SCP-PL-220
ocena: +24+x

2/220 POZIOM 2/220
Zastrzeżone
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-220
euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren w promieniu 10 kilometrów od strefy obronnej SCP-PL-220 ma zostać oficjalnie oznakowany jako strefa wysokiego zagrożenia, a wstęp dla osób cywilnych w pełni zakazany. W celu zapewnienia wypełnienia protokołu, przy wejściu na każdą drogę prowadzącą do terytorium SCP-PL-220 ma zostać wystawionych dwóch strażników, podających się za pracowników ████████ Parku Narodowego. Informacja o zakazie ma zostać zamieszczona się w broszurach informacyjnych ████████ Parku Narodowego i na stronie internetowej, a osoby odwiedzające ████████ Park Narodowy mają być aktywnie informowane o zakazie.

W przypadku wejścia na teren osób nieautoryzowanych ma zostać przeprowadzona misja poszukiwawcza, mająca na celu ich zatrzymanie, przed wejściem w kontakt z SCP-PL-220. W przypadku gdy osób nieautoryzowanych nie udało się zatrzymać przed wejściem w kontakt z obiektem, ma im zostać zaaplikowany odpowiedni preparat amnezyjny, a wszystkie potencjalne urazy zgłoszone jako urazy powypadkowe. Osoba porwana przez obiekt ma zostać określona w oficjalnych źródłach jako zmarła, a jej ciało zaginione.

Wszystkie informacje na temat istnienia SCP-PL-220 w treściach publicznych mają być traktowane jako miejskie legendy i ignorowane.

Pracownicy Fundacji wykonujące prace w zakresie strefy aktywnej, niezwiązane ze skłonnościami do uprowadzeń podmiotu, muszą wykazywać silne cechy fizyczne identyfikowane jako męskie.

sR924eR_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium

Wejście na teren strefy wysokiego zagrożenia

Opis: SCP-PL-220 to kamienna istota o wysokości 6,2 metrów i wadze około 14 ton. Ciało obiektu zbudowane jest z bazaltu kwarcowego, pozwalając na motorykę ruchową mimo braku systemów mięśniowych. Podmiot zbudowany jest, do pewnego stopnia, antropomorficznie, posiadając zgięcia stawowe odpowiadające łokciom, kolanom i biodrom, a na górze ciała znajduje się wyrostek stanowiący odpowiednik głowy. Sam wyrostek wydaje się czysto estetyczny, nie mając praktycznego zastosowania, ani identyfikowalnych sensorów zmysłowych. Ciało obiektu obrośnięte jest mchem, jak i roślinami górskimi, takimi jak płomyk szydlasty phlox subulata lub bluszcz pospolity hedera helix.

SCP-PL-220 wykazuje niski poziom zdolności kognitywnych, lecz posiada zdolność do zapamiętywania i identyfikowania osób, miejsc i wydarzeń z przeszłości, do nieznanego stadium sukcesu. Obiekt potrafi wykorzystywać te informacje w celu wypełnienia określonych celów, jak i modyfikować swoje zachowanie zależnie od przeszłych doświadczeń, bądź podejmować decyzje w spotkaniu z nieprzewidzianymi sytuacjami, wykazując zdolność do nauki. Obserwacje podmiotu wykazały jednak, że mimo zdolności do nauki, obiekt wydaje się zatracać zdobyte informacje wraz z mijającym czasem, jeśli nie są one często powtarzane. SCP-PL-220 nie posiada zdolności do komunikacji werbalnej, porozumiewając się poprzez uproszczoną gestykulacje, lecz wydaje się w ograniczonym stopniu rozumieć mówione języki albo intencje stojące za próbami komunikacji.

Obiekt znajduje się w zachodniej części ████████ Parku Narodowego w Polsce. Jego działalność podzielona jest na fazę pasywną i fazę aktywną. Dokładny mechanizm przechodzenia z fazy aktywnej w pasywną i na odwrót nie jest znany; nie wydaje się być to określone przez zjawiska czasowe takie jak daty czy godziny, lecz zjawiska z którymi podmiot wejdzie w kontakt. Jednym z czynników który często powoduje wejście obiektu w długotrwały stan aktywny i postawę agresywną jest odkrycie nieznanych istot wydających się stwarzać zagrożenie.

W9bV1v9_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium

Granica strefy aktywnej SCP-PL-220

Podczas trwania fazy aktywnej SCP-PL-220 wyrusza na teren określany jako strefę aktywną, zawierający niekształtny teren oddalony od 7,7 do 5,31 kilometrów od centrum terytorium. Obiekt porusza się po obszarze, poszukując nietypowych dźwięków, a w przypadku ich wykrycia podmiot spróbuje zajść źródło dźwięku od zewnętrznej strony terytorium. W przypadku gdy źródło dźwięku okazało się być pochodzenia ludzkiego, obiekt spróbuje zidentyfikować napotkane osoby jako kobietę, po czym spróbuje ją złapać i wrócić z nią do centrum terytorium2; w przypadku gdy zidentyfikowana została większa ilość osób niż jedna, obiekt wybierze jedną z nich. Baza na jakiej podmiot podejmuje decyzję nie jest dokładnie znana – badania wykazały, że identyfikacja ta jest w pełni wizualna, mogąc być oszukana przez przebranie. Kobiety o wyglądzie nie identyfikowanym przez obiekt jako damski, jak chociażby rozbudowana tkanka mięśniowa i krótkie włosy, czyli osoby z cechami uznawanymi za męskie mogą zostać pominięte. Na tej samej zasadzie, obiekt może wybrać osoby płci męskiej, jeśli uważa, że wykazują wystarczająco damskich cech lub osoby transseksualne.

WFShpHc_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium

Droga z najczęstszą obecnością obiektu w stanie aktywnym

W fazie pasywnej obiekt przebywa w centrum swojego terytorium, zajmując miejsce spoczynkowe przy naturalnej grocie. W sytuacjach gdy obiekt opuszcza miejsce spoczynkowe w czasie trwania fazy pasywnej nie oddala się on dalej niż kolisty teren o średnim dystansie 0,8 kilometra od groty, fluktuując z uwagi na naturalne uformowanie terenu okolicy. Obiekt będzie ignorował wszystkie napotkane istoty pod warunkiem, że nie zdają się stwarzać mu zagrożenia. Teren ten został sklasyfikowane jako strefa pasywna obiektu.

jTBTZX0_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium

Wejście na teren strefy obronnej SCP-PL-220

Terytorium o średnim dystansie 120 metrów od groty jest sklasyfikowane jako strefa obronna, gdzie w przypadku przekroczenia jej granicy przez istotę żywą, SCP-PL-220 wykona próbę usunięcia jej z okolic groty, często powodując w ten sposób poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku opuszczenia przez istotę strefy obronnej, obiekt ustąpi pościgu.

Osoby porwane przez SCP-PL-220 zabierane są na teren strefy obronnej, gdzie zostają zamknięte wewnątrz groty, stanowiącej centrum terytorium. Owa grota jest naturalną formacją skalną o powierzchni 900 m2 i głębokości schodzącej do 8 metrów. Na dole groty znajduje się źródło wody pitnej, tworzący strumień który wychodzi przez ścianę, tworząc szparę wielkości 3 cm2. Obiekt w stanie pasywnym będzie blokował wyjście w celu uniemożliwienia ucieczki złapanej osobie, poprzez ustawienie się centralnie w wejściu do groty. W sytuacjach wymagających opuszczenia stanowiska, obiekt zablokuje wejście do groty przy użyciu głazu czy innego dużego obiektu. Ważne do zanotowania jest, że to zachowanie występuje też w sytuacjach w których nikt nie znajduje się w grocie.

SCP-PL-220 będzie wykonywał czynności wydające się mieć na celu zagwarantować bezpieczeństwo grocie jak i porwanej osobie, jak chociażby straszenie lub zabijanie wszelkich drapieżników zbliżających się do terytorium czy pilnowanie by grota nie została zalana wodą. Podmiot będzie również wykonywał próby zbierania obiektów z okolicy w celu darowania ich porwanej osobie; zaobserwowane do tej pory przedmioty to patyki, kamienie, mniejsze rośliny i kwiaty, kawałki drewna, owoce i przedmioty pozostawione przez ludzi jak chociażby porzucone torby. Podmiot będzie starał się zwiększyć ilość zbieranych przedmiotów które zostały zaakceptowane przez porwaną osobę i z których wydają się zadowolone, mogąc spowodować zwiększenie terenu przez który obiektu się porusza w celu poszukiwań lub zwiększyć jego agresywność.

Wewnątrz groty zostało, jak i okolicach, od tej pory, odkryte 12 ciał ludzkich, datowanych najwcześniej na XI wiek n.e. Poniżej zostały zamieszczone informacje na ich temat w kolejności odnalezienia.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported