IPP-PL-210
IPP-PL-210
Byㅤ ZygardZygard
Published on 27 Jul 2022 14:47

ocena: +2+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

KOD W DUŻEJ MIERZE STWORZONY PRZEZ LIRYN NA POTRZEBY SCP 7000 INITIATIVE, ŚWIETNA PRACA WYJAZD TO CZYTAĆ

cactus

cac

IDENTYFIKATOR:IPP-{$item} POZIOM {$level}/{$item}
KLASA PODMIOTU:{$containment} {$security}

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: {$disruption}

43953110165_0466ed8b12_b.jpg

cac

IPP-PL-210

ocena: +2+x
IDENTYFIKATOR:IPP-PL-210 POZIOM II/PL-210
KLASA PODMIOTU:Satus Wiedza Ukryta

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: Kar'tirel

IPP-PL-210

Image Unavailable

Indywidualny Protokół Postępowania: Hodowla IPP-PL-210 jest aktualnie zapieczętowana w Ośrodku Botanicznym 429 znajdującym się w mieście Khar'tarei na Księżycu. Obiekt jest naświetlany przez grzybnie iluminacyjne zmodyfikowane genetycznie zgodnie z zaleceniami Võlutaar Hanny Kupińskiej, aby mogły skutecznie symulować naturalne światło słoneczne.

Podłoże, na którym znajduje się obiekt, składa się głównie z piasku, celem odtworzenia pierwotnego środowiska. IPP-PL-210 jest zraszany przez organiczny system nawadniający, o który należy dbać zgodnie ze standardowym protokołem.

Opis: IPP-PL-210 to roślina z rodziny kaktusowatych. Została ona odkryta w roku 245 po katastrofie, w strefie skażenia Udabar1.

Obiekt posiada mechanizm obronny przed konsumpcją, który powoduje halucynacje u spożywającego. Zgodnie z danymi historycznymi pokazują one wydarzenia z czasów katastrofy, które się działy w miejscu gdzie aktualnie znajduje się Strefa Udabar.

Obiekt w oryginalnym stanie pozyskania miał 15 fedów średnicy, anomalnie wchłaniał i żywił się cząsteczkami Sosny a następnie wydalał z siebie czystą wodę, co pozwoliło przeżyć lokalnej zwierzynie oraz roślinności. Zespół badawczy pozyskał 21 próbek obiektu aby móc go genetycznie odtworzyć. Po 3 miesiącach w Ośrodku Botanicznym 429 udało się wyhodować 25 sadzonek IPP-PL-210.

Uwagę Fundacji zwróciły pomiary ilości cząsteczek Sosny w powietrzu w Strefie Udabar, gdzie pomimo braku filtrów była znacznie niższa. Zespół badawczy za poleceniem dyrektora Himmela został wysłany rok później przy ponownym wykonaniu pomiarów. Na miejscu znaleziono żywą i dobrze prosperującą populację Crocodylus Woody oraz kilku roślinożernych gatunków pochodnych od jeleni. Były one w stanie przeżyć w Strefie Udabar dzięki IPP-PL-210, którego to zespół badawczy odkrył drugiego dnia pomiarów, śledząc stado jeleni w stronę wodopoju.

Możliwości użycia obiektu: IPP-PL-210 może być użyty jako źródło wody pitnej w środowiskach z wysokim stężeniem cząsteczek Sosny. Testowo 5 sadzonek zostało umieszczonych w miastach Xardii, Gar'tor oraz Julini i Portokin.

W dwóch strefach przemysłowych ciała pracowników zostały dobrowolnie zmodyfikowane genetycznie używając materiału z IPP-PL-210, ze względu na to, że jak na standardy mieszkalne strefy przemysłowe są bogate w cząsteczki Sosny, ciała pracowników teraz je wchłaniają zapewniając im darmową wodę pitną.

Dodatek 210-1: Obserwacje halucynacji po spożyciu IPP-PL-210

Numer eksperymentu: I

Nadzorca eksperymentu: doktor Volimir

Tester: D-1239, 25 letni orin o imieniu Tybeusz, bez modyfikacji ciała poza standardowymi.

Przebieg eksperymentu: Tybeusz spożył część IPP-PL-210 w pomieszczeniu testowym, następnie położył się i zapadł w sen. Do głowy Tybeusza został podłączony biologiczny skaner myślowy, dzięki czemu można było zobaczyć projekcje mózgową halucynacji z IPP-PL-210.

Projekcja mózgowa: Można było zaobserwować wielki na 7 derdów szkielet statku kosmicznego, był on zbudowany z bliżej nieokreślonego metalu, zawierający mechanizmy zębate. Był on wciąż w konstrukcji, na ubraniach ludzi którzy go budowali można było zauważyć stare logo Fundacji oraz koła zębate. Większość ludzi pracowało w maskach ochronnych, wyraźnie widoczne cząsteczki Sosny w powietrzu.

Numer eksperymentu: II

Nadzorca eksperymentu: doktor Volimir

Tester: D-1378, 22 letni orin o imieniu Jarl, posiada liczne modyfikacje oczu pozwalające na wizję ponad standardową ludzką.

Przebieg eksperymentu: Jarl spożył część IPP-PL-210 w pomieszczeniu testowym, następnie położył się i zapadł w sen. Do głowy Jarla został podłączony biologiczny skaner myślowy.

Projekcja mózgowa: Statek z poprzedniej wizji został ukończony i odbywał się jego start. Liczna grupa ludzi w kombinezonach ochronnych obserwowała jego odlot i wyjście na orbitę ziemską. Można zaobserwować również w oddali budowę drugiego środku transportu tego samego typu. Powietrze jest znacznie bardziej zanieczyszczone cząsteczkami Sosny niż wcześniej, niezidentyfikowane ptaki zaczynają atakować małe fragmenty szkieletu budowy i zjadać metalowe fragmenty.

Numer eksperymentu: III

Nadzorca eksperymentu: doktor Volimir

Tester: D-2138, 100 letni orin o imieniu Karni, brak modyfikacji ciała poza standardowymi.

Przebieg eksperymentu: Karni spożył część IPP-PL-210 w pomieszczeniu testowym, następnie położył się i zapadł w sen. Do głowy Karniego został podłączony biologiczny skaner myślowy.

Projekcja mózgowa: Pole, na którym znajdował się IPP-PL-210 stało się jałową pustynią, brak obecności ludzi, pozostały małe fragmenty szkieletu statku widzianego w Eksperymencie II, jednakże jest on całkowicie zardzewiały i niemalże całkiem wyjedzony. Widoczne są również pojedyncze niemalże umarłe rośliny oraz niezidentyfikowane zwierzęta z licznymi mutacjami. Ilość cząsteczek Sosny w powietrzu jest tak duża, iż z pewnością uniemożliwiłaby przeżycie człowiekowi bez modyfikacji ciała oraz filtrów.

Dodatek 210-2:

Notatka od Departamentu Archiwów Fundacji


Biorąc pod uwagę stężenie tej mieszaniny śmieci, pyłów oraz gazów, którą nazywamy cząsteczkami Sosny w powietrzu, zdaje się, że okres z halucynacji dzieje się w trakcie katastrofy, czyli według starego kalendarza w latach od 2022 do 2032. Jednak w odzyskanych dokumentach nie ma nawet słowa o projekcie budowy statku kosmicznego, powstającego najprawdopodobniej w celu ewakuacji ludzkości. Będziemy szukać dalej. Jednakże, wiele dokumentów przepadło bezpowrotnie. Już ze względu na sam fakt, że używamy nowego kalendarza, wiele lat zwyczajnie wyleciało z kart ludzkości. Pytanie jednak, co dalej? Jeśli znajdziemy dokumenty o tym, że część ludzkości została ewakuowana, dlaczego nie nawiązali z nami kontaktu? Jak zareagują na to cywile? Na ten moment wyniki eksperymentów nie powinny zostać upublicznione.

— Dyrektor Archiwów Fundacji, Gerrin Jones

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported