SCP-PL-222
ocena: +3+x
Steinway_Vienna_011.JPG

Fortepiany podobne do SCP-PL-222. Ze względu na naturę obiektu zrobienie mu zdjęcia nie jest możliwe.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-222

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-222 jest przechowywany w dźwiękoszczelnej komorze w Prowizorycznym Ośrodku PL-222. W przechowalni SCP-PL-222 bez przerwy puszczane są nagrania z koncertów muzyki poważnej.

W Prowizorycznym Ośrodku PL-222 nie może pracować więcej niż 3 osoby, pracownicy Ośrodka nie mogą dowiedzieć się o rodzajach muzyki innych niż poważna i jej odmiany.

Opis: SCP-PL-222 to drewniany fortepian modelu M-170 firmy Steinway & Sons. Obiekt nie odbiega od innych fortepianów tego typu w zakresie budowy, wykonania, czy funkcjonalności. Wprawiony użytkownik może korzystać z SCP-PL-222 tak, jak z normalnego fortepianu bez przeszkód.

SCP-PL-222 reprezentuje wyłącznie swoją wartość koncepcyjną, w związku z czym nie istnieje on w świecie rzeczywistym w całym tego słowa znaczeniu. Dla przykładu, osoby nie będące świadome istnienia SCP-PL-222 nie będą go widzieć, a jedynie odczuwać, że obiekt znajduje się tam gdzie patrzą.

Status SCP-PL-222 jako realnego jest bezpośrednio powiązany z muzyką klasyczną wokół niego. Im więcej muzyki klasycznej tym podmiot jest mniej realny, zmniejszając prawdopodobieństwo na odkrycie podmiotu przez osoby nieupoważnione. Konsekwentnie, każdy inny rodzaj muzyki będzie coraz to bardziej urealniał podmiot.

Jeśli podmiot osiągnie wystarczający stopień realności rozpocznie on autonomicznie grę, której wprawność i głośność rosną wraz z czasem. Nie jest wiadome jaki efekt posiada dokończenie gry przez podmiot.


Dodatek: SCP-PL-222 został odkryty w lesie w pobliżu Sochaczewa, województwo mazowieckie, Polska dnia 17.10.2019 roku. Ze względu na anomalię obiektu jego przeniesienie nie było możliwe.

Wraz z obiektem odkryto stertę nadpalonych nut i ręcznie zapisaną notkę o treści: Nie, nie jestem jeszcze godzien, Mistrzu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported