SCP-PL-198
ocena: +15+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-198

Klasa podmiotu: Thaumiel Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancję SCP-PL-198-1 należy wyposażyć w nadajnik GPS, który będzie stale podawał lokalizację obiektu. Podmiot może samodzielnie oddzielić się od przydzielonego obszaru oraz zadania, jeśli wcześniej wystosuję prośbę do członka personelu administracyjnego, który zarządza strukturą będącą aktualnym przydziałem obiektu o takie działanie i zostanie ona pozytywnie rozpatrzona.

Instacja SCP-PL-198-1 musi Wszystkie instancje SCP-PL-198-1 muszą zostać przechwycone przez Mobilną Formację Operacyjną Chi-11 ("Autostrada do nieba"). W razie zniszczenia anomalii podczas pościgu należy zebrać wszystkie pozostałości obiektu upewniając się, że wszystkie elementy zostały zabezpieczone.

SCP-PL-198-1 trzeba umieścić w przechowalni, której ściany całkowicie blokują przepływ wszystkich fal elektromagnetycznych służących transmitowaniu danych w elektronicznych urządzeniach bezprzewodowych. Po umieszczeniu obiektu w przechowalni należy przytwierdzić do jego kół blokady uniemożliwiające swobodny obrót. Członkowie personelu wchodzący do pomieszczenia, w którym przechowywana jest anomalia mają zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń elektrycznych oraz przekazywania jakichkolwiek informacji o świecie zewnętrznym obiektowi.

Należy umieścić pracowników Wydziału Zewnętrznego we wszystkich większych gazetach i programach informacyjnych w telewizji. Mają przeglądać media pod względem informacji wysyłanych przez SCP-PL-198-1, a w razie ich znalezienie zatuszować ich wyciek. Należy zainstalować specjalne oprogramowanie filtrujące informacje, które będzie przeszukiwać popularniejsze media społecznościowe oraz portale informacyjne pod kątem informacji mogących zdekonspirować Fundację. Materiały zdjęciowe mają być przesyłane do placówek Fundacji w celu analizy mogącej pomóc ustalić lokację, w której znajduje się obiekt.

Jeśli w danej placówce nastąpi manifestacja instancji SCP-PL-198-A oraz SCP-PL-198-B należy natychmiast wyłączyć dopływ energii elektrycznej na całym terenie. Ponadto wszystkie przechowalnie obiektów humanoidalnych oraz personelu przetrzymywanego wbrew własnej woli muszą zostać zamknięte przy użyciu mechanizmów manualnych, a przed wejściami do nich trzeba ustawić przynajmniej dwóch funkcjonariuszy ochrony wyspecjalizowanych w walce w zwarciu. Aktualnie nieznany jest sposób na przerwanie lub powstrzymanie manifestacji instancji.

Opis: SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B to świadome, inteligentne byty współpracujące ze sobą. Udowodniono, że obie istoty zdolne są nawiązywać komunikację między sobą niezależnie od odległości oraz przeszkód mogących zakłócać wszystkie standardowe sposoby komunikacji na dystans. Oba obiekty wykazują cechy wspólne, jakimi są: warunek manifestacji, wygląd oraz cele. Głównym warunkiem manifestacji jest odległość nieprzekraczająca pięciuset metrów od SCP-PL-198-1, wyżej wymienione byty mogą oddalić się na dowolną odległość, ale do zakończenia manifestacji istoty te muszą ponownie znaleźć się na dystansie pięciuset metrów od SCP-PL-198-1. Obie instancję posiadają wygląd człowieka o wzroście stu siedemdziesięciu centymetrów, ale nie posiadają rys twarzy oraz znaków szczególnych, obiekty te noszą długie płaszcze z kapturami wykonane z tego samego materiału, co same anomalie. Stworzone są z półprzezroczystego materiału o nieznanych właściwościach wykazującego dużą odporność na wszelkie obrażenia, jednocześnie zachowując elastyczność pozwalającą na wykonywanie swobodnych ruchów, jedyną różnicą jest kolor (SCP-PL-198-A jest zabarwiony na kolor ciemonozielony, a SCP-PL-198-B na ciemnoniebieski). Celem obu obiektów jest ochrona ludzi o pochodzeniu Słowiańskim przed zagrożeniami, zazwyczaj pomagają osobom ubogim lub niemogącym liczyć na pomoc ze strony innych ludzi. Byty te mimo zdolności uczenia się oraz rozwijania swoich umiejętności nie są zdolne do zobaczenia szerszego obrazu sytuacji i pojęcia sensu "większego dobra", co doprowadziło do pojawienia się wrogiego nastawienia wobec Fundacji1 oraz prób sabotowania organizacji przez jej dekonspirację lub uwalnianie innych obiektów SCP i personelu, który musiał zostać ubezwłasnowolniony. Różnice między instancjami SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B polegają na ich zdolnościach anomalnych oraz zachowaniu w trakcie manifestacji.

SCP-PL-198-A wykazuje znaczną sprawność fizyczną, potrafi rozwijać prędkość wynoszącą siedemnaście metrów na sekundę, może podnosić ciężary ważące trzysta kilogramów bez żadnych trudności oraz wyprowadzać uderzenia, których siła dochodzi do siedmiuset mega niutonów. Obiekt nie reaguje na próbę ataku w żaden sposób poza atakami bezpośrednimi wykonanymi bez broni, które wywołują reakcję wskazującą na doznanie standardowych dla tego typu ataku obrażeń ze strony podmiotu. Byt ten zawsze próbuje manifestować się najbliżej pomieszczeń z osobami, które obiekt próbuje uwolnić. Jednak pojawienie się podmiotu nigdy nie rozpocznie się w celi takiego człowieka. Następnie przy użyciu siły fizycznej będzie próbować usuwać przeszkody blokujące swobodne przejście między wyżej wymienionym pomieszczeniem, a wyjściem z placówki. Jeśli instancja nawiążę walkę z członkiem personelu Fundacji, który próbował zatrzymać przełamywanie zabezpieczeń przez obiekt, ta będzie próbowała obezwładnić członka personelu. Istota ta, jeśli posiada możliwość ogłusza swoich przeciwników, ale w razie konieczności wyprowadzi atak mogący spowodować zgon. Obiekt kończy swoją manifestację, gdy wszystkie osoby, które postanowił uwolnić uciekną z wyznaczonej placówki albo gdy przynajmniej dziesięciu członków personelu Fundacji nawiąże z nim walkę w zwarciu w celu zatrzymania obiektu. Podmiot nie posiada zdolności komunikacji werbalnej, ale rozumie języki: Polski, Łaciński, Niemiecki, Rosyjski, Angielski i zna podstawy języka migowego, w sytuacji, która wymaga komunikacji z jego strony używa prostej sygnalizacji rękami albo robi to za pośrednictwem SCP-PL-198-B.

Tesla
Fotografia SCP-PL-198-1 zrobiona w momencie, gdy
obiekt ładuje swoje akumulatory. Zdjęcie zostało
zrobiono miesiąc przed Incydentem PL-198-01.

SCP-PL-198-B posiada zdolność przenikania przez materiały będące przewodnikami elektrycznymi, kiedy korzysta z tego efektu anomalnego może dowolnie manipulować kształtem swojego ciała. Kiedy obiekt przenika przez urządzenia elektryczne zyskuje możliwość obsługiwania ich i pobierania z nich plików. Pliki pozyskane w ten sposób są w nieznany sposób przechowywane w ciele instancji, a po zakończeniu manifestacji trafiają do systemów, którymi operuje SCP-PL-198-1. Instancja SCP-PL-198-B zawsze próbuje manifestować się najbliżej baz danych lub urządzeń kontrolujących zabezpieczenia danej placówki. Istota ta po rozpoczęciu manifestacji będzie próbowała wyłączyć wszystkie sterowane zdalnie zabezpieczenia placówki. Następnie rozpocznie zbieranie wszystkich dostępnych informacji, które może pobrać z urządzeń elektrycznych, w sytuacji, gdy nie znajdzie elektronicznych baz danych do przeszukania albo pobierze informację ze wszystkich dostępnych baz poszuka urządzenia zdolnego na cyfrową rejestrację obrazu i z jego pomocą będzie kopiować zawartość dokumentów papierowych. Podmiot będzie unikał konfrontacji z personelem Fundacji, będzie uciekał lub ukrywał się w miejscach niedostępnych dla personelu. Obiekt zna wszystkie języki nowożytne w stopniu podstawowym oraz łacinę w stopniu zaawansowanym, anomalia w nieznany sposób potrafi wytwarzać dźwięki mogące imitować ludzką mowę, ale jeśli ma możliwość woli komunikować się za pośrednictwem urządzeń posiadających głośniki.

Wygląd oraz funkcje SCP-PL-198-1 różniły się w zależności od okresu historii, głównymi czynnikami zmian jest rozwój technologiczny oraz sytuacja geopolityczna na ziemiach Polskich. Nie wiadomo, w jaki sposób obiekt zyskuje przeświadczenie, że musi dokonać zmiany oraz w jaki sposób ta zmiana się odbywa. Aktualnie obiekt ten znajduje się pod postacią samochodu Tesla Model S wyposażonego dodatkowo w system aparatów z teleobiektywami o dużym przybliżeniu oraz mikrofonów paraboliczne zainstalowanych w sposób pozwalający na rejestracje dźwięku i obrazu z dowolnego kierunku. SCP-PL-198-1 jest całkowicie automatyczny, jedyna sytuacja, gdy nie może się przemieszczać inna niż problem techniczny to w trakcie manifestacji obiektów SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B. Poza manifestacjami wyżej wymienionych instancji pojazd ten zajmuje się ewakuacją osób, które zbiegły w trakcie przełamania bezpieczeństwa, zbieraniem dodatkowych materiałów mających na celu zdekonspirowanie Fundacji, przygotowywaniem i wysyłaniem materiałów dekonspiracyjnych oraz utrzymywaniem swojego stanu technicznego na właściwym poziomie. Nie wiadomo, w jaki sposób obiekt przeprowadza konserwacje albo czy ktoś zajmuje się tym za niego. W razie zniszczenia, SCP-PL-198-1 może zostać ponownie aktywowany w innej maszynie, jeśli część z poprzedniej instancji zostanie przyłączona do mechanizmów nowego pojazdu. W sytuacji, kiedy kilka części ze zniszczonej anomalii zostanie zamontowane do różnych maszyn ma miejsce zjawisko wzrostu ilości podmiotów tego typu, jednak nie wiadomo czy są one całkowicie autonomiczne, czy też posiadają jaźń zbiorową. Wiadomo, że mimo większej liczby anomalii SCP-PL-198-1 nie może nastąpić więcej niż jedna manifestacja SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B.

Incydent PL-198-01: Dnia 17.12.2018 r. o godzinie 14:38 na terenie Ośrodka PL-██ doszło do przełamania zabezpieczeń przez SCP-PL-███, który zbiegł z terenu placówki. Ze względu na dużą prędkość przemieszczania oraz zagrożenie ze strony obiektu na miejsce wezwano SCP-PL-198-1. SCP-PL-198-1 dotarło na miejsce zdarzenia po czterech minutach i przy użyciu zmanifestowanej instancji SCP-PL-198-A zatrzymało SCP-PL-███ w jednej lokalizacji do przyjazdu MFO Lambda-1 ("Sprinterzy"). Po piętnastu minutach Mobilna Formacja Operacyjna ponownie zabezpieczyła SCP-PL-███, który został bezpiecznie odeskortowany do swojej przechowalni. W trakcie ponownego zabezpieczania obiektu zauważono też manifestację SCP-PL-198-B, która w żaden sposób nie wzięła udziału w operacji przechwycenia obiektu, a jedynie pełniła funkcję obserwatora. Po zakończeniu zabezpieczania podmiotu zakończyły się manifestacje instancji SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B, a SCP-PL-198-1 odjechał. Czterdzieści pięć minut później utracono sygnał z nadajnika GPS zainstalowanego w SCP-PL-198-1, rozpoczęto poszukiwania obiektu, które zakończyły się niepowodzeniem.

Dnia 18.12.2018 r. o godzinie 23:51 nastąpiło włamanie do Ośrodka PL-30, podczas którego wykradziono siedemnaście terabajtów danych dotyczących lokalizacji placówek Fundacji, przechowywanych obiektów humanoidalnych oraz systemów zabezpieczeń, których używa Fundacja. Po przeprowadzeniu śledztwa stwierdzono, że sprawcą włamania była instancja SCP-PL-198-B, której udało niepostrzeżenie przedostać się do placówki.

Dnia 20.12.2018 r. o godzinie 20:48 w Ośrodku PL-14 doszło do wtargnięcia przez SCP-PL-198-A oraz SCP-PL-198-B. Za sprawą obu instancji doszło do przełamania zabezpieczeń, przez który z placówki uciekło █ obiektom SCP i █ członkom personelu klasy D. W trakcie ucieczki zarejestrowano, jak wszyscy uciekinierzy wsiadają do SCP-PL-198-1, który zabrał ich do nieznanej lokalizacji. Nie udało się znaleźć żadnego obiektu SCP oraz członka personelu klasy D, który uciekł podczas tego wydarzenia.

Po zebraniu wszystkich dostępnych dowodów na sabotowanie działań Fundacji przez obiekt Departament Zarządzania podjął decyzję o zmianie klasy SCP-PL-198 z "Thaumiel" na "Keter". Dodatkowo rozpoczęto ustalanie procedur mających na celu przechwycenie podmiotu oraz zabezpieczenie go. W związku ze specyfikacją anomalii do tego zadania zostało przypisane MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba").

Incydent PL-198-02: Dnia 17.12.2018 r. o godzinie 18:37 nastąpiło włamanie do Ośrodka PL-██ przez instancję SCP-PL-198-A i SCP-PL-198-B, jednak dzięki Specjalnym Czynnościom Przechowawczym nie doszło do przełamania zabezpieczeń przez żaden obiekt SCP. Po zakończeniu manifestacji obu instancji rozpoczęto lokalizowanie SCP-PL-198-1, które zakończyło się sukcesem. Do pościgu za podmiotem wyznaczono Skład A MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba").

Po ośmiu minutach pościgu SCP-PL-198-1 wjechał na autostradę A1, a za nim członkowie MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba"). W związku z dużym natężeniem ruchu oraz pogarszającymi się warunkami pogodowymi po przejechaniu siedemnastu kilometrów na odcinku węzeł █████-████████ – węzeł █████████-██████ doszło do kolizji SCP-PL-198-1 z pojazdem cywilnym. W wypadku zostało rannych trzech cywili, ale żaden śmiertelnie, obiekt po kolizji wylądował na poboczu i nie był zdolny do dalszego przemieszczania się. Operatorzy MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba") po upewnieniu się, że podmiot jest niezdolny do dalszej ucieczki zablokowali ruch oraz wezwali wsparcie. Całe wydarzenie zatuszowano pod pozorem nielegalnych wyścigów ulicznych. Odzyskano dziewięćdziesiąt sześć procent całego obiektu (reszty nie udało się znaleźć), stan techniczny pojazdu został określony jako "wrak". Po przechwyceniu wraku SCP-PL-198-1 stwierdzono, iż od momentu zabezpieczenia nie wykazuje żadnych anomalnych właściwości.

Dnia 14.01.2019 r. odebrano zgłoszenie o pojawieniu się pojazdu przypominającego SCP-PL-198-1 przed Ośrodkiem PL-30, który przy próbie zatrzymania uciekł. Tego samego dnia odebrano cztery inne zgłoszenie o podobnych wydarzeniach w jednakowym przedziale czasowym w innych rejonach Polski. Dwie godziny po ostatnim z wyżej wymienionych zdarzeń doszło do przełamania zabezpieczeń w Ośrodku ██, pomimo przełamania nie doszło do ucieczki żadnych obiektów SCP lub ubezwłasnowolnionych członków personelu. Za przełamanie bezpieczeństwa były odpowiedzialne instancje SCP-PL-198-A oraz SCP-PL-198-B. Na podstawie tych informacji stwierdzono pojawienie się kolejnej instancji SCP-PL-198-1 oraz zwiększenie ich liczebności do pięciu osobników.

Dodatek PL-198-01: Nocą z 03.03.2019 r. na 04.03.2019 r. agent Tomasz Przyziemny pracujący dla Agencji Wywiadowczej został wyznaczony do wzięcia udziału w operacji mającej na celu ustalenie lokacji, do której SCP-PL-198-1 zabiera uciekinierów oraz ewentualnie pomóc w zabezpieczeniu takowej instancji. Miał on podszyć się pod członka personelu klasy D, który uciekł z placówki Fundacji w trakcie spreparowanego przełamania bezpieczeństwa w Ośrodku PL-██. Agent Przyziemny został wyposażony w urządzenie podsłuchowe oraz lokalizator GPS. Dodatkowo przygotowano specjalny oddział dziesięciu strażników wyposażonych w broń załadowaną amunicją ćwiczebną, który miał pozorować pościg za agentem. Poinformowano też operatorów MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba"), którzy mieli włączyć się do akcji po wejściu agenta w interakcję z obiektem.

Operacja rozpoczęła się o godzinie 1:30 w nocy. Kiedy rozpoczęła się operacja agent Przyziemny skierował się w kierunku najbliższej drogi, cały czas mając za sobą pościg funkcjonariuszy ochrony. Po trzynastu minutach agent Przyziemny nawiązał kontakt z SCP-PL-198-1 i wsiadł do jego wnętrza. Do pościgu przyłączył się Skład A MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba"). Pięć minut po uzyskaniu kontaktu wzrokowego z obiektem przez członków formacji doszło do utraty sygnału z lokalizatora agenta Przyziemnego, a po następnych pięciu minutach nastąpiła utrata kontaktu z SCP-PL-198-1, do której doszło w trakcie przejazdu przez [USUNIĘTO]. Agent Przyziemny został uznany za zaginionego, kiedy w trakcie trzydziestominutowych poszukiwań nie natrafiono na żaden ślad podmiotu SCP-PL-198-1.

O godzinie 4:45 do Szpitala Wojewódzkiego w ███████ zgłoszono pacjenta w stanie ciężkim3, który został zidentyfikowany jako agent Tomasz Przyziemny. Świadkowie zdarzenia zeznali, że agent został wyrzucony z samochodu marki Tesla przy wejściu do szpitala, a następnie natychmiast odjechał. Zdarzenie zostało zatuszowane pod pozorem ofiary walk chuligańskich. Oględziny pozwolił stwierdzić, iż dwie trzecie obrażeń powstały w skutek pobicia, a pozostała jedna trzecia przypomina rany powstałe w trakcie starcia ze zwierzęciem parzystokopytnym. Agenta udało się ustabilizować, ale z powodu odniesionych obrażeń agent Przyziemny stracił większość wspomnień związanych z całym zajściem. Przy agencie znaleziono nienaruszone urządzenie podsłuchowe, które nagrało przebieg operacji4.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported