SCP-PL-254

ocena: +16+x
urna.jpg

SCP-PL-254

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-254

Klasa podmiotu: Keter APOLLYON

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi zawsze znajdować się w desygnowanej przechowalni w hermetycznie zamkniętym sejfie. Dostęp do podmiotu może zostać jedynie przyznany poprzez co najmniej dwóch pracowników o poziomie bezpieczeństwa 5 (Thaumiel).

Obiekt nie może mieć kontaktu bezpośredniego z żadnym personelem.

Czynności przechowawcze obiektu ulegają zmianie zależnie od aktualnego stanu anomalii. Obecnie każdy personel Fundacji musi podlegać owym zasadom, podczas interakcji z obiektem:1

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ośrodka PL-97, nie mogą być innego wyznania niż chrześcijańskiego.
 2. Żaden personel nie może bezcześcić imion postaci boskich wiary chrześcijańskiej.
 3. Wszyscy pracownicy Ośrodka PL-97 muszą uczestniczyć w mszy świętej odbywającej się w niedziele o godzinie 11:00, 12:00, lub 18:00. Wszystkie święta związane z wiarą chrześcijańską mają się również odbywać na terenie tej placówki. W wypadku, w którym personel nie będzie się znajdywał na mszy niedzielnej lub na aktualnie odbywającym się święcie chrześcijańskim, zdarzenie to należy dla tej osoby powtórzyć.
 4. Dla każdego personelu, który posiada problemy rodzinne związane ze swoimi rodzicami, należy przydzielić psychologa rodzinnego, który takie relacje natychmiastowo poprawi.2
 5. Do momentu zneutralizowania lub zabezpieczenia obiektu, żadne eksperymenty, których założeniem jest terminacja anomalii lub osoby eksperymentującej nie mogą się odbywać na terenie Ośrodka PL-97. Wszelkie próby zabójstw są również niedozwolone, by upewnić się, że ta zasada nie zostanie złamana, ośrodek ma być patrolowany, a każdy personel o poziomie bezpieczeństwa 3 (Tajne), lub niższym ma być systematycznie przeszukiwany. W wypadku znalezienia broni ma być ona zabrana,3 a pracownik publicznie ukarany.
 6. Żaden z pracowników Ośrodka PL-97 nie może uprawiać stosunków międzypłciowych z osobą, z którą instancja nie wzięła pierwotnie ślubu.
 7. Żadna własność nie może zostać odebrana prawowitemu właścicielowi poprzez pracowników Ośrodka PL-97.
 8. Podczas wszelkich interakcji międzyludzkich pracownicy Ośrodka PL-97 nie mogą podawać informacji nieprawdziwych. By uniknąć odkrycia natury Fundacji, każdy personel zawsze musi mieć przy sobie preparat amnezyjny Klasy A, oraz musi być wyszkolony w jego używaniu.
 9. Żaden personel Ośrodka PL-97 nie może pożądać żony innej osoby.
 10. Ani żadnej z jego własności. W wypadku, gdy ów personel podejrzewa, iż może złamać 9 i 10 zasadę ma się on skontaktować z Dr. Soplicą.

Ów fragment dokumentu ma być dostępny dla każdej osoby o poziome bezpieczeństwa 0 (Dane oficjalne) lub wyższym na terenie Ośrodka PL-97.

Wszelkie informacje na temat SCP-PL-254, których ukrycie przed osobami niezwiązanymi z Fundacją jest niemożliwe, należy uzasadnić jako podmiot religijny lub mitologiczny.4

Niemożliwe jest usunięcie obiektu z Ośrodka PL-97. Przeniesienie innych anomalnych obiektów z dala od SCP-PL-254 również okazało się porażką.

Opis: SCP-PL-254 to mosiężna urna o wielkości 40 x 20 x 40cm.5 Na powierzchni przedmiotu znajdują się ryciny 10 kwiatów, a na przeciwnej stronie obiektu wygrawerowana jest fraza:

Ożalam was bracia, bowiem widzięć ludność zepsutą, a przedstawiłem was na podobieństwo swe, a wy wszak dar splugawili. Wszystek z was i każdy z osobna dosięgnie palec boży. Obróć się w proch, albowiem z niego powstałeś i w niego się obrócisz, zostając kamieniem węgielnym nowego życia. Zalania, objawienia, czy tablice, dopóty będą braki miłosierdzia i wiary. Ludności ma będziesz k śmierci zmierzała.

Otwarcie SCP-PL-254 jest niemożliwe. Obiekt zostanie jedynie otwarty po złamaniu 10 zasad wymienionych w Czynnościach Przechowawczych.6 Anomalia ma zdolność teleportacji wszelkiej materii, jednakże występuje ona jedynie w nieregularnych przypadkach.

W każdej instancji przedmiotu anomalia posiada inną formę. Poprzednie formy obiektu to:

 1. Wygląd przedmiotu różni się na podstawie różnych źródeł historycznych lub religijnych, zwykle jest w formie drewnianej skrzyni, lub puszki.
 2. [Nieznane]
 3. Kamienne Tablice (2)
 4. Złota skrzynia
 5. Ozdobioną księga zamknięta na siedem pieczęci.

Metody aktywacji obiektu często różnią się zależnie od wersji obiektu.

W wypadku, w którym osoba będzie miała kontakt bezpośredni z obiektem, zostanie wyładowany w jej stronę ładunek elektryczny. Moc wyładowania elektrycznego różni się z każdym przypadkiem, ale zawsze zakończy się permanentnym unieruchomieniem lub śmiercią kliniczną osoby porażonej.

Podczas gdy jedna z zasad opisana w Czynnościach Przechowawyczych zostanie złamana, jeden z kwiatów znajdujących się na powierzchni obiektu zostanie przecięty, a osoba, która była źródłem owego zdarzenia, zostanie ofiarą pewnego zjawiska anomalnego, wszystkie anomalne fenomeny są unikalne.

Jeżeli wszystkie 10 opisanych zasad zostanie złamane, nastąpi scenariusz Końca Świata Klasy K, którego wynikiem będzie śmierć całej populacji ziemskiej. Owo wydarzenie poprzedza stworzenie instancji SCP-PL-254-A. Te obiekty nie różnią się niczym od gatunku Homo Sapiens, jednakże te anomalie posiadają wspomnienia z tego, co poprzedzało przed ich utworzeniem.

Po aktywacji scenariusza Końca Świata Klasy K podmiot zniknie oraz będzie zneutralizowany przez co najmniej 400 lat.

SCP-PL-254 jest prawdopodobnie odpowiedzialny za 5 6 scenariuszy Końca Świata Klasy K.
ocena: +16+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported