SCP-PL-207
ocena: +13+x

autorstwa Calamari_Knight

Identyfikator podmiotu:
>SCP-PL-207
Poziom zagrożenia:
>Żółty
Klasa podmiotu:
>Euclid
Poziom upoważnienia:
1/PL-207
1024px-Wroclaw-advertising-column-Zaporoska-11063007.jpg

Jeden ze słupów objętych SCP-PL-207 przed demontażem.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Słupy objęte SCP-PL-207 mają zostać usunięte z przestrzeni publicznej, zastąpione nieanomalnymi odpowiednikami, a także przeniesione do najbliższych ośrodków zdatnych do ich przechowywania. Wszelkie pojawiające się na nich teksty będące efektem SCP-PL-207 mają zostać skopiowane i przesłane do Ośrodka PL-55.

Opis: SCP-PL-207 to fenomen dotykający około 4% słupów ogłoszeniowych w Polsce, największą liczbę manifestacji odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim. Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki w krajach graniczących poza Polską, głównie w miastach granicznych.

SCP-PL-207 powoduje, że na słupach ogłoszeniowych samoczynnie pojawiają się różnorakie teksty, głównie wycinki z gazet. Czynność ta manifestuje się w formie dosłownego wyrastania plakatów ze ściany słupa.

Teksty, które pojawiają się wskutek SCP-PL-207, często dotyczą zjawisk anomalnych, a niekiedy Fundacji bądź innych organizacji, dlatego SCP-PL-207 został uznany za pomniejszy obiekt konspiracyjny, z którymi Fundacja ma do czynienia od 17██r. Celem obiektów konspiracyjnych jest ujawnienie oraz rozpowszechnienie materiałów gromadzonych przez Fundację, co może zagrozić jej strukturze, pracownikom i funkcjonowaniu.

Dodatek 207-1: Spis godnych uwagi nagłówków powstałych wskutek SCP-PL-207:

Dodatek 207-2: Aktualizacja raportu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported