SCP-PL-238
SCP-PL-238
By: BlazingPieBlazingPie
Published on 18 Jun 2022 19:54
ocena: +9+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +9+x
IDENTYFIKATOR:SCP-PL-238 POZIOM 0/PL-238
KLASA PODMIOTU:instrumentum dane oficjalne

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: dark


tenodlatawca.jpg

Przedstawienie Benjamina Franklina autorstwa Benjamina Westa.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-238 jest głównym podmiotem używanym do ukończenia Projektu PIORUNOCHRON.

Personel pracujący przy Projekcie PIORUNOCHRON ma całkowity dostęp do dokumentacji historycznej odnośnie SCP-PL-238. Osoby chcące się zgłosić do uczestnictwa w projekcie mają się skontaktować z jego obecnym kierownikiem Dr. Konradem Koźminem.

Opis: SCP-PL-238 to szkielet należący do Benjamina Franklina, amerykańskiego polityka, uczonego, filozofa i jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Z pośród całego szkieletu 192 kości są nietknięte, lokalizacja jednej jest nieznana, a reszta została skruszona i przemieniona w proszek o masie około 0,6 kilograma.

Główna anomalia SCP-PL-238 objawia się, gdy podmiot jest w bliskiej odległości urządzeń i instalacji elektrycznych, zazwyczaj do aktywacji efektu SCP-PL-238 wystarczy dystans od kilku do kilkunastu metrów. Każdy wyżej wspomniany obiekt po znalezieniu się pod wpływem SCP-PL-238 zacznie zużywać znacznie mniej energii elektrycznej podczas pracy, jednocześnie wciąż wykonując ją na poziomie sprzed aktywacji anomalii. Do tego przy odpowiednich warunkach, na przykład wspomaganiu taumaturgicznymi runami i symbolami, urządzenia pod wpływem SCP-PL-238 są w stanie funkcjonować nawet pomimo krytycznego uszkodzenia ich komponentów. Badania dokładnej natury tego efektu trwają.


MATERIAŁY DODATKOWE


asciguy.jpg

Andrew F. Silverstone (ur. 1744, zm. 1849), główny taumaturg ASCI pracujący przy SCP-PL-238.

Anomalia SCP-PL-238 została stworzona w latach od 1834 do 1837 w ramach projektu prowadzonego przez Amerykańską Inicjatywę Bezpiecznego Przechowywania. Mimo że zachowały się jedynie szczątkowe informacje o projekcie, a detale takie jak przydzielony personel, czy kryptonim całej operacji są Fundacji nieznane, udało się ustalić cel projektu i to, że pieczę nad nim pełnił Andrew Frank Silverstone, taumaturg klasy IV i jeden z założycieli ASCI.

Celem projektu było użycie SCP-PL-238 do opracowania eigenbroni wykorzystującej nakierowywane wyładowania elektryczne do eliminacji celów na użytek Stanów Zjednoczonych. Stan ukończenia projektu nie jest znany, tak samo, jak ewentualna lokalizacja i dokładna natura tej eigenbroni.

ASCI planowało użyć taumaturgii konceptualnej na szczątkach Franklina, które same z siebie były już połączone z elektrycznością z powodu jego odkryć za życia, by wzmocnić te koncepcyjne więzy. W teorii pozwoliłoby im to na dowolne kontrolowanie za pomocą podmiotu taumaturgii elektryczności, tworząc z SCP-PL-238 byt elektrokinetyczny poziomu VII.

Plany ASCI nie powiodły się zgodnie z ich oczekiwaniami, a efekty SCP-PL-238 były stosunkowo za słabe, by możliwe było użycie go zgodnie z założeniami projektu. W roku 1836 Silverstone ogłosił, że od tego czasu będzie pracował nad projektem w samotności, przy czym wziął ze sobą jedną z kości SCP-PL-238. ASCI oficjalnie zamknęło projekt rok później, jednak Silverstone nigdy nie zwrócił zabranych materiałów i prawdopodobnie pracował nad nimi aż do jego śmierci w 1849 roku.

SCP-PL-238 był zabezpieczony w jednej z placówek badawczych ASCI do roku 1953, kiedy placówka ta została przemieniona w ośrodek Jednostki Incydentów Nadzwyczajnych, przy czym wszystkie przetrzymywane w niej obiekty dostały się w ręce tej nowo powstałej organizacji.

SCP-PL-238 był w dużej mierze zapomniany aż do 27 czerwca 2021, kiedy to pierwsze instancje SCP-PL-231-1 pojawiły się na terenie Stanów Zjednoczonych. UIU zaczęło prawie natychmiastowo po tym wydarzeniu szukać sposobu na jak najefektywniejsze zminimalizowanie strat w wyniku aktywności podmiotu. Działania nie zostały podjęte wcześniej, gdyż dowództwo UIU liczyło na to, że sytuacja zdąży się już ustabilizować, a SCP-PL-231 nigdy nie dotrze do USA. SCP-PL-238 przykuł uwagę Wydziału Taumaturgii, który szybko rozpoczął pracę nad zmodyfikowaniem anomalii podmiotu do wcześniej wspomnianego celu.

Dnia 8 lipca 2021 roku, kiedy to doszło do ostatecznego ogłoszenia przez Fundację ogólnoświatowego Scenariusza Klasy IK-0 "Ciemne Wieki" dowództwo UIU zgłosiło się po pomoc do Fundacji, gdyż "zrozumieli, że tego problemu nie da się rozwiązać samodzielnie". Przekazali oni potem SCP-PL-238 i wszystkie informacje o nim z nadzieją na rozpoczęcie wspólnego projektu z celem dokończenia już zaczętych prac, co zostało zaakceptowane.

Prace nad projektem, określanym nazwą Projektu PIORUNOCHRON, posuwały się w stosunkowo szybkim tempie, jak na obecne możliwości obu organizacji i kryzysy wewnętrzne, a 21 sierpnia przeprowadzono pierwszy test z nim związany, którego log przedstawiono poniżej.

LOG TESTU PL-238-α


PROCEDURA: Wprowadzenie w instancję SCP-PL-231-1 dowolnego urządzenia elektrycznego i poprowadzenie zasilania ze Specjalistycznego Ośrodka PL-04, jednej z kilkunastu placówek na całym świecie, w których jeszcze funkcjonują instalacje elektryczne. Do przewodów co dwa metry przytwierdzone są fragmenty SCP-PL-238, a urządzenie jest równomiernie posypane sproszkowanymi kośćmi z podmiotu. Dodatkowo do urządzenia został podłączony AI-PL-711, obiekt anomalny przeniesiony z Ośrodka PL-55, z zamiarem przetestowania użyteczności podmiotu dla Projektu PIORUNOCHRON.

REZULTATY: Urządzenie testowe pracowało wewnątrz SCP-PL-231-1 bez przerwy przez 5 godzin trwania testu, podczas czego zostało uderzone przez pioruny pochodzące z instancji łącznie 248 razy. Żadne uderzenie nie dało rady trwale uszkodzić urządzenia, jednakże po usunięciu SCP-PL-238 urządzenie natychmiastowo przestało funkcjonować i jest prawdopodobnie nie do naprawienia.


NOTATKA: Wiem, że mogę się trochę śpieszyć z entuzjazmem, ale uważam ten test za całkowity sukces. Panowie i panie, byliśmy w stanie uruchomić żarówkę w samym środku SCP-PL-231-1 i jestem prawie pewien, że gdybyśmy nie przerwali testu, to działałaby aż do skończenia się prądu w całym Ośrodku PL-04. Oby tak dalej.

Zabezpieczać. Przechowywać. Chronić.

Dr Konrad Koźmin

Aktualizacja: Dnia 23 sierpnia instancja SCP-PL-231-1 wykorzystana do przeprowadzenia testu PL-238-α zaczęła rozrastać się w kierunku Specjalistycznego Ośrodka PL-04. Dr Koźmin obecnie odmawia skomentowania sytuacji, a prace nad Projektem PIORUNOCHRON należy kontynuować.


Inne prace z Czarnego Nieba


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported