SCP-PL-200

ocena: +53+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.


3 dni temu
Od: <Krzysztof Sawicki>
Do: <Ja>
Temat: Prośba

Drogi Michale
Nie będę się bawił w oficjalny język, pozdrowienia lub jakiekolwiek trzymanie się podstawowych ram listu. Zresztą, po co, skoro to e-mail, a ty jesteś moim bratem? Fajnie mieć rodzinę w zarządzie, w sprawach na tyle ważnych, jest to wyjątkowo przydatne. A zarówno Ty, jak i ja wiemy, jak poważną sprawą jest ta konkretna.
Wysyłałem do administracji krajowej wiele próśb, wiele wniosków w tej sprawie- żaden z nich nie został wzięty pod uwagę. Ba! Żadnego z nich nie poddano dyskusji!
Każdy mój wniosek dotyczył tego samego, doskonale wiesz czego. Najwidoczniej Twoi koledzy bardzo wzięli sobie do serca to, co wszyscy badacze w naszej Strefie powtarzają na okrągło i, jako kierownik projektu, jestem tym niesamowicie oburzony. Badamy to tak, jak tylko możemy, wyciągamy konkretne wnioski, a Twoi koledzy po prostu je ignorują. Wiem, że jesteś innym człowiekiem, że z Tobą chociaż da się porozmawiać i, co najważniejsze, że Ciebie mogą wysłuchać. Dlatego chcę Cię prosić o to, byś sięgnął po ten cholerny raport i przeczytał go, po czym zastanowił się nad poruszeniem tematów, które, w mojej skromnej opinii, powinny zostać poruszone. Zawsze jest też opcja, że poruszą się same- nie martw się, ktoś zdąży Ci pomóc w razie czego.

Uważaj na siebie.
dr Krzysztof Sawicki

PS: Wybacz mi tamto… frustracja, gniew, trwające przełamanie zabezpieczeń i alkohol to nigdy nie jest dobre połączenie.
Uwaga

Niniejszy dokument stanowi zagrożenie informacyjne, narastające wraz z postępem treści.

Informujemy, że dostęp do poszczególnych sekcji raportu wymaga różnych poziomów na Skali Sawickiego1 i będą one na bieżąco monitorowane. Pragniemy także zwrócić uwagę, że możliwość wglądu do dokumentu będzie udzielona tylko pracownikom o poziomie uprawnień wynoszącym co najmniej 3, będącym w trakcie prac przy obiekcie, a także przedstawicielom administracji Fundacji. Fragmenty, których obecność konieczna jest też w pozostałych placówkach (procedury awaryjne), są dostarczane osobno w ocenzurowanej, niestwarzającej jakiegokolwiek zagrożenia formie.
Z racji na naturę obiektu, powzięte zostały także odpowiednie środki zapobiegawcze, obowiązujące podczas kontaktu z raportem. Urządzenie przechwytujące obraz, znajdujące się na każdym terminalu zawierającym ten dokument, jest wyposażone w specjalną aparaturę na bieżąco monitorującą stan czytającego, w celu wykrycia objawów ulegnięcia wyżej wspomnianej anomalii, sugestiom oraz oznak gwałtownego spadku kondycji psychicznej.

Urządzenie to służy także do weryfikacji uprawnień personelu starającego się otworzyć raport, polegającej na skanowaniu siatkówki. Spójrz w kamerkę terminalu i wykonaj polecenie systemu, aby otrzymać dostęp.


    • _

    Aby otrzymać dostęp do sekcji, przeczytaj poniższą frazę głośno i wyraźnie, patrząc prosto w kamerkę zamontowaną na terminalu:

    Nie myślę o różowym słoniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported