względem SCP-PL-196, na podstawie taśm znalezionych w placówce w Kryłowie, udało się odtworzyć metodę kodowania lokalizacji. Teoretycznie nie ma ograniczeń w zasięgu przemieszczenia, jednak dokładne ustalenie pozycji w kosmosie może być utrudnione przez ruch ciał niebieskich oraz możliwość przypadkowej materializacji wewnątrz innego ciała.

SCP-PL-196 został zabezpieczony po odkryciu placówki Polskiej Agencji Kosmicznej w Kryłowie, blisko granicy polsko-ukraińskiej, szczegóły w Dodatku.
Dodatek:

Zeznania
Dokumenty

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported