SCP-PL-239
ocena: +19+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-239

Klasa podmiotu: Ticonderoga

Poziom zagrożenia: Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-PL-239 pozostają niezabezpieczone z przyczyny niemożności pełnego/częściowego zabezpieczenia. Pełne przechowywanie obiektów zabezpieczonych przez Fundację nie jest wykonywane z racji potwierdzonej bliskiej utraty przez nie właściwości anomalnych.

Instancje manifestujące przy pracownikach Fundacji należy natychmiast zabezpieczyć i poddać utylizacji zgodnie z Procedurą AFH-239. Personel, wobec którego nastąpiła manifestacja, należy poddać czasowej obserwacji psychologicznej.

Postępowania z personelem klasy D, wobec którego nastąpiła manifestacja SCP-PL-239 są obecnie dyskutowane przez Komitet ds. Etyki.

239.jpg

Instancja SCP-PL-239. Ocenzurowano fragmenty osobiste.

Opis: SCP-PL-239 to jednostronny dokument spisany na białej kartce papieru formatu A4 —  skład papieru jak i użytego tuszu nie wykazują ponad normalnego składu. Dokument posiada ozdobny nagłówek, składający się z dwóch symetrycznych figur przypominających artystyczne przedstawienie wiatru lub fal; środek nagłówka zawiera stylizowaną frazę "KLON".

Dokument manifestuje w niewielkiej odległości osób znajdujących się obecnie w stanie skrajnego obniżenia nastroju, chorujących na depresję. Wszystkie przebadane osoby zgłaszały u siebie obecność częstych myśli samobójczych. Osoby, dla których nastąpiła manifestacja obiektu, określone są mianem 239-1. Miejsca pierwszego dostrzeżenia dokumentu określane są często sformułowaniami "pod ręką", "na widoku" itp.

Z treści dokumentu wynika, że skierowany jest on bezpośrednio do konkretnego podmiotu SCP-PL-239-1. Treść wykazuje wiele podobieństw i zawsze występuje w niej nadawca, będący nieznaną organizacją zwaną "Komisją Likwidacji osób Niepotrzebnych" (sic).

Podmioty są informowane, iż wspomniana komisja, podsumowawszy wszystkie niepowodzenia adresata, stwierdza konieczność jego śmierci w jak najszybszym możliwym terminie. Po tym stwierdzeniu treść listu jest zawsze różna i zależy bezpośrednio od 239-1 — wytyczone są wszystkie osobiste niepowodzenia podmiotu stanowiące dla niego ciężar emocjonalny. Obserwowane jest nacechowanie pasywno-agresywne treści wobec adresata, z pełnym zachowaniem urzędowego tonu. Podsumowanie zawiera utwierdzenie w słuszności śmierci adresata, wskazując argumentację w sposób dla niego ściśle osobisty. Pod całością wiadomości znajduje się podpis organizacji i miejsce na podpis adresata.

Rozróżnia się trzy scenariusze dotyczące zależności wyboru SCP-PL-239-1.

Scenariusz Pierwszy zakłada podpisanie dokumentu. Od razu należy zaznaczyć, że jako podpis interpretowana jest każda metoda świadomego pozostawienia śladu w miejscu podpisu przez podmiot, do którego adresowany jest dokument1. Stwierdzono również brak anormalnego bodźca ku złożeniu podpisu, przez co zależy on w pełni od świadomego wyboru SCP-PL-239-1, najczęściej kierowanego emocjami spowodowanymi lekturą dokumentu pogłębiającą jedynie obecny negatywny stan psychiczny. Po złożeniu podpisu następuje samozapłon dokumentu i jego całkowite spalenie. Płomień wytwarzany anomalnie przez SCP-PL-239 często obejmuje sam podmiot SCP-PL-239-1, podpalając go i zawsze doprowadzając do śmiercionośnych oparzeń ciała. Osoby odratowane umierają w wyniku powikłań związanymi z bardzo rozległymi oparzeniami organów wewnętrznych — jest to efekt nadnaturalny, gdyż oparzenia III stopnia obserwowane są nawet w przypadku chwilowego wystawienia na ogień wytworzony przez palący się dokument. Jeżeli nie dojdzie do zapalenia się SCP-PL-239-1, podmioty giną w bardzo krótkim czasie od złożenia podpisu w nierzadko irracjonalnych wypadkach — przypadek SCP-PL-239-1-D-6342 zakończył się śmiercią podmiotu w wyniku zawalenia się sufitu pomieszczenia, w którym był chroniony przed czynnikami zewnętrznymi i wszelkimi urazami. Przyczyna incydentu została wskazana jako niestabilność konstrukcji, która przed umieszczeniem podmiotu wewnątrz pomieszczenia była dogłębnie sprawdzona i zatwierdzona pod względem bezpieczeństwa. Niewielki odsetek podmiotów popełnia zawsze udane próby samobójcze krótko po podpisaniu dokumentu.

Scenariusz Drugi zakłada brak złożenia podpisu na SCP-PL-239. Obiekt pozostanie w swej niezmienionej formie przez okres czasu wynoszący od 2 do 8 dni (wskazane na badanych podmiotach). Po upływie określonego czasu nastąpi całkowite2 wyblaknięcie tuszu. Obserwowana jest zmiana samopoczucia SCP-PL-239-1, które stopniowo poprawia się w czasie zależnym długością od wyjściowego stanu psychicznego. Oprócz tego, sytuacje wskazane w dokumencie a będące wcześniej ciężarem emocjonalnym ulegają złagodzeniu, nieraz przez czynniki pośrednie, przez co nie wpływają dalej na SCP-PL-239-1 bezpośrednio. Nierzadko dochodzi do całkowitej, pozytywnej zmiany w życiu podmiotów.

Scenariusz Trzeci zakłada podpisanie dokumentu przez osobę inną niż adresat lub jego zniszczenie przez czynnik zewnętrzny. Nastąpi wówczas sytuacja podobna do Scenariusza Drugiego z różnicą w postaci natychmiastowego wyblaknięcia pisma, jeżeli nie uległo zniszczeniu.

W chwili obecnej Fundacja nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie ilości istniejących w świecie instancji SCP-PL-239. Wpływ obiektu na światową ilość zgonów spowodowanych samobójstwem lub nieszczęśliwym wypadkiem jest stale monitorowany. 

Zaobserwowano, że SCP-PL-239 nigdy nie manifestuje drugi raz wobec tej samej osoby.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported