SCP-PL-244

ocena: +9+xIdentyfikator podmiotu:
SCP-PL-244
Poziom upoważnienia:
3/PL-244
Klasa podmiotu:
Bezpieczne
Poziom zagrożenia:
Żółty


Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-244 przechowywany musi być w zamkniętym pomieszczeniu, przywiązany do przytwierdzonego do podłoża siedziska, w celu jak największego zminimalizowania prawdopodobieństwa uszkodzenia obiektu podczas Wydarzenia PL-244-Alfa.

Wszystkim pracownikom placówki, w której znajduje się SCP-PL-2441 podczas trwania Wydarzenia PL-244-Alfa nakazuje się pozostać w gabinetach i pracowniach, najlepiej zebranym w kilkuosobowe grupy. Zalecane jest ignorowanie wszelkich odgłosów dochodzących z korytarzy. Podczas trwania Wydarzenia, dostęp do SCP-PL-244 musi być uniemożliwiony.

Aktualizacja Specjalnych Czynności Przechowawczych — 09/10/2021
Z racji na brak występowania Wydarzenia PL-244-Alfa od 21.09.2021, zapisy Specjalnych Czynności Przechowawczych dotyczących bezpieczeństwa personelu podczas niego zostały czasowo unieważnione. W razie wznowienia go, zostaną one ponownie przywrócone.

Opis: SCP-PL-244 to zwłoki sześcioletniego dziecka ubrane w XIX-wieczny, podniszczony strój chłopski. Stwierdzono, że dziecko to zmarło w roku 1827. Patrząc na charakterystyczne, układające się w dziewięciokąt foremny rany na klatce piersiowej, wysunięto hipotezę, że zginęło najprawdopodobniej w wyniku mordu rytualnego, co swoje potwierdzenie znajduje w podaniach ludowych pochodzących z nienazwanej, odizolowanej wioski w południowej części województwa małopolskiego (miejscu odkrycia SCP-PL-244), znajdującej się w okolicy Strefy PL-127. Zwłoki te znajdowały się w małej świątyni w jej centrum, otaczane szczególną troską przez lokalną ludność, co poskutkowało znacznym, lecz szybko zneutralizowanym oporem podczas zabierania obiektu do Strefy PL-127.

Pomimo upływu 194 lat od śmierci dziecka, ciało nie wykazuje żadnych, nawet szczątkowych oznak rozkładu. Co więcej, w określonych sytuacjach zachowuje się tak, jakby było żywe — cały czas zakrywa swoją twarz, a w przypadku podjęcia prób odsłonięcia jej przez personel, kurczowo przyciska do niej dłonie, zaczynając się nieznacznie trząść.

Wydarzenie PL-244-Alfa, to cykliczny ciąg zdarzeń, do którego dochodzi w nocy2 co 9 dni od 02.07.2021.3 Jego początek stanowi wydawanie odgłosów przypominających nucenie melodii przez SCP-PL-244, słyszane cicho przez wszystkie osoby, znajdujące się na terenie placówki, w której jest przechowywany. Wielu pracowników zgłaszało podczas inicjacji wydarzenia uczucie obecności, czy nawet omamy dotykowe, obejmujące na przykład lekkie popychanie czy szturchanie.

Następnie SCP-PL-244 zacznie śpiewać określoną, czterozwrotkową piosenkę. Podczas jej trwania, na korytarzach placówki rejestrowane są zarówno przez kamery, jak i pracowników placówki czarne, półprzezroczyste postaci, idące bądź biegnące w kierunku przechowalni SCP-PL-244, zgłaszane są też liczne omamy słuchowe, zachęcające pracowników do dołączenia do nich i, jak donosili, "zbudzenia pacholęcia".

Ostatnia faza wydarzenia trwa najdłużej i obejmuje czas po zakończeniu pieśni. W całej placówce rejestrowane są nieznaczne wstrząsy, a do przechowalni SCP-PL-244 dostaje się duża grupa wspominanych wcześniej cienistych postaci. Będą one intensywnie trząść i szarpać obiektem, próbując oderwać go od siedziska i odsłonić jego twarz. Wydarzenie PL-244-Alfa kończy się zawsze płaczem podmiotu, pod wpływem którego postaci odsuwają się i po czasie znikają.

Dodatek SCP-PL-244-1: Zarejestrowane Wydarzenia PL-244-Alfa.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported