SCP-PL-212
ocena: +23+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-212

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-212 ma być zamknięty wewnątrz metalowej kasetki, do której klucz posiada Dyrektor Ośrodka PL-7. Ze względu na bierność samego obiektu dalsze czynności przechowawcze są zbędne.

Opis: SCP-PL-212 to czarny pendrive z logo Fundacji. Odczytanie informacji z obiektu skutkuje natychmiastową śmiercią czytającej go osoby.

  • _

  Poniższa dokumentacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych dnia 19/04/2020 roku po pojawieniu się w gabinecie Dr Sylwii Mak niepożądanego przedmiotu. Ze względu na znajdującą się w plikach informację o zagrożeniu memetycznym, pendrive z plikami został przekazany w ręce Działu ds. Memetyki i znajduje się tam do dnia dzisiejszego. Badania nad właściwościami SCP-PL-212 wciąż trwają w celu uzyskania jak najefektywniejszej szczepionki zapobiegającej rozprzestrzenieniu właściwości obiektu. Dział ds. Memetyki nie odpowiada za pojawienie się zewnętrznych ognisk ewentualnej pandemii.

  Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-212 należy kontrolować pod względem potencjalnych zmian fizycznych właściwości obiektu przynajmniej raz na pół roku. W przypadku odnotowania takowych wymagane jest zgranie danych na inny, ruchomy, nośnik pamięci przy pomocy komputera niepodłączonego do sieci. W czasie naprawy pierwotnego nośnika drugi ma znajdować się w metalowej kasetce umiejscowionej się w gabinecie Dyrektora Ośrodka. W przypadku braku możliwości naprawy pierwotnego nośnika konieczne jest zachowanie plików na nośniku zastępczym.

  Aby uzyskać jakąkolwiek dokumentację o SCP-PL-212 wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Rady O5. Do dokumentacji o obiekcie wgląd mogą mieć wyłącznie pracownicy zaszczepieni przeciw środkom memetycznym. Personel mający styczność z SCP-PL-212 oraz mający wgląd w oryginalną dokumentację należy bezwzględnie poddać dwutygodniowej kwarantannie. Zabronione jest komunikowanie się z potencjalnie zarażonym personelem; zwanym dalej SCP-PL-212-1. Pracownicy objęci działaniem SCP-PL-212 muszą zostać poddani bezwzględnej terminacji.

  W przypadku wykrycia zewnętrznego ogniska zarażeń SCP-PL-212 należy w trybie natychmiastowym rozprowadzić najnowszy typ szczepionki wśród ludności. Surowo wzbronione jest rozprzestrzenianie informacji o podmiocie w jakiejkolwiek formie. Personel łamiący powyższy zakaz jest odgórnie traktowany jako SCP-PL-212-1.

  Opis: SCP-PL-212 to czarny pendrive z logo Fundacji. 13,29 z 32 GB pamięci urządzenia jest zapełnione danymi o właściwościach obiektu, wydarzeniach z jego udziałem oraz przebiegu badań nad SCP-PL-212. Poza dokumentacją o samej anomalii na urządzeniu znajduje się również plik tekstowy o nazwie "PRZECZYTAJ JAKO PIERWSZE, TO JEDYNY BEZPIECZNY PLIK", zawierający notatkę informującą o zagrożeniu stwarzanym przez SCP-PL-212 i zawartym w pozostałych plikach zagrożeniu memetycznym.

  Sposób działania anomalii wciąż nie jest całkowicie znany, jednak pewnym jest, że powoduje efekt cytopatyczny na osobie czytającej go. Persony objęte działaniem SCP-PL-2121 najczęściej nie są świadome jego działania i pośrednio rozpraszają właściwości podmiotu na inne persony.

  SCP-PL-212 po zainfekowaniu persony wywołuje ogromną chęć przekazywania informacji o zarazie lub pandemii jak największej grupie osób. Owo działanie jest zwykle niezauważane przez SCP-PL-212-1, a same uwagi w stosunku do obiektu subtelne. W przypadku bycia dobrym mówcą i/lub osobą aktywną wśród for internetowych możliwe jest bardzo szybkie przekazanie SCP-PL-212 innym poprzez uiszczenie małego fragmentu informacji dot. jego właściwości lub potencjalnego sposobu działania.

  Po pierwszym tygodniu zarażenia SCP-PL-212-1 zaczną odczuwać stosunkowo silne poczucie winy uwarunkowane niedawno minionymi wydarzeniami o podłożu bezsilności lub braku działania mimo możliwości. Wzmożona również staje się chęć mówienia o problemach towarzyszącym w danej chwili osobom. Im więcej czasu upłynie od zarażenia, tym więcej wspomnień będzie powodowało skruchę, wliczając w to również odczucia pozytywne. Owo uczucie po około miesiącu od zarażenia zacznie zmieniać się w nienawiść do innych ludzi powodując narastającą niechęć do współpracy i kontaktów międzyludzkich, mimo to połączone w grupy, zainfekowane społeczeństwo będzie usilnie dążyło do wymierzenia sprawiedliwości wszystkim winnym2 nawet w przypadku najmniejszych przewinień. Ostatecznie powyższe grupy również pożądać będą anihilacji innych person. Minimalizacja społeczeństwa doprowadzi do ogromnego odczucia samotności i bezradności w przyszłych działaniach. Odnalezienie innych ocalałych stanie się priorytetem, jednak mimo to, będzie prowadziło do prób eliminacji siebie nawzajem. Wcześniej posiadane więzi z bliskimi zostaną odrzucone na rzecz osiągnięcia ww. celu.

  Przerwanie lub zminimalizowanie efektów działania SCP-PL-212 na SCP-PL-212-1 jest całkowicie niemożliwe i prowadzić będzie do agresywnego wzmożenia efektów. Preparaty amnezyjne są w stanie zatrzymać działanie obiektu na okres kilku minut jednak dzieje się to wyłącznie w momencie wchłaniania preparatu przez organizm. Persony zaszczepione przed zarażeniem są całkowicie lub częściowo odporne na działanie SCP-PL-212.

  Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported