SCP-PL-223
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +13+x
SCP-PL-223
Poziom2
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
{$secondary-class}
Poziom zakłóceń:
vlam
Poziom ryzyka:
znikomy

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-223 ma być przechowywany w specjalnej jednostce serwerowej. Jednostka ta musi znajdować się pod ciągłym napływem energii elektrycznej o wartości wynoszącej 90W. Ta sama polityka jest stosowana wobec odzyskanych wektorów anomalii.

przeprowadzka.jpg

Jednostka zawierająca SCP-PL-223 przenoszona ze swojej oryginalnej lokalizacji.


Opis: SCP-PL-223 jest desygnacją na obiekt konspiracyjny.Obiekty konspiracyjne to anomalie, których celem jest ujawnienie oraz rozpowszechnienie materiałów gromadzonych przez Fundację, co może zagrozić jej strukturze, pracownikom i funkcjonowaniu. Nie wiadomo, co powoduje nienawiść do Fundacji u obiektów konspiracyjnych, choć niewykluczone, iż ich zawiść dotyczy wydarzeń z przyszłości, których tylko one pozostają świadome. zlokalizowany wewnątrz bazy danych Ośrodka PL-404. Podmiot ten objawia się jako plik typu ".zip" o wielkości 23 KB. Nie posiada on żadnej szczególnej zawartości, a próby wniknięcia w jego kod źródłowy zakończyły się niepowodzeniem.

Anomalny efekt SCP-PL-223 wpływa na wszelkie wirtualne lub zwykłe pisma znajdujące się w promieniu ok. 1,5 metra, poprzez manipulacje formy ortograficznej wszystkich wyrazów w niej zawartych. Różnią się one od zmiany znaków diakrytycznych na normalne, zastąpienie dwuczłonowych spółgłosek na swój samodzielny odpowiednik lub kompletne wymieszanie całego układu znaków w zdaniu, czyniąc je kompletnie nieczytelnym. Następując po tym, dotknięte pisma stają się wektorem dla anomalii.


Dodatek 1 - Odkrycie: SCP-PL-223 został odkryty dnia 22.07.2010 roku, wewnątrz głównej bazy danych Ośrodka PL-404, gdzie przed wstępnym zabezpieczeniem, zdołał dotknąć wszystkie pliki znajdujące się w tej samej lokalizacji, przez co stały się one wektorem dla anomalii, rujnując wstępną próbę jej odizolowania.

W związku z powyższym wydarzeniem oraz przez potrzebę ustanowienia poprawnych czynności przechowawczych i priorytetów badań nad podmiotem, zwołano konferencje, której zapis znajduje się poniżej:

Członkowie konferencji:
Dyrektor Bogdan Borkowski - Dyrektor Ośrodka PL-404
Doktor Andrzej Brzeziński - Kierownik projektu SCP-PL-223
Badacz Michalina Mazur - Członek projektu SCP-PL-223
Badacz Paweł Garczyński - Członek projektu SCP-PL-223
Specjalista ds. przechowywania Maciej Trocki - Członek projektu SCP-PL-223


Dr Andrzej Brzeziński: Widzę, że sala jest już wypełniona, dlatego oficjalnie zacznę posiedzenie. Jak zapewne zdołaliście się dowiedzieć lub co gorsza przekonać na własnej skórze, obecnie w naszej bazie danych znajduje się złośliwy obiekt konspiracy-

Badacz Paweł Garczyński: Przepraszam za dygresję, ale czy nie powinieneś teraz przejęzyczać się jak gimnazjalista przy ustnej odpowiedzi?

Dr Andrzej Brzeziński: Słucham?

Badacz Paweł Garczyński: W sensie, ta anomalia wywołuje błędy ortograficzne, to myślałem, że taki sam efekt wpływa na mowę…

Dr Andrzej Brzeziński: Nie, nie wpływa. Raczej łatwo się tego domyślić, jeżeli przeczytało się raport.

Badacz Paweł Garczyński: Coś sugerujesz?

Dr Andrzej Brzeziński: Nie denerwuj się, tylko nadrabiaj zaległości. Wracając, obecnie w naszej bazie danych znajduje się złośliwy obiekt konspiracyjny. Swoją anomalną właściwością oddziałowuje na teksty znajdujące się w jego niedalekiej odległości, przez c-

Badacz Michalina Mazur: Jak mówimy o tym, chciałabym coś przekazać.

Dr Andrzej Brzeziński: Co dokładnie?

Badacz Michalina Mazur: Pamiętasz, jak zleciłeś mi badania tej anomalii?

Dr Andrzej Brzeziński: Ach, są wreszcie skończone?

Badacz Michalina Mazur: Tak, lecz obawiam się, że ich wynik wam się nie spodoba.

Dyr. Bogdan Borkowski: Strzelaj, gorzej już być nie może.

Badacz Michalina Mazur: No dobrze…

Badacz Michalina Mazur: Cóż, zaczęłam od przeprowadzenia testów na anomalii, gdyż jak wcześniej zdołaliśmy odkryć, próby wniknięcia w kod źródłowy anomalii nie są możliwe. Dla próby zdecydowałam się zostawić anomalię na 24 godziny w specjalnie wydzielonej jednostce serwerowej, by zobaczyć jak anomalia zareaguje na oddzieloną przestrzeń. Po odczekaniu tego dnia, weszłam do komory testowej, by uzyskać wyniki. Niestety, było ich pełno.

Badacz Michalina Mazur: Nie tylko pliki doznały tego efektu. Doznały go również koncepty. Koncept jednostki serwerowej, koncept komory testowej, nawet dziur w ścianie tego pomieszczenia nie da się opisać bez problemu.

Badacz Michalina Mazur: Raczej możecie sobie wyobrazić implikacje tego odkrycia.

Dyr. Bogdan Borkowski: Czyli podmiot może dotknąć każdy możliwy koncept?

Badacz Paweł Garczyński: Raczej skupia się tylko na materialnych rzeczach, inaczej już mielibyśmy do czynienia z problemem opisania powietrza.

Badacz Michalina Mazur: Też tak sądzę. Nie sądzę, że jest to przypade-

Dyr. Bogdan Borkowski: Chcę konkretnej odpowiedzi.

Badacz Michalina Mazur: Niestety tak.

Dyr. Bogdan Borkowski: Wciąga powietrze nosem. To jesteśmy w dupie. Maciek, sądzisz, że jest z tej sytuacji jakieś wyjście?

Specjalista Maciej Trocki: Jakiekolwiek próby zakończyłyby się niepowodzeniem. Z tej sytuacji może być tylko jedno wyjście.

Dr Andrzej Brzeziński: Też tak sądzę.

Badacz Paweł Garczyński: Przepraszam, ale jestem chyba w osobnej noosferze od was, gdyż nie wiem o co wam cho-

Dr Andrzej Brzeziński: Likwidacja.

Badacz Paweł Garczyński: Ach.

Przez następne 10 sekund na nagraniu panuje cisza

Dr Andrzej Brzeziński: Rozumiem, że nikt się temu nie sprzeciwia?

Cisza trwa dalej.

Dr Andrzej Brzeziński: Dobrze, w takim razie chciałbym zakończyć tę konferencje. Wyślę wniosek do tych z góry o pozwolenie. Oczekujcie e-maili.

Badacz Paweł Garczyński: Oby przynajmniej dało się z nich rozczytać…


Dodatek 2 - Zapis terminacji:

Dnia 25.07.2010 roku, wniosek o likwidiację obiektu SCP-PL-223 został zatwierdzony. Poniżej znajduje się zapis wszystkich wykonanych prób likwidacji obiektu.

Próba 01
Zamiar: Usunięcie SCP-PL-223 z jednostki serwerowej.
[ODRZUCONO]
Jeżeli ta hipoteza byłaby poprawna, to obecnie bym na nią nie odpowiadał. - Dr Brzeziński

Próba 02
Zamiar: Zniszczenie jednostki serwerowej zawierającej SCP-PL-223.
Interakcja: SCP-PL-223 został przeniesiony do zastępczej jednostki serwerowej. Następnie jednostka ta zostaje zmiażdżona poprzez użycie prasy hydraulicznej.
Wynik: Procedura przechodzi bez problemów i zastępcza jednostka serwerowa zostaje zniszczona. Jednakże, dwie minuty po ukończeniu procedury, w oryginalnej jednostce serwerowej pojawia się identyczna kopia SCP-PL-223. Następując po tym, anomalny efekt podmiotu dotyka obszar 4 metrów wokół swojej przechowalni.

Próba 03
Zamiar: Wysłanie memetycznego środka uśmiercającego programy komputerowe, który zatrzymałby działanie SCP-PL-223.
Interakcja: Wewnątrz jednostki serwerowej zostaje umieszczony memetyk. SCP-PL-223 zauważa go, po czym zatrzymuje swoje działanie.
Wynik: Po pięciu minutach, SCP-PL-223 powraca do działania. Wraz z tym anomalia dotknęła koncept wysłanego memetyku, 5 metrów wokół przechowalni oraz swoją poprzednią desygnację i zawartość jego wpisu do bazy danych.

Próba 04
Zamiar: Użycie SCP-PL-298.SCP-PL-298 jest humanoidalną istotą, będącą wynikiem projektu Hunter net, którego celem było stworzenie jednostki zdolnej do bezpiecznego oraz skutecznego zabezpieczenia anomalii sprawiających poważne przeszkody w zabezpieczeniu. do likwidacji SCP-PL-223.
Interakcja: Wewnątrz SCP-PL-223 zostaje umieszczony konstrukt sztucznej inteligencji, który zostaje powiązany kodem z podmiotem oraz zostaje oznaczony jako odrębny podmiot SCP. Następnie zostają podjęte odpowiednie czynniki w otoczeniu, które przywołałyby SCP-PL-298. Dnia 02.08.2010 roku, SCP-PL-298 zostaje zarejestrowany wewnątrz Ośrodka PL-404. Podczas zbliżania się podmiotu do komory przechowawczej zawierającej SCP-PL-223, zostaje on nagle zatrzymany i przechwycony przez humanoidalny byt, później zidentyfikowany jako SCP-PL-037. Obecny stan SCP-PL-298 nie jest znany.
Wynik: Brak zmian.

Próba 05
Zamiar: Użycie urządzenia stworzonego przez Projekt Wunrung.Celem Projektu Wunrung było stworzenie stabilnego międzywymiarowego przejścia do fundacyjnego użytku. do przeniesienia jednostki zawierającej SCP-PL-223 poza obecny wymiar.
Interakcja: Jednostka serwerowa zawierająca SCP-PL-223 zostaje przeniesiona do Ośrodka 120, po czym zostaje umieszczona wewnątrz urządzenia. Mechanizm zostaje uruchomiony i obiekt zostaje z powodzeniem przeniesiony poza wymiar. Jednakże, po dwunastu minutach wewnątrz komory przechowawczej SCP-PL-223 zostaje zarejestrowane nagłe pojawienie się jednostki serwerowej z podmiotem w środku. Analiza wykazała, iż jest to ta sama jednostka, która została przeniesiona przez urządzenie z Ośrodka 120.
Wynik: W związku z wynikiem tej próby, zwołano konferencję nadzwyczajną, której zapis znajduje się poniżej.

Członkowie konferencji:
Dyrektor Bogdan Borkowski - Dyrektor Ośrodka PL-404
Doktor Andrzej Brzeziński - Kierownik projektu SCP-PL-223
Badacz Michalina Mazur - Członek projektu SCP-PL-223


Dr Andrzej Brzeziński: Spodziewałem się większej ilości osób. Michalina, wiesz gdzie są pozostali?

Badacz Michalina Mazur: Zebranie zostało zwołane bardzo nagle, pewnie są zajęci i nie mogli przybyć.

Dr Andrzej Brzeziński: No, kurwa, oczywiście. Mamy do czynienia z obiektem, który zaraz żeżre nam Ośrodek, ale mają ważniejsze sprawy na głowie.

Dyr. Bogdan Borkowski: Zwykły wtorek. To twój pierwszy dzień w Fundacji?

Dr Andrzej Brzeziński: Pierwszy poważniejszy projekt. Przez ostatnie osiem lat zwykle zajmowałem się dinozaurami, które uprawiają seks z oponami lub martwymi wioskami. Miałem nadzieję, że tym projektem pokażę na co mnie stać.

Dyr. Bogdan Borkowski: Na twoim miejscu cieszyłbym się z takich śmiesznych projektów, ale pomińmy tę gadkę. Widzicie jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji?

Dr Andrzej Brzeziński: Wszystkie, które zaproponowałem, spaliły się na panierce. Chciałem nieironicznie zaproponować wysłanie dwa-dwa-trzy na orbitę, zanim zdałem sobie sprawę, że pewnie dotknąłby samego konceptu próżni i kosmosu.

Badacz Michalina Mazur: Może użyjemy obiektu z właściwościami antymemetycznymi i-

Dr Andrzej Brzeziński: Co sądzisz, że to wywoła?

Badacz Michalina Mazur: Może w jakiś sposób zniszczyć obiekt, lub wywołać inną reakcję?

Dr Andrzej Brzeziński: Do cholery, obiekt zdołał zniszczyć memetyk, który przeszedł wszystkie testy! Nawet nie sądziłem, że coś takiego było możliwe.

Badacz Michalina Mazur: Masz racje. Mamy jeszcze czas.

Dr Andrzej Brzeziński: Tylko ile? Kiedy wreszcie dotknie koncept samej Fundacji albo jeszcze gorzej, koncepty potoczniejsze dla zwykłych ludzi? Nikt raczej nie chce się bawić w usuwanie z rzeczywistości konceptu chleba czy innego tego typu gówna.

Dr Andrzej Brzeziński: Ech… Chciałbym, żeby nigdy się tutaj nie pojawił.

Badacz Michalina Mazur: Chwila… Mam pomysł.


Próba 06
Zamiar: Użycie Wymazywacza Dymkowskiego-Płońskiego.Wymazywacz Dymkowskiego-Płońskiego jest urządzeniem zdolnym do wymazywania z podstawowego konsensu każdego możliwego konceptu. do przeprowadzania restrukturyzacji rzeczywistości Klasy CK, które wymazałoby z podstawowej rzeczywistości SCP-PL-223.
Interakcja: Wymazywacz Dymkowskiego-Płońskiego zostaje umieszczony w komorze przechowawczej SCP-PL-223 i skierowany na podmiot. Następnie zostaje z niego wystrzelona wiązka energii, która zostaje przyjęta przez sam podmiot. Członkowie projektu SCP-PL-223, powiązana dokumentacja oraz obsługa urządzenia znajdowała się pod działaniem Stałych Pływów Czasowych Xyanka/Anastasakos, dlatego wciąż posiadają wspomnienia powiązane z podmiotem.
Wynik: Patrz Dodatek 3.

Dodatek 3 - Wyniki likwidacji: Dnia 14.08.2010 roku, SCP-PL-223 oraz wszystkie powiązane efekty oraz wetkory zostały oficjalnie zlikwidowane.

Podczas procesu oczyszczenia przechowalni, w jednostce serwerowej został odkryty plik .txt o poniższej treści:

Wspaniale sobie z tym poradziliście. Pamiętajcie jednak, że wygraliście jedynie jedną bitwę, a nie całą wojnę. - Herbolog

Dalsze dochodzenie jest w toku.


Transparent.gif

[{$previous-url} {$previous-title}]


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported